Vārda dienas : Vanda, Veneranda, Venija

 

Ceturtdiena, 2021. gada  23. septembris  14:24

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Kā katru gadu, arī šogad februārī 12. klašu ģimnāzisti, kam ir labi mācību rezultāti, gatavojas pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām, kas ir ievērojams finansiāls atbalsts studijām Latvijas augstskolās.

Lai vairāk uzzinātu par Vītolu fondu un lai precīzi sagatavotu pieteikumu un gūtu informāciju par fonda prasībām, vecāko klašu ģimnāzistiem tika noorganizētas divas klases stundas.  Vispirms jauniešiem bija tiešsaistes saruna ar Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi. Viņa labprāt piekrita uzaicinājumam runāt ar jauniešiem un uzteica mūsu skolu kā pirmo Latvijā, kas šogad izrādījusi iniciatīvu tikties tiešsaistē ar fonda pārstāvjiem. Diķes kundze ļoti pozitīvi atsaucās par mūsu skolas Vītolu fonda stipendiātiem, un viņa ar savu  enerģisko, vienkāršo sarunu iedrošināja topošos studentus nebaidīties pieteikties fonda stipendijai.

Jaunieši tika iepazīstināti ar Vītolu fonda darbības principiem, ziedotājiem, dzirdēja praktiskus ieteikumus, kas jāņem vērā veiksmīgai elektroniskās anketas aizpildīšanai un kādi dokumenti pieteikumam ir jāpievieno. Diķes kundze sarunā akcentēja vairākas lietas: nekautrēties uzskaitīt sasniegumus mācību darbā, konkursos, olimpiādēs, projektos, rakstīt par  saviem talantiem un interesēm, stāstīt kā pavada brīvo laiku. Fondu interesē arī gūtā darba pieredze - ne tikai algotā darbā, bet arī, piemēram, palīdzot ģimenei saimniecībā vai pieskatot mazāko brālīti. Noteikti būtu kritiski jāizvērtē savi ieraksti un fotogrāfijas, kas ievietoti sociālajos tīklos. Uzzinājām, ka šogad tiks atbalstīti 750 jaunieši no visas Latvijas. Stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta. Ir ziedotāji, kuri vēlas atbalstīt konkrēta novada studentus un jāpiebilst, ka ir vairāki tieši Alūksnes novada atbalstītāji. Konkurss ir liels, tāpēc pieteikuma dokumenti ir jāsagatavo precīzi, un, ja pieteikums būs apstiprināts, jāgaida uzaicinājums uz interviju, kas šogad notiks attālināti.  Saruna tika noslēgta ar atbildēm uz jautājumiem, ar vēlējumu tikties jau intervijā aprīlī. 

Nākošās nedēļas klases stundā tika noorganizēta tiešsaistes saruna ar Vītolu fonda stipendiātiem – mūsu skolas absolventiem. Bija liels prieks, ka direktores aicinājumam pastāstīt par savu pieredzi sadarbībā ar Vītolu fondu atsaucās daudzi bijušie ģimnāzisti. Topošie mediķi – Krista Koliste, Anete Palma, Solvita Jakovļeva pastāstīja gan par studijām RSU, gan to, cik būtisks ir Vītolu fonda atbalsts studiju laikā. Meitenes akcentēja arī to, ka piešķirtā stipendija atļauj studiju procesu apvienot ar darbu, ja ir tāda  vajadzība. Meitenes pastāstīja, ka ziedotāji dod ne tikai naudu, bet arī iespēju apmeklēt koncertus, operas un teātra izrādes, kas ir brīnišķīgi.

Puiši - Kristers Tihomirovs un Deivids Miķelsons (studē RTU) minēja, ka piešķirtā stipendija palīdz segt dienesta viesnīcas izdevumus. Un nav tā, ka, ja ir piešķirta, tad uz visu studiju laiku. Ja sekmes pasliktinātos, stipendiju var vairs nesaņemt. Tāpēc jāmācās ir labi un ir jākomunicē ar savu ziedotāju un fondu.  Uz jautājumu, kāpēc, viņuprāt, tieši viņiem tika piešķirta stipendija, puiši atzina, ka svarīga ir personība, kā proti sevi prezentēt, protams, labas sekmes, iespējams, ka gūtie sasniegumi sportā, interešu programmā  “Enkurā” un dalība orķestrī arī deva savu artavu. Ir jābūt savas skolas, novada un valsts patriotiem.  Fonds izvērtē to, kādā programmā vēlies studēt, cik tā ir pieprasīta. Deivids studē būvniecības fakultātē Kristers būs programmētājs.

Mēs priecājamies par ikviena ģimnāzista sasniegumiem un vēlam sapņu piepildījumu!

Ar cieņu, Lolita Vanaga,

ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā.

2020 Karjeras dienas

w Knd pat

w KN 20

Karjeras nedēļa 2020 “Klau! Sadzirdi savas iespējas”

No 26. līdz 30. oktobrim Latvijā notika Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizētā Karjeras nedēļa. Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus, Karjeras nedēļas pasākumi galvenokārt notika attālināti un tiešsaistē. Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”. 

Viens no Karjeras nedēļas centrālajiem pasākumiem bija divas tiešsaistes diskusijas: viena skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kuras laikā tās dalībnieki diskutēja par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos.

Otra - tiešsaistes pasākums jauniešiem, kurā piedalījās karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalījās panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds. Pēc diskusijas, kuru klausījās arī visi mūsu ģimnāzijas 10.-12. klašu jaunieši, viņi sniedza atgriezenisko saiti - savas pārdomas par dzirdēto. Karjeras izvēlē ir iesaistīti daudzi jaunieša dzīvē nozīmīgi cilvēki – vecāki, skolotāji, karjeras konsultants, ģimenes locekļi, draugi. Tāpēc bija jautājums - kurā cilvēkā Tu ieklausies, domājot par sev svarīgu karjeras lēmumu pieņemšanu? Ļoti daudzi mūsu jaunieši atbildēja, ka vispirms ieklausās savu vecāku viedoklī, ieklausās arī vecāko brāļu, māsu padomos, daļa, ka skolotājos, bet vairāki atbildēja, ka ieklausās tikai sevī. Uz jautājumu - kāda ir galvenā atziņa, noklausoties diskusiju, atbildēs izskanēja stingra apņemšanās pašiem uzņemties atbildību par sevi, būt mērķtiecīgiem, aktīviem, uzmundrinājums izmantot iespējas darīt, piedalīties, nebaidīties no jauniem izaicinājumiem savukārt, kāds atzīst, ka nevar tagad zināt, kas viņš kļūs nākotnē. Ģimnāzisti atzina, ka šī diskusija kādus esot iedvesmojusi vēl vairāk tiekties uz saviem sapņiem un izvirzīt konkrētus mērķus, nebaidoties kļūdīties, un atzīstot to, ka nākotnes profesija, studijas jāizvēlas atbildīgi.

Citāts no 11.klases audzēknes teiktā  ”Ar darbu un centību var panākt visu, ko gribi”. 

Karjeras nedēļas laikā Alūksnes novada izglītības iestādēs notika arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Skolēni  tika rosināti veikt vairākus ar profesiju izpēti saistītus uzdevumus: piemēram, 6.-9. klašu skolēni meklēja atbildes spēlei “Meklē, saredzi, uzzini, atbildi!”, kas nebija nemaz tik vienkārši paveicams. Veidoja radošas kolāžas, kurās vizualizēja savus nākotnes mērķus, un centās savus mērķus ietērpt īsos aprakstos.

Skolēni skatījās ģimnāzijas jauniešu pavasarī veidoto video “Ieklausies par iespējām mācīties AVĢ!” un centās sadzirdēt atbildes uz jautājumiem par ģimnāzijas mācību programmām,  brīvā laika pavadīšanas iespējām, ģimnāzistu rakstura īpašībām. Uz jautājumu “Ar ko Tu lepojies, mācoties savā skolā?”, 7.-9. klašu ģimnāzisti sniedza patiesi sirsnīgas atbildes. “Es savā skolā lepojos ar skolotājiem, kas vienmēr ir pretimnākoši, vienmēr ir gatavi uzklausīt tavu viedokli un, ja nepieciešams vienmēr palīdzēs. Es lepojos ar ģimnāzijas augsto līmeni mācībās.” (9.klase) , “Es lepojos ar sporta zāli, saprotošiem skolotājiem” (9.klase) , “Es, mācoties ģimnāzijā, lepojos ar mūsu jaukajiem un saprotošajiem skolotājiem un citu personālu, ar izpalīdzīgajiem un draudzīgajiem skolēniem. Lepojos ar to, ka skolā vienmēr notiek daudz un dažādi, interesanti pasākumi, kurus skolēni apmeklē ar prieku un interesi. (8.klase). Paldies par labiem vārdiem, ir patiess prieks, ka skolēni prot saskatīt un pateikt labo, tas dod mums, skolotājiem, spēku jauniem darbiem!  

Noslēgumā vēlos piebilst, ka arī ģimnāzijas absolventi aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas pasākumos. RTU studenti Līga Puzule un Niks Stāvausis noorganizēja vecāko klašu skolēniem zoom nodarbību par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē. Mums bija plānotas RTU nodarbības klātienē, bet diemžēl bija jāpielāgojas šī brīža situācijai. Sadarbību, ar absolventiem, protams, aktīvi turpināsim. Un janvārī tiek plānota nākošā absolventu nodarbība par studijām RSU. Viss turpinās!  Pateicos visiem Alūksnes novada skolu skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kā arī Alūksnes novada Izglītības pārvaldei, kas aktīvi iesaistījās šajā izaicinājumā – Karjeras nedēļu realizēt attālināti. Tika iegūta atkal jauna pieredze. Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē VIAA un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Lolita Vanaga
ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā, 
pedagogs karjeras konsultants

w KN 20

Laikā no 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa.
To jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi galvenokārt notiks attālināti un tiešsaistē.
Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.
Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

Karjeras nedēļā Alūksnes novada skolām tiek piedāvāta šāda programma:

7. - 9.klasēm:
1. Spēle “Meklē, saredzi, uzzini, atbildi!” – lai paveiktu uzdevumu, darba lapu meklē šeit
2. Radošais uzdevums - izveidot uz A3 lapas krāsainu kolāžu “Mani nākotnes mērķi” izmantojot žurnālu, laikrakstu fotogrāfijas, attēlus vai virsrakstu fragmentus, glīti noformē, kā arī uz atsevišķas lapas līdz 10 teikumiem apraksti savu veikumu un redzējumu.
3. Noskaties video “Ieklausies par iespējām mācīties AVĢ!” un uzrakstīt atbildes uz jautājumiem. Jautājumi:
1. Kādas vismaz 4 profesijas tiek pieminētas šajā video?
2. Tavuprāt, kādām īpašībām ir jāpiemīt ģimnāzistiem?
3. Kura mācību programma Tevi ieinteresēja visvairāk un kāpēc?
4. Kādas 3 brīvā laika pavadīšanas iespējas tiek nosauktas video?
5. Ar ko Tu lepojies, mācoties savā skolā?
Paveikto šīs nedēļas laikā sūti savai klases audzinātājai!

10.-12.klasēm:
1. Trešdien, 28. oktobrī plkst.10.00 - 11.00 piedalies interaktīvajā jauniešu diskusijā tiešraidē 10.-12. klašu skolēniem.
Jauniešu diskusijai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja Patrisha, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins. Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstinās ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklausīties, kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi.

2. Trešdien, 28.oktobrī plkst. 14.00 aicinu pieslēgties tiešsaistē Zoom platformā par studijām RTU – savās atziņās, gūtajā pieredzē un ar informāciju dalīsies mūsu ģimnāzijas absolventi, tagad RTU studenti.

3. Ceturtdien, 29. oktobrī no pulksten 10.00 līdz 14.00 – pieslēdzies un klausies Uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci jauniešiem #UzdrīkstiesUzvarēt .
Lai iedvesmotu skolēnus apgūt dzīvei noderīgas prasmes un motivētu domāt par savu ceļu biznesā, notiks ikgadējā praktiskās uzņēmējdarbības izglītības konference jauniešiem #UzdrīkstiesUzvarēt. Tajā skolēnus ar saviem stāstiem iedvesmos spilgti un veiksmīgi Latvijas uzņēmēji. Visi interesenti aicināti pasākumu vērot tiešraidē.

4. Izpēti karjeras izvēles rīku https://ki.viaa.gov.lv/ un iepazīsti Karjeras nedēļas programmu:
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/programma/

Skolotājiem un vecākiem

1. Otrdien, 27. oktobrī, plkst. 19 notiks tiešsaistes diskusija jauniešu vecākiem un citiem interesentiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”
Diskusijas tiešsaistē varēs vērot VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai. Diskusiju ieraksti pēc norises būs pieejami gan Facebook, gan VIAA Youtube kontā: youtube.com/VIAAlv. Diskusijas laikā interesenti varēs uzdot arī savus jautājumus par karjeras izvēles tēmu.
2. Aicinu noskatīties animācijas: Jaunieša saruna ar vecākiem
“Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!.”


3. Klašu audzinātājiem ir pieejams video materiāls “Vecāku loma bērna karjeras izvēlē”, ko var izmantot vecāku sapulcēs. Video materiālu var iegūt, sazinoties ar Lolitu Vanagu. E pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 29412438.

Darba lapa uzdevumam “Meklē, saredzi, uzzini, atbildi!”

w KN skoleni

w KN Vecaki