Vārda dienas : Modrīte, Mudrīte, Renāte

 

Trešdiena, 2018. gada  24. oktobris  06:30

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies

... ar Reini Volbergu (7.c), Lindu Jurģīti (9.a), Renāru Račiku (7.c) un Elizabeti Kļaviņu (7.b) par startēšanu un sasniegumiem Latvijas skolu Ziemas olimpiskajā festivālā Ērgļos!

Paldies skolotājiem Kārlim Bīberam un Igoram Krastam!

06.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālo grupuSandi Krūmiņu (8.b), Marku Emīlu Rēdeli (9.a), Žaneti Spirku (9.c), Gustavu Stradiņu (9.c), Liegu Emīliju Zālīti (9.c) un Deividu Miķelsonu (10.a) par iegūto 2.pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu , instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” Vidzemes posmā!

Paldies mākslinieciskajam vadītājam Zigmāram Krūmiņam!

05.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri par iegūto 1.pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Vidzemes posmā!

Vēlam veiksmi pūtēju orķestru skatē 10.martā Ogrē, kas tiek organizēta, gatavojoties XXVI Vispārejajiem latviešu dziesmu un deju svētkiem!

Paldies mākslinieciskajam vadītājam Sandoram Saulvedim Līviņam!

05.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar improvizācijas teātra dalībniekiem – komandu: Lauru Meleci (9.c) – komandas kapteine, Miķeli Grigorjevu (9.c), Anniju Simsoni (9.c) un Eduardu Līdumnieku (Ilzenes pamatskola) par iegūto 1.pakāpes diplomu Latvijas skolu teātru turnīra „Teātra sports 2018” Vidzemes reģionā!

... ... ar improvizācijas teātra dalībniekiem – komandu: Lauru Delviņu (10.a) – komandas kapteine, Alisi Zaru (7.c), Emīliju Liegu Zālīti (9.c) un Rimantu Vērzemnieku (9.c) par iegūto 2.pakāpes diplomu Latvijas skolu teātru turnīra „Teātra sports 2018” Vidzemes reģionā!

Paldies teātra vadītājai Agitai Līdumniecei!

05.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar Evelīnu Tuvi (8.b) par iegūto 1.vietu Alūksnes un Apes novadu mūzikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingrīdai Pilskalnei!

02.03.2018.