Vārda dienas : Mariss, Matīss, Modris

 

Piektdiena, 2018. gada  21. septembris  05:28

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā no 4.- 13. septembrim būs apskatāma bērnu un jauniešu foto kolāžu un stāstu ceļojošā izstāde “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Izstādē būs apskatāmi 22 foto stāsti, ko veidojuši bērni un jaunieši no visas Latvijas, atsaucoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājumam. Izveidotie darbi stāsta par tādām tematikām kā tradīciju pārmantojamību, mantojuma trauslumu un personības lomu mantojuma saglabāšanā. Viena foto stāsta autore ir arī mūsu ģimnāzijas audzēkne Marta Līva Ziņģe.

2017. gadā skolu jaunieši tika aicināti piedalīties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotā akcijā, lai veidotu foto kolāžas un ar tām saistītus stāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē, kā arī piedalīties izglītojošos semināros un darbnīcās par mantojuma vērtībām. Mantojumu stāstu akcijā piedalījās 158 dalībnieki no 47 Latvijas izglītības iestādēm. Trīspadsmit no iesūtītajiem darbiem, mantojumu sargu/ekspertu izvēlēti, rotā šī gada UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kalendāru. Akcija tika rīkota kā nacionāla līmeņa iniciatīva pasaules UNESCO kampaņas #Unite4Heritage ietvaros. #Unite4Heritage tika atklāta 2015. gadā, lai mudinātu aizsargāt un saglabāt mantojuma vērtības, kā arī lai solidarizētos ar mantojuma sargiem un vērtību glabātājiem visā pasaulē.

"Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts" izstāde veidota Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros. 2018. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Kultūras mantojuma gadu ar mērķi godināt Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību, veidot izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprināt piederības sajūtu kopīgai Eiropas telpai, kā arī pievērst uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālajiem jautājumiem.

Akciju “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un izglītības uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Akciju finansiāli atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Plašāka informācija par konkursu un akciju pieejama vietnē www.darini.lv.

17.augustā plkst. 10.00

jaunās ēkas aktu zālē kursi klašu audzinātājiem

“Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides iespējas

izglītības iestādē”

Aicinām piedalīties!

Lai sagatavotu apliecības,

lūgums līdz 14.08. pieteikties pie Tatjanas Sarmas

A Skalberga
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

aicina  gan savu skolēnu vecākus,

gan visus citus interesentus uz tikšanos

ar pedagoģijas doktori Anitu Skalbergu.

Saruna par to, kā vecākiem runāt ar savu bērnu

par skolu un mācīšanos,

notiks Ernsta Glika AVĢ 7.-9. kl. zālē

2018. gada 16. augustā  plkst. 14.00

Uz  tikšanos!

w Bris18
Par lielisku sniegumu un uzvaru vidusskolēnu konkursā "100 vēstures mirkļi novadā - vietas un cilvēki"  Dainis Rižkins kopā ar vēstures skolotāju Ivetu Mikijansku tika uzaicināti izzinošā braucienā uz Briseli 2018.gada 19. - 20.jūnijā. Paldies Eiropas Parlamenta deputātei Inesei Vaiderei.