Vārda dienas : Muntis, Verners

 

Sestdiena, 2020. gada  19. septembris  05:17

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

Cienījamie ģimnāzisti un vecāki!

Ģimnāzija turpina mācību darbu izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos.

Skolēniem uz skolu nav jānāk, mācīsimies un mācīsim attālināti. Tas nozīmē, ka saziņa skolotājs – skolēns, skolēns – skolēns, skolotājs – vecāks notiks elektroniski.

Ģimnāzijas oficiālā platforma ir e-klase. Ir izveidots konsultāciju – nodarbību saraksts katrai klasei. Nodarbības sākumā skolēnam ir jāizlasa priekšmeta skolotāja vēstule e- klases pastā un jāseko skolotāja norādījumiem.

Neparedzētu apstākļu gadījumā ( nav interneta, aizņemts dators utt.) skolotāja norādījumu izpildei tiek dots laiks – 2 dienas.

Lūgums vecākiem regulāri sekot aktualitātēm e- klases pastā un ģimnāzijas mājas lapā aluksne.edu.lv. Informēt klases audzinātāju par skolēna nespēju piedalīties mācību stundās attālināti, piemēram, slimības dēļ. Nodrošināt savam bērnam pieeju internetam un datoram atbilstoši klases nodarbību sarakstam. Ja tas nav iespējams, informēt par to ģimnāzijas administrāciju vai klases audzinātāju. Jebkuru neparedzētu apstākļu vai problēmu gadījumos sazināties ar ģimnāzijas administrāciju:

Direktore D.Dubre – Dobre – 26450958

Direktores vietniece izglītības jomā I.Zelča – 26669126

Ja skolēnam nepieciešami mācību materiāli no skolas bibliotēkas vai mācību kabineta, tos var paņemt, iepriekš sazinoties ar skolas sekretāri -64307101.

Būsim atbildīgi un strādāsim godprātīgi, lai mācību gads netiktu pagarināts vasarā.

Mēs pašreiz piedzīvojam situāciju, kurā neviens nekad nav bijis. Ir jautājumi, uz kuriem mēs vēl meklējam atbildes. Risināsim problēmas un neskaidrības konstruktīvi, turpināsim mācības attālināti. Mēs to varam un mums tas izdosies!

                                                                                                       Ģimnāzijas administrācija.

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 12. maijam ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.

Tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13.marta mācības attālināti.

Ģimnāzijā tiek atcelts mācību process klātienē līdz 12. maijam vai turpmākiem valdības norādījumiem.

Sekojiet aktuālajai informācijai e-klasē un skolas mājas lapā www.aluksne.edu.lv

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas administrācija

Šajā laikā mums visiem ir svarīgi būt informētiem un parūpēties, lai arī mūsu radi, draugi un kaimiņi ir informēti.
Šis ir pašvaldības paziņojums, kā arī vairāki vizuālie materiāli sakarā ar Covid-19.

w Covid19 1

W Covid19 2

w sr C id19

w sars Cvid19 2

w sars Cvid19 3

w sars Cvid19 4

w sars Cvid19 5

w sars Cvid19 6

w sars Cvid19 7

w sars Cvid19 8

Tiekas “Nākotnes līderu akadēmijā”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. a klases skolnieces Samanta Adlere, Kristiāna Gailāne un Patrīcija Marķitāne kopā ar skolotājām Lolitu Vanagu un Tatjanu Sarmu nesen piedalījās starptautiskā konferencē “Nākotnes līderu akadēmija”.

“Pilotprojektu “Nākotnes līderu akadēmija” īsteno pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu un fondu “New Directions”. Mērķis - veicināt jauniešu līderību, pilnveidot izpratni par līderības nozīmi, attīstīt personiskās līderības prasmes, pilnveidot jauniešu zināšanas un sekmēt viņu aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā par Eiropas Savienības un pasaules norisēm,” stāsta Ernsta Glika AVĢ direktora vietniece audzināšanas darbā L. Vanaga.

Līderis 6.1
“Nākotnes līderu akadēmija” 2020. gadā turpināsies ar jauniešu organizētām domnīcām vairākās Latvijas skolās, aptverot tādas Eiropas Savienībā aktuālas tēmas kā mākslīgais intelekts, starptautiskā drošība, klimata mainība un citas. Viena no domnīcām rudenī notiks arī Alūksnē.

Rīgā aizvadītas trīs spraigas dienas, ieklausoties ārvalstu un Latvijas ekspertos, pašiem diskutējot un rakstot projekta pieteikumu Jauniešu Līderības akadēmijas nometnei, kas notiks šovasar Liepājā.

Samanta Adlere: “Šī bija mūsu pirmā apmeklētā domnīca. Piedalīšanās Rīgas Juglas vidusskolas jauniešu veidotajā domnīcā mums deva priekšstatu, kā tas notiek un kas tas ir. Tas bija ļoti svarīgi, jo arī mums būs jārīko kas tamlīdzīgs. Lielāko daļu domnīcas plānošanas un īstenošanas veica paši jaunieši, pedagogu atbalsts bija neliels, kas man šķita vēl labāk, jo gan organizētājiem, gan dalībniekiem tā bija lieliska pieredze.”

Patrīcija Marķitāne: “Viena no aktivitātēm mums bija fotoorientēšanās Juglā. Tas “izmeta” mūs no komforta zonas, jo vieta bija sveša, objekti nepazīstami, tādēļ nācās uzrunāt svešus cilvēkus, sarunāties - bija jāmācās komunicēt. Strādājot grupās, bijām kopā ar jauniešiem no citām skolām. Visu laiku diskutēt, dalīties domās - tas bija izaicinājums. Ir vērtīgi gūt tādu pieredzi.”

Kristiāna Gailāne: “Nākotnes līderu akadēmijā” patika lietas, ko skolā nemāca, piemēram, debates, kas lieliski attīsta prasmi argumentēt. Trīs Rīgā pavadītās dienas bija ļoti intensīvas un prasīja daudz enerģijas. Mans spilgtākais iespaids bija mūziķu Jāņa Šipkēvica un Miķeļa Putniņa koncerts un saruna ar viņiem. Mūziķi stāstīja par sevi, uzklausīja mūs un veidojās brīnišķīga saruna. Viens no lektoriem konferencē sacīja - īsts līderis neizceļ to, ka ir līderis, ir starp pārējiem, tikai viņam ir spēja motivēt citus un arī darīt pašam. Manuprāt, līderis iet nevis pa priekšu, bet aizmugurē, virzot uz priekšu pārējos.”

Teksts: Dace Plaude,

Alūksnes un Apes novadu laikraksts Alūksnes un Malienas ziņas

w Ena 12FEB20