Vārda dienas : Digna, Jautrīte, Kamila

 

Piektdiena, 2019. gada  19. jūlijs  09:11

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies

… ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālo ansambli – Sandi Krūmiņu (9.b), Itu Pušpuri (9.b), Liegu Emīliju Zālīti (10.a) un Amandu Grendi (11.a) par iegūto 1.pakāpi Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē!

Paldies pedagogam Zigmāram Krūmiņam!

20.02.2018.

Mēs lepojamies

… ar Rūdolfu Brahmani (9.b) par iekļūšanu starptautiskās dabaszinātņu olimpiādes 2.kārtā!

Paldies skolotājām Inesei Ločmelei, Tatjanai Sarmai, Rasmai Gradovskai!

20.02.2018.

Mēs lepojamies

… ar Rūdolfu Brahmani (9.b) par iegūto 1.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Inesei Ločmelei!

20.02.2018.

Mēs lepojamies

… ar Sabīni Golubevu (10.a) par iegūto 1.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības matemātikas olimpiādē!

… ar Armīnu Rēdeli (11.a) par iegūto 2.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības matemātikas olimpiādē!

… ar Montu Melzobu (11.a) ) par iegūto 3.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības matemātikas olimpiādē!

… ar Unu Kolisti (11.a) ) par iegūto atzinību Alūksnes un Apes novadu apvienības matemātikas olimpiādē!

Paldies skolotājām Vijai Miesniecei un Irenai Bērziņai!

20.02.2018.

Mēs lepojamies

… ar vokālo ansambli “Anemones” – Montu Melzobu (11.a), Emīliju Liegu Zālīti (10.a), Amandu Puzuli (11.a), Kristīni Krastiņu (11.b), Unu Kolisti (11.a), Kristīni Gailāni (10.a) un Danu Deineko (11.a) par iegūto 1.pakāpi vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019” Alūksnes novadā!

Paldies skolotājai Inai Perevertailo!

20.02.2018.