Vārda dienas : Bernhards, Boriss

 

Otrdiena, 2019. gada  20. augusts  12:37

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

1

SIRSNĪGS PALDIES PAR SVĒTKU KONCERTU “LATVIJA. SAMĪĻOTĀ”!

Paldies apvienotā sākumskolas un ģimnāzijas 1.-12.klašu korim un diriģentei Inai Perevertailo, 7.-9.klašu kora pedagogam Ingrīdai Pilskalnei, vokāli instrumentālajam ansamblim un vadītājam Zigmāram Krūmiņam, tautas deju kolektīvam “Pastalnieki, vadītājai Ingai Meirānei un Alūksnes bērnu un jauniešu centra kolektīvam “Enku drenku”- vadītājai Daigai Ozoliņai, vijolnieku ansambļa dalībniekiem un skolotājai Inesei Petrikalnei, koncertmeistariem Ritai Bogdanovai un Arnim Rappam, ritma pedagogam Mārcim Kalniņam, kora pedagogam Lindai Berkulei, video veidotājam Armīnam Rēdelim, projekciju autoram Ivaram Vīksnam, skaņu operatoram Jurim Marinovam, pasākuma vadītājiem: Keitai Rutkovskai, Kristiānai Gailānei, Deividam Miķelsonam! Paldies par krāšņajiem rudens ziediem noformējumā pašvaldības aģentūrai “Spodra”, par gaismas dekoriem – skolotājai Ingai Delperei!

Pateicamies Alūksnes Kultūras centra darbiniekiem un skolu direktorēm Dainai Dubrei – Dobrei un Uvai Grencionei – Lapsenietei! Paldies kolēģiem par atbalstu un padomu!

Bija lieliska kopības izjūta! Ir patiess prieks un lepnums par ikviena ieguldījumu un visu kopā radīto skaisto, Latvijas simtgadei veltīto, koncertu!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU GUDRĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU! 

ES UN TU - MĒS ESAM LATVIJA!

Ar mīlestību,

skolotājas: Lolita Vanaga, Agita Līdumniece un Ina Perevertailo.

20181106 120251042 iOS2018. gada 6. novembrī kinolektorija dalībnieki devās uz Rīgu, lai noskatītos filmu “ Tēvs Nakts". Pēc tās noskatīšanās visi apmeklēja Ebreju muzeju, lai labāk izprastu šo vēsturisko mākslas darbu.

Filma man deva ieskatu holokaustā un tā norisē. Tā pastāstīja par varonīgu latvieti Jāni Lipki, kurš izglābis vairāk nekā 50 ebreju. Tajā varēja redzēt latvieša dzīvi citā laikmetā - laikmetā, kurā reliģija raksturoja cilvēku un tā rīcību. Es uzzināju, ka cilvēki varēja viens otram atņemt dzīvību, pat acis nepamirkšķinot, un viņus nesodīja tik stipri kā to, ka tava reliģija ir jūdaisms.

“Tēvs Nakts” filma rada vēlmi uzzināt vairāk par šo laiku. Iesaku noskatīties filmu, ja interesē vēsture. Skatoties šo mākslas darbu, pasmieties nevar, bet dziļu domu atrast ir viegli.

Ebreju muzejā mēs uzzinājām vairāk par šo reliģiju, par holokaustu un filmā atainoto notikumu reālajām vietām Latvijā. Tas bija ļoti noderīgi, jo guvām atbildes par neizprasto.

w 8patrDeja 400
Lāčplēša dienā Salacgrīvā norisinājās Vidzemes 8. Patriotiskā dzejas festivāla noslēguma pasākums "Mūs vieno Latvijas svētais vārds".  Festivālā no mūsu skolas ar panākumiem piedalījās 9.b klases skolnieks Sandis Krūmiņš (skolotāja Iveta Salmiņa). Viņa konkursa darbs  "Parafrāze par latviešu tautas dziesmas tēmu "Maza, maza ābelīte" " kopā ar citu jauno dzejnieku, konkursa laureātu,  dzejoļiem ievietots Salacgrīvas novada domes un Salacgrīvas novada bibliotēkas izdotā grāmatā.  Festivāla laureātiem un viesiem, skolotājiem un bibliotekāriem,  bija iespēja tikties ar pazīstamiem latviešu dzejniekiem, konkursa žūrijas dalībniekiem, Ronaldu Briedi, Viktoru Kalniņu (Viks), Arnoldu Auziņu,  Eduardu Aivaru (Eipurs), Anitu Emsi, Ingu Pizāni, Pēteri Dragūnu un klausīties viņu dzejas lasījumus. Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus turpmākai radošai darbībai Sandim Krūmiņam teica  arī mūsu novadnieks, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un konkursa un festivāla lieldraugs, pazīstamais latviešu kinorežisors Jānis Streičs. 

Vēl dienas gaitā pasākuma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Latvijas Jūras spēku kuģi  "Tālivaldis" Salacgrīvas ostā, baudīt organizatoru sarūpēto lauka virtuves cienastu un grāmatu komercizstādē iegādāties jaunākās grāmatas. 
Noslēgumā pasākuma dalībnieki apmeklēja Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietas Salacgrīvas kapos, no turienes lāpu gājienā devās uz ostmalu, kur pie Salacgrīvas ostas bākas dega milzīgs, spēcīgajā vējā dzirksteļojošs Lāčplēša dienas ugunskurs. Tā gaismā un siltumā skandētās karavīru dziesmas un orķestra izpildītie skaņdarbi noslēdza šo dienu.
Ļoti iedvesmojošs, lepnuma pilns pasākums Valsts simtgades svētku priekšvakarā.

      SVEICIENS VALSTS SIMTGADĒ!

w 15NOV18 Lat sam