Vārda dienas : Gaits, Karīna

 

Ceturtdiena, 2019. gada  17. oktobris  18:11

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

2019. gada 4. janvārī plkst.12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 11. stāvā (korē) notika Salacgrīvas bibliotēkas organizētā un VKKF, Vidzemes plānošanas reģiona un A/S Latvijas Valsts meži atbalstītā projekta “Meklēsim jūras ābeci bibliotēkās!” noslēguma pasākums, kurā organizatori bija pulcējuši Bibliokuģa Krišjānis Valdemārs viktorīnas uzvarētājus no Vidzemes skolām un bibliotēkām.

Projekta organizatori ar Bibliokuģi jau no 2018. gada septembra devušies vairākos braucienos pa Vidzemi. Mūsu skolā tas viesojās pagājušā gada 4. decembrī. Atgādināšu, ka šī projekta mērķis ir aicināt jauniešus apmeklēt bibliotēkas, lasīt grāmatas un izvēlēties ar jūrniecību saistītu nākotnes profesiju. Kā jau iepriekš minēts (sk. informāciju mājas lapā), uz Bibliokuģa viktorīnas jautājumiem mūsu skolā visātrāk un precīzāk atbildēja Kristers Tihomirovs (12.a) un Deivids Miķelsons (11.a), kuri tad arī tika uzaicināti piedalīties noslēguma pasākumā LNB.

Arī šo projekta dalībnieku tikšanos vadīja jau pazīstamais Bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis, tika kopīgi pārrunāta projekta norise, dalībnieki kavējās atmiņās,   baudīja cienastu un uzklausīja kinorežisora Jāņa Streiča, viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota un projekta idejas autores, Salacgrīvas bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas apsveikuma vārdus un pārdomas par jūrniecību, ar to saistīto izglītību Latvijā un darba iespējām. Vēl tikšanās laikā norisinājās minikonkurss, kurā jaunieši balvās saņēma projekta organizatoru sarūpētās grāmatas.

w Bi k nosl szTādējādi dalība šajā projektā bija ieguvums visiem tā dalībniekiem. Mūsu ģimnāzijas jauniešiem tajā aktualizētās un no jauna iemantotās zināšanas par jūru un jūrniecību drīzumā lieti noderēs konkursā “Enkurs”.

Noslēgumā visiem bija noorganizēta ekskursija pa Latvijas Nacionālo bibliotēku.

AVĢ bibliotekāre Maija Bērzabinde

(arī piedalījās pasākumā)

w Zsv 21DEC18 Lvl titlMūsu mājas ir Latvija. Alūksne. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Mēs visi veidojam mūsu valsts, novada un ģimnāzijas vēsturi. Latvijas 100.dzimšanas dienas gadā par mūsu audzēkņu labajiem darbiem priecājāmies, vērojot viņus mācību procesā, daudzajās aktivitātēs ģimnāzijā, novadā un valstī.

2018./2019.mācību gadu ģimnāzijā uzsāka 292 audzēkņi. Pirmie rezultāti šajā mācību gadā jau sasniegti gan mācību darbā, gan dažādās aktivitātēs. Īpaši nozīmīgi mums ir mācību darba rezultāti.

Mēs lepojamies ar audzēkņiem, kuru mācību rezultāti, pirmo semestri beidzot, ir augstāki par 8 ballēm, 10.-12.klasēs tie ir:
Samanta Adlere,  Loreta Baumane, Tamāra Broka Priedīte, Artūrs Fausts, Kristiāna Gailāne, Sigita Hušča, Ieva Amanda Kalniņa, Sanita Locāne, Patrīcija Marķitāne, Līna Bistrova, Anastasija Asilgarajeva, Agnese Ābeltiņa, Baiba Bērtiņa, Jekaterina Viktorija Bobinova, Dana Deineko, Amanda Grende, Solvita Jakovļeva, Ance Elīza Jantone, Una Koliste, Monta Melzoba, Deivids Miķelsons, Armīns Rēdelis, Kristiāna Šolina, Nadīna Tarnovska,  Sabīne Laura Taurmane, Līna Vika, Viktorija Vlada, Līva Marta Ziņģe, Laura Adukone, Kristīne Krastiņa, Linda Ļebedeva, Anna Aizpuriete, Zanda Bērziņa, Aleksandrs Graņicins, Kristaps Solims, Elvis Stapkēvičs, Paula Kristiana Šļivka, Liāna Šolka,  Kristers Tihomirovs, Santa Brice, Ramona Kubulniece, Ernests Olders, Krista  Sniķere un Liene Tomiņa.

Priecē 7.-9.klašu audzēkņu sasniegumi mācību darbā. Ar katru semestri pieaug to audzēkņu skaits, kuru vidējie mācību sasniegumi tiek vērtēti virs 8 ballēm:
Katrīna Berkule, Loreta Bukane, Linda Čemisova, Agnese Grava, Viktorija Ļebedeva, Amanda Migorjanu, Adrians Trops, Dāgs Ādamsons – Bankovs, Artūrs Zalužinskis, Krists Aizups, Amanda Nikola Cēsniece, Ēriks Kristiāns Fedotovs, Monta Gabranova, Artūrs Gailišs, Evelīna Javorska, Rihards Kārkliņš, Sabīne Līdaciņa, Marks Ozols, Līva Poļaka, Sindija Puriņa, Iva Stepanova, Evija Šolka, Kristiāna Cielaviņa, Monta Sustenberga, Loreta Fedorenkova, Deiva Hvaleja, Kristofers Aleksis Kaulakans, Klaudija Kļava – Būmane, Edvards Kristiāns Koemecs, Kristers Mednis, Beāte Puķīte, Paula Pūpola, Evelīna Denīze Smolovina, Raivis Dāvis Steberis, Daniela Šumakova, Alise Zara, Aksels Zelmenis, Evelīna Agneta Danenberga, Dita Apsīte, Annija Āboliņa, Līva Bērziņa, Rūdolfs Brahmanis, Paula Gabrāne, Norberts Helmess, Kate Luīze Janka, Vendija Mišela Krievāne, Jurģis Krūmiņš, Elvita Keita Ķikute, Evelīna Leia, Roberts Mednis, Ita Pušpure, Laura Semuškina, Ance Strakša, Jānis Teteris, Evelīna Tuvi, Alise Krista Vaļģe, Jēkabs Zadumins, Laura Zālīte, Roberts Javorskis, Sanija Liepkalīte.

Lepojamies arī ar audzēkņiem, kuriem pirmajā semestrī vērtējumi nebija zemāki par 6 ballēm, 10.-12.klasēs tie ir:

Sabīne Golubeva, Miķelis Grigorjevs, Vanesa Koka, Santa Locāne, Daiga Dinija Paulovica, Kasparas Sārs, Kristīne Šagarova, Rimants Vērzemnieks, Emīlija Liega Zālīte, Līga Kristiāna Melngaile, Keita Rutkovska, Nikola Stricka, Luīze Labozeviča, Kristīne Nikolajeva, Ņikita Illarionovs, Dāvis Kašs, Beate Jargane, Žanete Kalniņa, Igors Solovjovs, Kristīne Tekļana, Kristiāna Bijona, Vilis Bleiers, Jolanta Beatrise Bukate, Artis Eisaks, Linards Hansovs, Aleksandra Krūzīte, Solvija Ozoliņa, Roberts Simsons, Linda Sloģe, Fernanda Šteinerte un Samanta Šaļkova.

Arī 7.-9.klašu daudziem skolēniem mācību rezultāti nav zemāki par 6 ballēm, tie ir:
Aļina Asilgarajeva, Liene Egle, Daniels Prancāns, Jana Sokolova, Amanda Solima, Emīls Strodāns, Daniela Vītolniece, Rendija Bula, Robina Klasmane, Matīss Meirāns, Līva Bondare, Tomass Grīslis, Annija Dārta Kampe, Estere Līce, Līva Līce, Samanta Puļļa, Samanta Stalde, Annija Paula Bērziņa, Edvards Martinovs, Kristers Puzulis, Pēteris Puzulis, Dāvids Andris Ādamsons, Norberts Čerbikovs, Rodrigo Ozoliņš, Enija Pauriņa, Renārs Račiks, Gundars Svilāns, Reinis Volbergs, Ramona Smolovina, Samanta Ieva Sināte, Līna Bāliņa,Alise Jakobsone, Linda Svile, Signija Šaļkova, Aldra Regita Vaiba, Kitija Vilde un Aurēlija Volte.

Paldies visiem ģimnāzijas audzēkņiem par iesaistīšanos dažādos pasākumos, par atsaucību, par motivāciju uzlabot mācību sasniegumus. Mēs ticam mūsu audzēkņu prasmēm izmantot zināšanas, piedaloties dažādos konkursos un olimpiādēs.
Paldies vecākiem par sniegto atbalstu pasākumos, piedaloties  dažādās aktivitātēs, sniedzot padomus un izsakot ierosinājumus ģimnāzijas darba pilnveidošanai!

Kaut arī katra mācību gada sākumā  vecāku sapulcēs tiek akcentēti  ģimnāzijas galvenie uzdevumi un plāni nākotnei, tomēr aicinām vienmēr skolēnus un vecākus iepazīties un iedziļināties gan ģimnāzijas nolikumā, gan iekšējās kārtības noteikumos, gan skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā – tie ir visnozīmīgākie „likumi”, kas mums mūsu „valstī” – “ģimnāzijā”, ir jāievēro. Lai izzinātu sabiedrības domas par uzlabojumiem ģimnāzijā, 1.semestrī ar anketēšanas palīdzību lūdzām gan audzēkņus, gan vecākus, gan pedagogus paust savus viedokļus par dažādiem jautājumiem. Paldies visiem, kuri sniedza šīs atbildes, kas ļoti palīdzēja arī pašvērtējuma ziņojuma veidošanā, tagad ar to var iepazīties ģimnāzijas mājas lapā internetā.

Tagad mūsu sapnis – skolas renovācija- ir pavisam tuvu. Jau notiek ģimnāzijas internāta renovācijas darbi. Paldies Alūksnes novada pašvaldībai par atbalstu šo mērķu realizēšanā. Lai arī pašlaik ar pašvaldības atbalstu mums ir nodrošināts mācību process ar nepieciešamajiem IT risinājumiem, tomēr pēc renovācijas mācību telpas tiks papildinātas ar interaktīvajām tāfelēm un jaunākām tehnoloģijām. Jums, audzēkņi, atliek tikai smelt zināšanas un attīstīt savas prasmes.

Visai mūsu ģimnāzijas saimei - audzēkņiem un viņu vecākiem, visiem darbiniekiem un pedagogiem - jaunajā 2019.gadā veselību, daudz radošu mirkļu, sadarbību vēlot, -

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre- Dobre un direktores vietniece izglītības jomā Ida Zelča

w ZB 1 20DEC18

ZB 2 20DEC18

w Akt1 31DEC18