Vārda dienas : Hanna, Jana, Johanna

 

Sestdiena, 2018. gada  15. decembris  06:12

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

w RSU16pat

Mēs lepojamies…

…ar Robertu Javorski (7.b), Ēriku Zalānu (7.a), Kristeru Apsīti (7.b), Norbertu Helmesu (7.b), Reini Liepiņu (7.a), Jēkabu Zaduminu (7.b), Aleksu Cunski (7.a), Edgaru Voroņinu (7.a) par iegūtu 2. vietu Alūksnes un Apes novada skolu futbola sacensībās!

Paldies skolotājiem Igoram Krastam un Kārlim Bīberam!

Mēs lepojamies…

   …ar jaunsargiem:  Raineru Baldiņu (11.c), Lieni Tomiņu (10.b), Beāti Jargani (9.a), Kristiānu Volšteinu (11.c), Helviju Ķikutu (8.c), Kristiānu Bijonu (10.a), Artūru Rainiku (10.a), Jolantu Beatrisi Bukati (10.a)  par godpilno iespēju soļot 18. novembra militārajā parādē Rīgā!!!

Paldies skolotājai Inesei Marķitānei!

w KN2016 smal logo

ĢIMNĀZIJAS SKOLOTĀJIEM, TEHNISKAJAM PERSONĀLAM,

SKOLĒNIEM -

PALDIES PAR PAVEIKTO KARJERAS NEDĒĻAS IETVAROS!!!

ĢIMNĀZIJAS ADMINISTRĀCIJA

Mēs lepojamies…

…ar skolotāju Ivaru Vīksnu par saņemto Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” -  nominācijā par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā!!!

…ar skolotāju Daci Bīberi par saņemto Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” -  nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem!!!

…ar skolotājām Ilonu Riekstiņu, Inesi Ločmeli, Rasmu Gradovsku, Metu Lerhu, Tatjanu Sjomkinu, Sanitu Medni, Ivetu Mikijansku, Ingunu Vilemsoni, Ingrīdu Pilskalni par saņemto Alūksnes novada pašvaldības Atzinību – prasmīga sadarbība ar novada skolotājiem un pasākumu organizēšana
mācību priekšmetos!!!