Vārda dienas : Jāzeps

 

Otrdiena, 2019. gada  19. marts  22:56

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

 w Jks18
Nodarbības tēma: "Ķīmija un mūsdienu iespējas"

Nodarbības vada: LU Ķīmijas fakultātes pasniedzēji

Nodarbības ilgums 10.00 - 14.00

Reģistrēties nodarbībai:

http://www.kdc.lu.lv/skoleniem/jks/pieteiksanas/

w 15NOV18 Sks

2018.gada 15.novembrī kinolektorija dalībnieki, filmas “Tēvs Nakts” un Ebreju muzejā uzzinātā aizkustināti, apmeklēja holokausta vietu Siseņu priedēs Alūksnē un pieminēja upurus, aizdedzinot svecītes.

1

SIRSNĪGS PALDIES PAR SVĒTKU KONCERTU “LATVIJA. SAMĪĻOTĀ”!

Paldies apvienotā sākumskolas un ģimnāzijas 1.-12.klašu korim un diriģentei Inai Perevertailo, 7.-9.klašu kora pedagogam Ingrīdai Pilskalnei, vokāli instrumentālajam ansamblim un vadītājam Zigmāram Krūmiņam, tautas deju kolektīvam “Pastalnieki, vadītājai Ingai Meirānei un Alūksnes bērnu un jauniešu centra kolektīvam “Enku drenku”- vadītājai Daigai Ozoliņai, vijolnieku ansambļa dalībniekiem un skolotājai Inesei Petrikalnei, koncertmeistariem Ritai Bogdanovai un Arnim Rappam, ritma pedagogam Mārcim Kalniņam, kora pedagogam Lindai Berkulei, video veidotājam Armīnam Rēdelim, projekciju autoram Ivaram Vīksnam, skaņu operatoram Jurim Marinovam, pasākuma vadītājiem: Keitai Rutkovskai, Kristiānai Gailānei, Deividam Miķelsonam! Paldies par krāšņajiem rudens ziediem noformējumā pašvaldības aģentūrai “Spodra”, par gaismas dekoriem – skolotājai Ingai Delperei!

Pateicamies Alūksnes Kultūras centra darbiniekiem un skolu direktorēm Dainai Dubrei – Dobrei un Uvai Grencionei – Lapsenietei! Paldies kolēģiem par atbalstu un padomu!

Bija lieliska kopības izjūta! Ir patiess prieks un lepnums par ikviena ieguldījumu un visu kopā radīto skaisto, Latvijas simtgadei veltīto, koncertu!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU GUDRĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU! 

ES UN TU - MĒS ESAM LATVIJA!

Ar mīlestību,

skolotājas: Lolita Vanaga, Agita Līdumniece un Ina Perevertailo.

20181106 120251042 iOS2018. gada 6. novembrī kinolektorija dalībnieki devās uz Rīgu, lai noskatītos filmu “ Tēvs Nakts". Pēc tās noskatīšanās visi apmeklēja Ebreju muzeju, lai labāk izprastu šo vēsturisko mākslas darbu.

Filma man deva ieskatu holokaustā un tā norisē. Tā pastāstīja par varonīgu latvieti Jāni Lipki, kurš izglābis vairāk nekā 50 ebreju. Tajā varēja redzēt latvieša dzīvi citā laikmetā - laikmetā, kurā reliģija raksturoja cilvēku un tā rīcību. Es uzzināju, ka cilvēki varēja viens otram atņemt dzīvību, pat acis nepamirkšķinot, un viņus nesodīja tik stipri kā to, ka tava reliģija ir jūdaisms.

“Tēvs Nakts” filma rada vēlmi uzzināt vairāk par šo laiku. Iesaku noskatīties filmu, ja interesē vēsture. Skatoties šo mākslas darbu, pasmieties nevar, bet dziļu domu atrast ir viegli.

Ebreju muzejā mēs uzzinājām vairāk par šo reliģiju, par holokaustu un filmā atainoto notikumu reālajām vietām Latvijā. Tas bija ļoti noderīgi, jo guvām atbildes par neizprasto.