Vārda dienas : Anda, Andīna

 

Pirmdiena, 2017. gada  20. novembris  18:50

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies…

…ar 8. a klases komandu - Anniju Signi Ģērmani,  Zintu Melgalvi un Danu Zalāni par iegūto 1. vietu Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiādē!

…ar 8.c klases komandu - Žaneti Spirku, Niklāvu Ogņevu un Linardu Āboliņu par iegūto 3. vietu Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Sintijai Ausejai!

Mēs lepojamies…

  …ar Arti Alksni (12.b) un Aleksandru Graņicinu (10.a) par iegūto 1. vietu Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiādē!

…ar Rihardu Lāci (10.a) par iegūto 2. vietu Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiādē!

…ar Ernestu Medni (11.a) par iegūto 3. vietu Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiādē!

…ar Ernestu Olderu (10.b) par iegūto atzinību Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingunai Vilemsonei!

Mēs lepojamies…

…ar ģimnāzijas pūtēju orķestri par iegūto 1. pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Vidzemes novadu skatē!

Paldies kolektīva vadītājam Sandoram Līviņam!

Mēs lepojamies…

…ar Žaneti Spirku (8.c) par iegūto 2. vietu  Alūksnes un Apes novadu mūzikas olimpiādē!

…ar Evelīnu Tuvi (7.b) par iegūto 3. vietu Alūksnes un Apes novadu mūzikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingrīdai Pilskalnei!

Mēs lepojamies…

…ar E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālo ansambli par iegūto 2. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē!

Paldies kolektīva vadītājam Zigmāram Krūmiņam!