trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Mudīte, Vladislava, Vladislavs

 

Pirmdiena, 2022. gada  8. augusts  00:51

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Pamatizglītība

 Ģimnāzijā  7. klašu  izglītojamos vispārējās pamatizglītības otrā posma ( 7. – 9. klase) programmā (kods 23011111) uzņem-

   konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma matemātikā un latviešu valodā (iestājpārbaudījuma programma) iegūtajiem rezultātiem, ja iepriekšējās klases liecībā:

  • mācību priekšmetos gada vidējais vērtējums nav zemāks par 6 (sešām) ballēm, vērtējums gadā matemātikā un latviešu valodā nav zemāks par 5 (piecām) ballēm; 
  • nav ieraksta par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

    ārpus konkursa vispārējās pamatizglītības programmās  tiek uzņemti audzēkņi, kuriem:

  • iepriekšējā mācību gada vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 6 (sešas) balles un augstāk;
  • vidējais vērtējums gadā 7 ( septiņas) balles un augstāk.

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • ģimnāzijas direktoram adresēta vecāka vai aizbildņa aizpildīta iesnieguma veidlapa par izglītojamā uzņemšanu; (veidlapa)
  • 6. klases liecības oriģināls;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • viena fotogrāfija Individuālā pieteikuma personalizētās viedkartes izgatavošanai, sociālā pakalpojuma saņemšanai;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
  • Iestājpārbaudījums 7.klasē notiks jūnijā, ievērojot valdības noteiktos tā brīža drošības pasākumus, vienojoties ar pretendentu.

Līdzi jābūt liecībai par 6. klases beigšanu un personu apliecinošam dokumentam(pase, skolēna apliecība).

 Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 4.jūnijam. Klašu komplekti tiks veidoti dokumentu iesniegšanas secībā.

Sagatavoja Ida Zelča 26669126