Vārda dienas : Jāzeps

 

Pirmdiena, 2018. gada  19. marts  16:11

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Ģimnāzijas padome

„ Prasmes 21.gadsimtā”

Vienā no atziņām Konfūcijs teicis, ka „skolotāja saskaņa ar skolēnu, mācīšanās vieglums un iespēja skolēnam pašam domāt – tas arī ir tas, ko sauc par gudru skološanu ”. Kāds tad ir Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas lielums, kas ir mūsu darba kvalitātes indikators, kas ir tas, ko mēs visi vēlamies no šodienas skolas, kādas zināšanas, prasmes, attieksmi un izjūtas liekam ceļasomā saviem skolēniem? Šādu jautājumu loku kopā sanākušie skolēni, vecāki un skolotāji risināja skolas konferencē „ Prasmes 21. gadsimtā ” .

Lasīt tālāk ...

Vecāki: – Sigita Jakobsone, Inga Zālīte, Inese Grava, Alla Vasakova, Iveta Ozola, Inna Ostele, Viesturs Rozenbergs, Ludmila Logina, Ludmila Stricka, Ilze Stradiņa, Iluta Pilde, Tija Āboliņa, Līga Langrate.

Skolas un pašvaldības administrācija: Daina Dubre- Dobre, Ivars Mikijanskis, Sarmīte Zilaua, Aivars Fomins, Gunta Kupča.

Skolotāji: Sintija Auseja, Ilona Riekstiņa, Mārīte Palma, Inguna Vilemsone.

Skolēni: Zanda Bērziņa, Ernests Olders, Ieva Krēsliņa, Klāss Stāvausis, Marta Stradiņa, Unda Vīksna, Niks Ertmanis.

w Padome 15 17y