Vārda dienas : Anvars, Oskars, Ritvars

 

Otrdiena, 2020. gada  14. jūlijs  16:03

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

"Pagodinājums izglītībā" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem" piešķirts Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei Ločmelei  un Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Inesei Petrikalnei.

"Pagodinājums kultūrā" piešķirts Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora "Atzele" koncertmeistarei, Alūksnes Mūzikas skolas skolotājai Ritai Bogdanovai par profesionalitāti un radošumu, aktīvu dalību kultūras norisēs, ieguldījumu novada amatierkolektīvu un jauno mūziķu izaugsmē.

01.04.2020.

Mēs lepojamies

… ar Armīnu Rēdeli (12.a) par iegūto atzinību Ekonomikas valsts 21.olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingunai Vilemsonei!

20.03.2020.

Mēs lepojamies

… ar komandu: Viktoriju Vladu (12.a), Beāti Puķīti (9.c), Elīzu Rezakovu (8.a), Santu Locāni (11.a), Sanitu Locāni (11.a), Lindu Jurģīti (11.c), Samantu Puļļu (9.a), Līvu Bērziņu (10.a), Ēriku Loginu (11.b), Tamāru Broku – Priedīti (11.a) par iegūto dalīto 5./6/ vietu Latvijas Republikas 73. spartakiādē!

Paldies skolotājiem Kārlim Bīberam un Igoram Krastam!

13.03.2020.

Mēs lepojamies

… ar Līvu Poļaku (8.c) par iegūto 1.vietu Alūksnes un Apes novada “Rēķini Galvā 2020” fināla sacensībās 7. – 12.klašu grupā meitenēm!

Paldies skolotājai Irenai Bērziņai!

13.03.2020.

Mēs lepojamies

… ar vokālo ansambli “Anemones”: Montu Melzobu (12.a), Amandu Puzuli (12.a), Kristīni Krastiņu (12.b), Danu Deineko (12.a), Unu Kolisti (12.a), Emīliju Liegu Zālīti (11.a), Kristiānu Gailāni (11.a) par iegūto 1.pakāpes diplomu vokālās mūzikas konkursā “Balsis – 2020” Vidzemē!

Paldies skolotājai Inai Perevertailo!

13.03.2020.