Vārda dienas : Modrīte, Mudrīte, Renāte

 

Trešdiena, 2018. gada  24. oktobris  06:03

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies

... ar Armīnu Rēdeli (10.a) par iegūto 2.vietu Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē 10.klašu grupā!

... ar Rūdolfu Brahmani (8.b) par iegūto atzinību Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē 8.klašu grupā!

Paldies skolotājām Rasmai Gradovskai un Ligitai Krievai!

13.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar Rūdolfu Brahmani (8.b), Jēkabu Zaduminu (8.b) un Norbertu Helmesu (8.b) par iegūto 1.vietu Alūksnes un Apes novadu 8.klašu ģeogrāfijas komandu olimpiādē!

... ar Evelīnu Tuvi (8.b), Anci Strakšu (8.b) un Ditu Apsīti (8.b) par iegūto 3.vietu Alūksnes un Apes novadu 8.klašu ģeogrāfijas komandu olimpiādē!

Paldies skolotājai Sintijai Ausejai!

09.08.2018.

Mēs lepojamies

...ar Elvitu Keitu Ķikuti (8.b), Kati Luīzi Janku (8.b) un Leldi Meleci (9.c) par iegūto 1.pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Vidzemē!

Paldies skolotājiem Daigai Bēterei, Ivetai Salmiņai un Agitai Līdumniecei!

07.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar 9. – 10.klašu vokālo ansambli: Montu Melzobu (10.a), Amandu Puzuli (10.a), Kristīni Krastiņu (10.b), Danu Deineko (10.a), Unu Kolisti (10.a), Žaneti Spirku (9.c) un Emīliju Liegu Zālīti (9.c) par iegūto I pakāpes diplomu mūzikas konkursā „Balsis” Vidzemes posmā!

Paldies skolotājai Inai Perevertailo!

07.03.2018.

Mēs lepojamies

... ar Rūdolfu Brahmani (8.b) par iegūto 1.vietu un Skatītāju simpātijas balvu Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā!

Paldies skolotājai Inesei Ločmelei!

05.03.2018.