Vārda dienas : Andis, Zeltīte

 

Otrdiena, 2017. gada  21. novembris  12:21

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies…

…ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri par iegūto I pakāpi VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālskatē!

Paldies kolektīva vadītājiem Ilzei un Sandoram Līviņiem!

Mēs lepojamies…

…ar Rūdolfu Brahmani (7.b) par iegūto atzinību mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 18.olimpiādē „ZIEMA”!!!

Paldies skolotājam Andim Jauniņam!

Mēs lepojamies…

…ar Arti Alksni (12.b) par iegūto 3. vietu ģeogrāfijas valsts olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingunai Vilemsonei!

Mēs lepojamies…

…ar Viktoriju Celmu (11.a)   par iegūto 2. vietu starpnovadu publiskās runas konkursā angļu valodā!

Paldies skolotājai Mārītei Palmai!

Mēs lepojamies...

ar ģimnāzijas10. - 12. klašu  jaukto kori par III Latvijas skolu jaukto koru salidojumā "Kalniem pāri" Vidzemes kultūrvēsturiskā novada konkursā iegūtajiem 43,3 punktiem un I pakāpes diplomu.

Paldies kolektīva vadītājai Inai Perevertailo!