Vārda dienas : Asja, Asnate, Dāgs, Dārgs

 

Pirmdiena, 2019. gada  16. septembris  15:12

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w ZB 1 20DEC18

ZB 2 20DEC18

w Akt1 31DEC18

 w Bibl kug4DEC182018. gada 4. decembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā viesojās BIBLIOKUĢIS  "KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS" - Salacgrīvas bibliotēkas projekts, kura mērķis ir ieinteresēt jauniešus apmeklēt bibliotēku,  lasīt grāmatas,  un kļūt par jūrniekiem.
Kapteinis Arnolds Ekmanis ar kundzi Kristīni, kapteinis Raimonds Podziņš un Bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis aicināja uz tikšanos ģimnāzijas 10.c klases un 11. klašu  jauniešus, kā arī jūrniecības konkursa Enkurs komandu un vēl viena Salacgrīvas bibliotēkas projekta - patriotiskās dzejas konkursa - laureātu Sandi Krūmiņu (9.b). Gaidot tikšanos, mūsu skolas jaunieši, Enkura  dalībnieki, bija izlasījuši "Jūras ābeci" "(O. Rikmanis, J. Baldunčiks un A. Bibanajevs),  grāmatu, kurā apkopoti dažādi ar jūrniecību saistīti termini, stāsti un attēli par jūru, tāpēc prata pareizi atbildēt uz bocmaņa jautājumiem par jūru un jūrniecību. Balva par katru pareizu atbildi bija ļoti neparasta un neredzēta - neapstrādāts dzintara gabaliņš. Viszinošākie izrādījās Enkura kapteinis Kristers Tihomirovs(12.a) un Deivids Miķelsons (11.a). Viņi 2019. gada 4. janvārī līdz ar citiem Bibliokuģa viktorīnas uzvarētājiem aicināti viesoties Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  Atraktīvā  bocmaņa un tālbraucēju kapteiņu stāstījums visu tikšanās laiku piesaistīja klausītāju uzmanību. Noslēgumā tikšanās dalībnieki varēja vērot Ginta Šīmaņa veidotu filmu par Salacas plostniekiem un plostošanu. 
Ļoti iedvesmojošs tikšanās sākumā bija Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas meiteņu vokālā ansambļa apsveikums. Bibliokuģa komanda un tikšanās organizatori pateicas ansambļa meitenēm un viņu vadītājai Inai Perevertailo par atsaucību un silto sagaidīšanu.
Paldies par sadarbību Salacgrīvas bibliotēkas vadītājai Hedvigai Inesei Podziņai un Alūksnes Pilsētas bibliotēkas draudzīgajam kolektīvam, īpaši Dzidrai Bauerei un Zanei Drozdovai, kuras arī sveica Bibliokuģa komandu ģimnāzijā.
Paldies visiem, kas tā vai citādi gādāja par Bibliokuģa veiksmīgu kuģošanu mūsu ģimnāzijā!

                                                                                            Bibliotekāre Maija Bērzabinde.

w ZV 1lpp
Arī šogad Ziemeļu Ministru padomes biroja organizētās Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros AVĢ bibliotēkā krēslainajās novembra rīta stundās noritēja kārtējā kopīgā grāmatu lasīšana 7. klašu skolēniem.

Sadarbojāmies ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, gatavojot prezentāciju par šī gada aktuālo tēmu “Varoņi ziemeļvalstīs”.

Kopīgi lasījām jaunās rakstnieces Māras Ozolas grāmatu “Ala”.

Katrs klausītājs tika aicināts ierakstīt šī gada literatūras nedēļas plakātā atbildi uz jautājumu:
“Kurš ir Tavs varonis? ”, izvēloties vai nu savu mīļāko grāmatu varoni, vai konkrētu cilvēku, ko par tādu uzskata.

Pasākumu ciklu vadīja 11.a klases jaunieši A. Asilgarajeva, K. Šolina, M. Ziņģe,. Miķelsons, A. Rēdelis.

Paldies 8.c klases skolniecei Klaudijai Kļavai- Būmanei par ziemeļnieciskas noskaņas radīšanu, pasākumu atklājot (skolotāja Inese Petrikalne)!

Paldies par sadarbību latviešu valodas un literatūras skolotājām D. Černomirdinai, I. Salmiņai un
A. Līdumniecei!

Paldies par atbalstu IT speciālistiem Ivaram Vīksnam un Aināram Zučikam!

Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par telpas iekārtošanu!

AVĢ bibliotekāre Maija Bērzabinde.