trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

 

Pirmdiena, 2022. gada  4. jūlijs  05:28

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w koris21 22

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.

/Z.Mauriņa/

Pirms 25 gadiem Latvijas izglītības sistēmas krustcelēs parādījās jauna ceļa norāde – Valsts ģimnāzija. Būdama gluži kā magnēts, atjaunotajai Valsts ģimnāziju kustībai radās sekotāji, un šobrīd  30 Valsts ģimnāzijas Latvijā ir tās, kas vispārizglītojošo skolu tīklā uzskatāmas par celmlaužiem pedagoģijas izaicinājumu un novitāšu  pilnajā pasaulē. Jau tālajā 1996.gadā 1.septembrī mūsu skola, direktora Gunāra Stradiņa vadībā ieguva Valsts ģimnāzijas statusu.

Divdesmit pieci gadi ir gadsimta ceturksnis. Tas nav daudz, bet tas noteikti nav maz.

Un tā – šogad Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā izglītību iegūs 263 izglītojamie (7.-9.klasēs – 165 skolēni un 10.-12.klasēs – 98 skolēni), strādās 43 skolotāji un 24 tehniskie darbinieki.

Tradicionāli darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pamatojoties uz iepriekš padarītā un skolas rezultātu analīzi. Skolas darbu galvenokārt raksturo izglītības kvalitāte. Es lepojos par absolventu mērķtiecību, jo, izvērtējot viņu mācību sasniegumus gan gada nobeigumā, gan valsts pārbaudes darbos, esam pārliecinājušies, ka tie ir atbilstoši katra spējām un ieguldītā darba rezultātam. Arī šogad, salīdzinājumā ar kopīgajiem vidējiem rādītājiem valstī, mūsu skolas audzēkņi uzrādījuši par 12 % augstākus rezultātus nekā valstī. Esmu gandarīta, ka skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem starp 30 Valsts ģimnāzijām esam 12.vietā. Aizvadītais mācību gads pagāja attālināto mācību zīmē… tas bija sarežģīts laiks visiem - audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem, bet mēs izturējām. Paldies visiem - par sapratni, izturību, atbalstu!

Pateicos ģimnāzijas pūtēju orķestra un koru, kā arī citu interešu izglītības programmu  dalībniekiem un pedagogiem, par ieguldīto darbu vasarā, gatavojot video un sagaidot Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises “Saulesvija” filmēšanas grupu Alūksnē 21. jūlijā. Prieks par ģimnāzistiem, kas iesaistījās arī Alūksnes pilsētas svētku notikumu organizēšanā.

Jauno mācību gadu uzsāksim klātienē, kaut valstī ir noteikti daudzi ierobežojumi. Esam izstrādājuši kārtību, kas nosaka COVID-19 infekcijas drošības principu ievērošanu un izglītības procesa organizēšanu. Ar šo kārtību varēs iepazīties ģimnāzijas mājas lapā. Būsim atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību, mēs ļoti vēlamies, lai ātrāk visi varam piedalīties visos klātienes notikumos bez ierobežojumiem.

Lai gan jaunās ēkas renovācijas process ir apstājies, audzēkņiem būs patīkami redzēt pārmaiņas ģimnāzijas vecās ēkas klasēs.

Priecājamies, ka jaunajā mācību gadā mūsu ģimnāzistiem būs iespēja gūt papildus zināšanas programmēšanā, jo, ieklausoties vecāku izteiktajos priekšlikumos un ieinteresēto skolēnu vēlmēs, atradām iespēju sadarboties ar Eiropas programmēšanas skolu “DATORIUM”, arī šogad visi varēsim izmantot uzdevumi.lv., maconis.lv., soma.lv, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes.

Ar dāliju pušķiem un košajām lapām

Ik skolā nāk septembra rīts;

Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,

Ka zinību kamols mums tīts.

Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,

Visaugstākā kalnā var kāpt;

Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,

Pēc gaišākas rītdienas slāpt!

/I.Driķe/

Esiet uzcītīgi, skolēni!

Esiet laimīgi, skolotāji!

Esiet saprotoši, vecāki!

Lai jaunais mācību gads mums ir veiksmīgs, radošs un veselīgs!

Daina Dubre-Dobre

25vg 21
Būt Laikā vienmēr nozīmē būt krustcelēs un izdarīt pareizo izvēli… būt krustcelēs nozīmē būt arī  jauna ceļa sākumā vai kļūt par virziena rādītāju  citiem….

Pirms 25 gadiem Latvijas izglītības sistēmas krustcelēs parādījās jauna ceļa norāde – Valsts ģimnāzija. Būdama gluži kā magnēts , atjaunotajai Valsts ģimnāziju kustībai radās sekotāji,  un šobrīd  30 Valsts ģimnāzijas  Latvijā ir tās, kas vispārizglītojošo skolu tīklā uzskatāmas par celmlaužiem pedagoģijas izaicinājumu un novitāšu  pilnajā pasaulē.

Divdesmit pieci gadi ir gadsimta ceturksnis. Tas nav daudz, bet tas noteikti nav maz.

Šobrīd, pēc 25 gadiem, Latvijas izglītība atkal ir krustcelēs… Mainās vērtības, mainās attieksmes … Lai Valsts ģimnāzija paliek tas virziena rādītājs, kam uzticēties  arī turpmākos 25, 50 un 100 gadus! Lai nezūd mazā cilvēkbērna kāre pēc neaizsniedzamā horizonta un Valsts ģimnāzija ir pamats sapņu piepildījumam!

Mīļie audzēkņi, cienījamie vecāki, godājamie ģimnāzijas darbinieki un visi, visi mūsu sadarbības partneri!

Esot krustcelēs, atskatīsimies, izvērtēsim un turpināsim iet, mācoties palikt!

Būsim viens otram, būsim skolēniem, vecākiem un visai Latvijas sabiedrībai!

Būsim Latvijas valstij un pasaulei!

EGAVĢ administrācija

Zin d21