Vārda dienas : Iveta, Otīlija

 

Trešdiena, 2018. gada  12. decembris  13:52

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Š.g. 27. septembrī  par godu  Eiropas Valodu dienai  AVĢ bibliotēkā  ar  11.a un b klases jauniešiem  tikās   brīvprātīgā darba veicējs no  Francijas Alexis Jolivet  un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Evija Eglīte. Sarunas notika četrās  Eiropas valodās: latviešu, franču, vācu un angļu. Vācu un angļu valodā 11.a klases ģimnāzistes Elīna Strazda un Anete Palma dalījās par projektā Ernsts Gliks – tilts starp Alūksni un Wettinu gūtajiem iespaidiem. Franču viesis par savu valsti stāstīja angliski, uz  klausītāju vēlēšanos izrunājot atsevišķas frāzes un vārdus arī savā dzimtajā valodā. Tikšanās dalībnieki varēja aplūkot arī izstādi ar grāmatām minētajās Eiropas valodās.

Informācijai:

Eiropā runā vairāk nekā 200 valodās

No tām 24 ir oficiālās Es valodas

Ir aptuveni 60 reģionālās/mazākumtautību valodas

Paldies par atbalstu skolotājiem Sintijai Ausejai, Mārītei Poišai un Ivaram Vīksnam!

Bibliotekāre Maija Bērzabinde

w Sveic SKd 2016

OD 16y FB cover

NOTIKS JAUNO JAUNSARGU UZŅEMŠANA ALŪKSNĒ 

J sardze16y
Tiek aicināti visi jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam stāties Alūksnes novada jaunsargu vienības rindās, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kļūstot par jaunsargiem.

            Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība un tā ir lielākā jauniešu kustība Latvijā, kas darbojas kopš 1992. gada. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti ap 7000 jaunsargu.

Kā kļūt par jaunsargu?

            Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.

Jaunietis, kurš vēlās iestāties Jaunsardzē, iesniedz noteikta parauga iesniegumu jaunsargu instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu. Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši. Alūksnes novada Jaunsargu vienības vadītāja Inese Marķitāne uzskata, ka

 “ pārbaudes laikā jāvērtē ne tikai jaunsarga kandidāta vēlme apgūt jaunas zināšanas un atbilstība iekšējās kārtības noteikumiem, bet arī jaunsarga kandidāta patriotiskums un patiesa vēlme kļūt par jauno Latvijas sargu – jaunsargu”. Alūksnes novada jaunsargu vienībā disciplīnai ir ļoti būtiska nozīme.

            Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu, kļūstot par pilntiesīgu jaunsargu. Pēc solījuma nodošanas, jaunsargam tiek izsniegta apliecība un jaunsargs pie formas drīkst nēsāt Jaunsardzes uzšuvi.

            Kā tiek organizētas nodarbības?

            Alūksnes novada jaunsargu vienības nodarbības tiek organizētas sekojoši – katrai grupai viena teorētiskā nodarbība nedēļā ( 2 akadēmiskās stundas) un vismaz viens praktiskais pasākums mēnesī – pārgājiens, nometne, sacensības, sadraudzības pasākums, atceres un citi patriotiskie un sabiedriskie pasākumi, kas visbiežāk tiek organizēti nedēļas nogalēs.

            Kas tiek mācīts nodarbībās?

            Jaunsargi tiek izglītoti atbilstoši Jaunsargu mācību programmai, kas ir apstiprināta Aizsardzības ministrijā.

            Jaunsargu mācību programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicina interesi par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, popularizē dažādas militārās specializācijas, kā arī norūda morālo stāju un audzina atbildības sajūtu. Jaunsargu mācību programma ir veidota tā, lai mācību procesā ikvienam jaunietim būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina skolu mācību programmā apgūto. Nodarbību laikā jaunsargi apgūst zināšanas 4 līmeņos, kurus caurvij trīs galvenās tēmas : pilsoniskā audzināšana, dzīves un militārā mācība.

          

Lasīt tālāk ...