Vārda dienas : Alģis, Aļģirds, Oļģerts, Orests

 

Svētdiena, 2019. gada  20. janvāris  00:29

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

w W AVG18

 


Laikā no 16.-21.09.2018. ģimnāzijā viesojas mūsu sadraudzības skolas Vācijā - Ernsta Glika dzimtās pilsētas

Wettin Burg ģimnāzijas skolēnu un skolotāju delegācija. Viesošanās laikā notiek izglītojošas un radošas nodarbības, ekskursijas, prezentācijas par tēmu
“Pa Glika un Fītinhofa pēdām”.

w Dzd18Ģimnāzisti, latviešu valodas un literatūras skolotāju rosināti, šodien AVĢ bibliotēkā sāk iegriezt DZEJAS LAPKRITI, pieminot 11. septembrī dzimušo   izcilo latviešu dzejnieku Raini un godinot citus latviešu dzejniekus un dzeju.

Nāciet arī Jūs uz bibliotēku uzzināt, kāpēc, kā un ko “iegriezt“, un katrs, uz brīdi kļūdams par dzejas lasītāju, piedalieties Dzejas Koka uzaudzēšanā, tādā veidā Jūs būsiet devis savu ieguldījumu DZEJAS DIENU 2018 veiksmīgā norisē AVĢ!

10. septembra Dzejas dienu dalībnieki: 12.b, 8.a, 9.c, 11.b, 10.b klašu ģimnāzisti un skolotājas Sanita Medne un Daina Černomirdina.

11. septembrī Dzejas Koku kuplināt palīdzējuši 8.b, 8.c, 9.b, 10.a, 12.a klašu ģimnāzisti sadarbībā ar skolotājām Dainu Černomirdinu

un Ivetu Salmiņu.

Un re, kā koks aug kuplumā un iekrāsojas – tikpat bagātīgi, cik krāsaina un bagāta ir latviešu dzeja.

Paldies visiem ģimnāzistiem - DZEJAS DIENU 2018 dalībniekiem!

12. un 13. septembrī bibliotēkā pabijuši un Dzejas Kokā ierakstījušies ģimnāzisti no 7.b, 7.c, 9.a un 11.a klasēm skolotāju Ivetas Salmiņas un Dainas Černomirdinas vadībā.

Rīt, 14. septembrī, DZEJAS DIENU maratons ģimnāzijā noslēgsies.
Uz noslēguma zibakciju visi aicināti starpbrīdī pēc 3. stundas pie Dzejas Koka ģimnāzijas vecā korpusa foajē.

Piektdien dzejas uz krāsainām kļavlapām AVĢ bibliotēkā rakstīja 7.a un 10.c klašu skolēni, sadarbojoties ar skolotājām Mārīti Poišu un Dainu Černomirdinu.

Ar to arī Dzejas dienas ģimnāzijā noslēgušās, un krāšņais Dzejas Koks vēl kādu laiku priecēs ģimnāzistu un ģimnāzijas viesu acis.

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

w td18

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā no 4.- 13. septembrim būs apskatāma bērnu un jauniešu foto kolāžu un stāstu ceļojošā izstāde “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Izstādē būs apskatāmi 22 foto stāsti, ko veidojuši bērni un jaunieši no visas Latvijas, atsaucoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājumam. Izveidotie darbi stāsta par tādām tematikām kā tradīciju pārmantojamību, mantojuma trauslumu un personības lomu mantojuma saglabāšanā. Viena foto stāsta autore ir arī mūsu ģimnāzijas audzēkne Marta Līva Ziņģe.

2017. gadā skolu jaunieši tika aicināti piedalīties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotā akcijā, lai veidotu foto kolāžas un ar tām saistītus stāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē, kā arī piedalīties izglītojošos semināros un darbnīcās par mantojuma vērtībām. Mantojumu stāstu akcijā piedalījās 158 dalībnieki no 47 Latvijas izglītības iestādēm. Trīspadsmit no iesūtītajiem darbiem, mantojumu sargu/ekspertu izvēlēti, rotā šī gada UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kalendāru. Akcija tika rīkota kā nacionāla līmeņa iniciatīva pasaules UNESCO kampaņas #Unite4Heritage ietvaros. #Unite4Heritage tika atklāta 2015. gadā, lai mudinātu aizsargāt un saglabāt mantojuma vērtības, kā arī lai solidarizētos ar mantojuma sargiem un vērtību glabātājiem visā pasaulē.

"Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts" izstāde veidota Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros. 2018. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Kultūras mantojuma gadu ar mērķi godināt Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību, veidot izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprināt piederības sajūtu kopīgai Eiropas telpai, kā arī pievērst uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālajiem jautājumiem.

Akciju “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un izglītības uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Akciju finansiāli atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Plašāka informācija par konkursu un akciju pieejama vietnē www.darini.lv.