Vārda dienas : Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

 

Piektdiena, 2022. gada  27. maijs  05:43

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w 11NOV21 2MtLatvijas valsts svētku mēnesī, kad pieminam par Latvijas neatkarību kritušos karavīrus un atzīmējam Lāčplēša dienu, sajūtam īpašu patriotismu sirdī un izceļam nozīmīgas pilsoniskās apziņas vērtības – PATRIOTISMU un VARONĪBU. Alūksnes muzeja digitālā izstāde "Aiz Tēvzemes robežas" iepazīstina ar 12 personību un viņu ģimeņu likteņstāstiem. Tie vēsta par dažādiem vēstures notikumiem - kara gaitām, deportācijām un dzīvi izsūtījumā, bēgļu gaitām un dzīvi trimdā, kā arī karjeras iespējām svešumā, atklājot šo cilvēku varonīgu rīcību un patriotismu daudzējādās izpausmēs.

Varoņu nedēļā aicinām iepazīties ar Alūksnes muzeja digitālo izstādi “Aiz Tēvzemes robežas” un no 8. novembra līdz 15. novembrim (ieskaitot) skolēniem piedalies viktorīnā!

Izstādes materiālu skatīties šeit: https://www.aluksnespils.lv/lv/live-exhibition-show/5

Viktorīnas uzdevumi: https://wordwall.net/play/24651/620/491 (Lai piedalītos, jāiekopē saite pārlūkprogrammas logā! Uzsākot spēli, lūdzam ievadīt savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi! )

Viktorīnas uzvarētājus paziņosim 18.novembrī

Alūksnes muzeja

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste

Jolanta Baldiņa

w 21 11 18 nov Web
Dienām un nedēļām ātri skrienot, pavisam nemanot atnācis novembris… Patiess prieks par klātienē pavadītajām mācību stundām septembrī un oktobrī. Kaut arī tikai divi mēneši, tomēr arī šajā laikā vairākām klasēm izdevās noorganizēt pasākumus, ekskursijas, gandarījums par skolēnu pieteikšanos un piedalīšanos konkursos, ļoti gaidām mācību priekšmetu olimpiādes, kam rūpīgi gatavojas mūsu audzēkņi, pleca sajūtu rodot no skolotājiem. Šajā tik neparastajā laikā, kad esam uztraukti par epidemioloģisko situāciju valstī, paldies visiem ģimnāzijas skolotājiem, darbiniekiem, audzēkņiem un vecākiem par sapratni, izturību un godprātību.

Novembris - mūsu Latvijas svētku mēnesis. Novēlu, skolēni, izmantot visas piedāvātās iespējas, lai arī šajā mājsēdes laikā Jūs gūtu jaunas zināšanas, rastu sevī svētku sajūtu, izmantojot tehnoloģijas.

Mīļie skolēni, kolēģi, vecāki!

Lai svecīšu liesmiņas logos Lāčplēša dienā mums atgādina, ka laime ir dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī!

Sirsnīgus Valsts svētkus Jūsu ģimenēs!

Direktore Daina Dubre-Dobre

w Sveic Vsv21

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Kārtība) nosaka mācību procesa norisi, pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (turpmāk – EGAVĢ).

1.2. Kārtība ir saistoša EGAVĢ izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.. Kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku EGAVĢ Iekšējās kārtības noteikumu un  Darba kārtības noteikumu pārkāpumu.