Vārda dienas : Maigurs, Mārica, Māris

 

Svētdiena, 2019. gada  22. septembris  19:12

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies

… ar vokālo ansambli “Anemones” – Montu Melzobu (11.a), Emīliju Liegu Zālīti (10.a), Amandu Puzuli (11.a), Kristīni Krastiņu (11.b), Unu Kolisti (11.a), Kristiānu Gailāni (10.a) un Danu Deineko (11.a) par iegūto 1.pakāpi vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019” Vidzemē!

Paldies skolotājai Inai Perevertailo!

23.03.2019.

Mēs lepojamies…

…ar Raivi Dāvi Steberi, Dāvidu Andri Ādamsonu, Kristoferu Aleksi Kaulakanu par iegūtu 2. vietu 8. klašu grupā un Rūdolfu Brahmani, Itu Pušpuri, Jēkabu Zaduminu  par iegūto 2. vietu 9. klašu grupā Dabaszinātņu un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē Rēzeknē!

Paldies dabaszinību skolotājām!

18.03.2019.

Mēs lepojamies…

…ar Rūdolfu Brahmani (9.b) par iegūtu 1. vietu un Raivi Dāvi Steberi (8.c)  par iegūto 2. vietu Latvijas 2019. gada atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Inesei Ločmelei!

18.03.2019.

 

Mēs lepojamies…

... ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri par iegūto 1.pakāpi A grupā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skatē!

Paldies diriģentam Sandoram Saulvedim Līviņam

w orkj Ipk2019

Mēs lepojamies…

… ar Elvitu Keitu Ķikuti (9.b) par iegūtu 1.pakāpes diplomu Alūksnes un Apes novadu apvienības skatuves publiskās runas konkursā!

… ar Natāliju Oļševsku (10.b) par iegūtu 2.pakāpes diplomu Alūksnes un Apes novadu apvienības skatuves publiskās runas konkursā!

Paldies skolotājām Ivetai Salmiņai un Dainai Černomirdinai!

07.03.2019.