Vārda dienas : Lida, Lidija

 

Otrdiena, 2018. gada  16. janvāris  23:14

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Mēs lepojamies…

…ar Māri Sedlenieku (7.a), Kristianu Strazdiņu (7.a), Oskaru Vendlandu (7.c), Linardu Āboliņu (7.c), Ģirtu Džaļilovu (7.b), Helviju Ķikutu (7.c), Kalvi Vītolu (7.b), Kristapu Krūmiņu (7.b), Niklāvu Ogņevu (7.c) par iegūtu 2. vietu Alūksnes un Apes novada skolu futbola sacensībās!

Paldies skolotājiem Igoram Krastam un Kārlim Bīberam!

Mēs lepojamies…

…ar 7.a, 8.b un 8.c klases skolēniem par dalību Alūksnes pilsētas bibliotēkas patriotiskās dzejas konkursā “Manai pilsētai”.

Paldies skolotājai Sanitai Mednei

Mēs lepojamies…w Spalva br

…ar Jēkabu Incenbergu (11.a), Arti Alksni (11.b), Kalvi Kaktiņu (12.a), Robertu Āboltiņu (12.a), Krišu Spirku (12.c), Oskaru Puļļu (12.a), Andreju Bērziņu (11.b), Rūdolfu Avotu (12.c), Artūru Voski (12.a) par iegūtu 1. vietu Alūksnes un Apes novada skolu futbola sacensībās!

…ar Kalvi Medni (9.c), Raienu Pauriņu (9.c), Miku Gabranovu (8.c), Artūru Rainiku (9.c), Kristeru Tihomirovu (9.a), Rolandu Pildu (9.c), Ralfu Ezeriņu (9.a) par iegūtu pateicību Alūksnes un Apes novada skolu futbola sacensībās!

Paldies skolotājiem Igoram Krastam un Kārlim Bīberam!

w Spalva brMēs lepojamies…

… ar Līgu Gradovsku (12.a), Kristu Kolisti (11.a), Elīnu Strazdu (10.a) par uzvaru Kopienu iniciatīvu fonda veiksmes stāstu konkursā AUGAM KOPĀ, nominācijā Labākais dzejolis!

Paldies skolotājai Antrai Strazdai!

Mēs lepojamies …

…ar Ligitu Krievu un iegūtu 1. vietu

ar Ilgu Ozoliņu un iegūtu 2. vietu

ar Inesi Ločmeli un iegūtu 3. vietu

un saņemto Atzinības rakstu Alūksnes novadā par izveidotiem un portālā Uzdevumi.lv  ievietotiem pārbaudes darbiem 2014./2015. mācību gadā.

Uzdevumi.lv izsaka atzinību par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.