Vārda dienas : Ildze, Ilze, Izolde

 

Ceturtdiena, 2022. gada  27. janvāris  03:32

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w JP 07OKT20Lai veicinātu jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetences, 7. oktobrī Pilsoniskās Alianses pārstāve Gundega no Valmieras vadīja tematisku nodarbību “Jaunais pilsonis” 8. c un 9.c klases skolēniem. Nodarbībā tika diskutēts par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem, jo tās mērķis - veicināt jauniešos izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem, jauniem pilsoņiem.
Nodarbībā tika izspēlēta interaktīva spēle “Četri stūri”, tās laikā skolēni aktīvi diskutēja, trenējās aizstāvēt savu viedokli dažādos jautājumos – par Latviju, par politiku, par savu līdzdalību un atbildību skolā, pilsētā, novadā. Pēc spēles un spraigām diskusijām skolēni iepazinās ar vienpadsmit pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, pēc tam arī paši tika uzrunāti iesaistīties pilsoniskās aktivitātes veikšanā. Tagad katrai klasei ir mājasdarbs - vienoties par pilsoniskās aktivitātes veikšanas veidu, laiku un vietu.
Ģimnāzijas pārējām klasēm arī būs iespēja iepazīties ar informatīvo programmas “Jaunais pilsonis” materiālu video formātā. Aicinu to visiem noskatīties oktobra Skolas/klases stundā un vienoties par kādu . Esiet aktīvi pilsoņi! Ir daudz labu piemēru Jūsu līdzdalībai sabiedrībā, patiesi iedvesmojoši bija iepriekšējo gadu klašu paveiktie Labie darbi, kā arī atgādinu - ģimnāzijā novembris atkal būs jūsu Labo darbu mēnesis.


Lolita Vanaga
EGAVĢ direktores vietniece
audzināšanas jomā

Laikā, kad mācību process skolās notika attālināti, 2020.gada aprīlī Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāka īstenot skolu projektu “IzDarI” (“Izzini, dari, ietekmē!”). Izglītības attīstības centrs (IAC) ir nevalstiska organizācija ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi izglītības programmu un projektu īstenošanā Latvijā un ārvalstīs dažādām mērķauditorijām par kritisko domāšanu, pilsonisko līdzdalību un kopienu attīstību, sabiedrības integrāciju, starpkultūru saskarsmi, globālo izglītību, medijpratību un citiem jautājumiem.
Projekts tika adresēts aktīviem kopienu cilvēkiem, lai sniegtu atbalstu piederības un sadarbības vērtību stiprināšanai vietējā sabiedrībā, ar mērķi sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas komandas pieteikums skolu projektam “IzDarI” (“Izzini, dari, ietekmē!”) bija viens no daudzajiem iesniegtajiem un tāpēc bija liels gandarījums, ka tas tika apstiprināts. Kā mums veicās vari izlasīt šeit!

w IAC

w Tev d20