Vārda dienas : Anda, Andīna

 

Otrdiena, 2018. gada  20. novembris  13:22

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

w 4MAI18x 03

w 4MAI18

w SkolNod10MAI18

w Izst10a27APR18Enerģētikas muzeja ceļojošās izstādes piedāvāto stāstu un filmu par Ķeguma HES celtniecību šodien, 27.04. vēroja 10.a klases ģimnāzisti kopā ar savu audzinātāju skolotāju Rasmu Gradovsku. Viņi bija ieinteresēti un ļoti atsaucīgi apmeklētāji, un uzrakstīja savus jautājumus par izstādē redzēto. Uz šiem jautājumiem lūgsim atbildēt visiem, kuri vēl turpmāk skatīsies izstādi. Pirmais no katras klases, kurš izstādes stendos atradīs atbildi uz šajā informācijas sadaļā (par Enerģētikas muzeja ceļojošo izstādi) ievietoto jautājumu, saņems nelielu pārsteiguma balvu. Katru dienu gaidiet citu dienas jautājumu.  

 
1. jautājums.
Kuras pilsētas Latvijā pirmās saņēma Ķeguma HES ražoto elektroenerģiju?

 2. jautājums.

Cik tonnu dzelzs un tērauda tika izmantots Ķeguma HES celtniecībā?

3. jautājums.
Kur tika izgatavotas Ķeguma HES turbīnas un ģeneratori?

4. jautājums.
Kā saistīts Eduarda Krauca vārds ar Ķeguma HES celtniecību?

5. jautājums.
Kurā gadā darbu sāka Ķeguma HES pirmais hidroagregāts?

6. jautājums.
Cik lielu daļu elektroenerģijas patēriņa valstī bija plānots nodrošināt ar Ķeguma spēkstacijas saražoto elektroenerģiju?

7. jautājums.
Cik ha liela bija Ķeguma HES būvlaukuma kopplatība Daugavas gultnē?

8. jautājums.
Cik ha lielu platību aizņem Ķeguma HES ūdenskrātuve?

 18.05. izstādi apmeklē 7.b klase kopā ar audzinātāju, w HES 7b 18MAI18 2

ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju Inesi Marķitāni.

Pirmais uz dienas jautājumu atbild un
pārsteiguma balvu saņem Timo Trimalnieks.

 

 

w 8cHES17MAi18
17.05. Izstādi apmeklē arī ģimnāzijas 8.c klase.

Uz dienas jautājumu 8.c klasē pirmais pareizi atbildēja Reinārs Vanuška.

 

 

 

17. 05. 2018. izstādi aplūko 7.c klases ģimnāzisti. w 7cHES17MAI18

Visātrāk atbildi uz dienas jautājumu atrod Daniela Šumakova.

 

 

 w 8bizstHEs16MAI18

16. maijā izstādi "Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums" apmeklēja 8.a un 8.b klase kopā ar ģimnāzijas vēstures skolotāju un 8.a klases audzinātāju Lāsmu Jaunozoliņu. 
Enerģētikas muzeja pārsteiguma balvas par ātrāko atbildi uz dienas jautājumiem saņēma Norberts Helmess (8.b) un Dans Dinārs Aleksejevs (8.a)w 8aHES16MAI18

 

Lasīt tālāk ...