Vārda dienas : Atvars, Gvido

 

Otrdiena, 2020. gada  31. marts  02:01

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies

… ar Raivi Dāvi Steberi (9.c) par iegūto 1.vietu un Rūdolfu Brahmani (10.a) par iegūto 2.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības fizikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Rasmai Gradovskai!

27.01.2020.

Mēs lepojamies

… ar Rūdolfu Brahmani (10.a) par iegūto 1.pakāpes diplomu un Raivi Dāvi Steberi (9.c) par iegūto 2.pakāpes diplomu Bioloģijas valsts 42. olimpiādē!

Paldies skolotājām Metai Lerhai, Intai Jaunkalnei un Tatjanai Sarmai!

24.01.2020.

Mēs lepojamies

… ar Beāti Puķīti (9.c) par iegūto 2.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājai Ivetai Salmiņai!

16.01.2020.

Mēs lepojamies

… ar Edvardu Kristiānu Koemecu (9.c), Kristapu Āboliņu (10.a), Kristiānu Tomu Briedi (11.a), Lauru Sabīni Taurmani (12.a) par iegūto 1.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības vēstures olimpiādē!

ar Kristeru Medni (9.c), Rūdolfu Brahmani (10.a), Keitu Rutkovsku (11.b), Armīnu Rēdeli (12.a) par iegūto 2.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības vēstures olimpiādē!

ar Raivi Dāvi Steberi (9.c), Ditu Apsīti (10.a), Kristīni Krastiņu (12.b) par iegūto 3.vietu Alūksnes un Apes novadu apvienības vēstures olimpiādē!

Paldies skolotājām Lāsmai Jaunozoliņai un Ivetai Mikijanskai!

16.01.2020.

Mēs lepojamies

… ar Kristapu Āboliņu (10.a) un Rūdolfu Brahmani (10.a) par iekļūšanu Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 2. – praktiskajā kārtā!

… ar Raivi Dāvi Steberi (9.c), Akselu Zelmeni (9.c), Ditu Apsīti (10.a) un Itu Pušpuri (10.a) par dalību Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO)!

Paldies skolotājām Metai Lerhai, Inesei Ločmelei, Rasmai Gradovskai, Intai Jaunkalnei
un Tatjanai Sarmai!

06.01.2020.