Vārda dienas : Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

 

Piektdiena, 2022. gada  27. maijs  05:54

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Ar šo mācību gadu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija īsteno pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts.  Šis koncepts palīdz izglītojamiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi. Lai skolēns varētu iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē, izglītības iestādē ir nepieciešams pedagoģisko pārmaiņu kopums, kura realizēšanā iesaistīti gan skolēni un skolotāji, gan arī vecāki.

Aicinām Jūs piedalīties tiešsaistes pasākumā vecākiem "Sarunas ģimenē: viss par un ap to...", kas notiks 2021.gada 9.decembrī plkst. 19.00 - 20.30, to organizē mūžizglītības centrs "Vitae".

Plakāts un programma pielikumā.

Šajā pasākumā aicināti piedalīties Latvijas skolu, kas piedalās "Līderis manī" programmā, vecāki un pedagogi. Lūdzu ņemt vērā, ka dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, un reģistrācijas anketa tiks slēgta, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu.

Vienota reģistrācijas anketa vecākiem: https://forms.gle/iwa6RUVcF3jh4DWp9, lūdzu pieteikties!

w LM21

w LM21 1

w SKlep21

Iepriekš piesakoties, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izglītojamie, pedagogi un vecāki ATBALSTA SPECIĀLISTUS var satikt šādos laikos:

w Atbalsta sp

Medmāsa sniedz palīdzību traumu/saslimšanas gadījumos, novertē izglītojamo veselības stāvokli, organizē profilaktiskos pasākumus, imunizāciju, uzrauga ēdināšanu u.c.

Speciālais pedagogs izvērtē skolēna mācīšanās grūtības, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā, palīdz atrast pielāgojumus, lai apgūtu mācību vielu. Sadarbojas ar vecākiem un skolotājiem.

Psihologs atbalsta  psiholoģisku problēmu gadījumos, diagnosticē (intelektu u.c.), individuāli konsultē, vada grupu nodarbības profilakses vai problēmas risināšanas nolūkā (audzināšanas stundas u.c.). Sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem.

Pedagogs karjeras konsultants konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā, vadoties pēc cilvēka individuālajām interesēm, spējām, dotībām, vēlmēm, iespējām. Vada individuālas konsultācijas un grupu nodarbības.

Sociālais pedagogs ir starpnieks starp indivīda (jaunieša) vajadzībām un sabiedrību. Sociālā pedagoga palīdzība vajadzīga, kad skolēns bieži kavē skolu,  skolēnam pazeminās sekmes mācībās,  skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi, situācijās, ja tiek apdraudēta bērna dzīvība un veselība, bērnam nepieciešams materiāls atbalsts bērna vecāki (vai viens vecāks) atrodas ilgstošā prombūtnē (strādā ārzemēs, ceļo), klasē mācās bez vecāku gādības palikuši bērni, klasē mācās bērni ar īpašām vajadzībām, klasē mācās bērni no dažādām  kultūrām,  klasē rodas stresa situācijas, kas saistītas ar skolas programmas neizpildi.

Logopēds - speciālists, kurš palīdz konstatēt un labot bērna valodas problēmas- runas, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus.