Vārda dienas : Mariss, Matīss, Modris

 

Piektdiena, 2018. gada  21. septembris  05:05

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

w SkolNod10MAI18

w Izst10a27APR18Enerģētikas muzeja ceļojošās izstādes piedāvāto stāstu un filmu par Ķeguma HES celtniecību šodien, 27.04. vēroja 10.a klases ģimnāzisti kopā ar savu audzinātāju skolotāju Rasmu Gradovsku. Viņi bija ieinteresēti un ļoti atsaucīgi apmeklētāji, un uzrakstīja savus jautājumus par izstādē redzēto. Uz šiem jautājumiem lūgsim atbildēt visiem, kuri vēl turpmāk skatīsies izstādi. Pirmais no katras klases, kurš izstādes stendos atradīs atbildi uz šajā informācijas sadaļā (par Enerģētikas muzeja ceļojošo izstādi) ievietoto jautājumu, saņems nelielu pārsteiguma balvu. Katru dienu gaidiet citu dienas jautājumu.  

 
1. jautājums.
Kuras pilsētas Latvijā pirmās saņēma Ķeguma HES ražoto elektroenerģiju?

 2. jautājums.

Cik tonnu dzelzs un tērauda tika izmantots Ķeguma HES celtniecībā?

3. jautājums.
Kur tika izgatavotas Ķeguma HES turbīnas un ģeneratori?

4. jautājums.
Kā saistīts Eduarda Krauca vārds ar Ķeguma HES celtniecību?

5. jautājums.
Kurā gadā darbu sāka Ķeguma HES pirmais hidroagregāts?

6. jautājums.
Cik lielu daļu elektroenerģijas patēriņa valstī bija plānots nodrošināt ar Ķeguma spēkstacijas saražoto elektroenerģiju?

7. jautājums.
Cik ha liela bija Ķeguma HES būvlaukuma kopplatība Daugavas gultnē?

8. jautājums.
Cik ha lielu platību aizņem Ķeguma HES ūdenskrātuve?

 18.05. izstādi apmeklē 7.b klase kopā ar audzinātāju, w HES 7b 18MAI18 2

ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju Inesi Marķitāni.

Pirmais uz dienas jautājumu atbild un
pārsteiguma balvu saņem Timo Trimalnieks.

 

 

w 8cHES17MAi18
17.05. Izstādi apmeklē arī ģimnāzijas 8.c klase.

Uz dienas jautājumu 8.c klasē pirmais pareizi atbildēja Reinārs Vanuška.

 

 

 

17. 05. 2018. izstādi aplūko 7.c klases ģimnāzisti. w 7cHES17MAI18

Visātrāk atbildi uz dienas jautājumu atrod Daniela Šumakova.

 

 

 w 8bizstHEs16MAI18

16. maijā izstādi "Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums" apmeklēja 8.a un 8.b klase kopā ar ģimnāzijas vēstures skolotāju un 8.a klases audzinātāju Lāsmu Jaunozoliņu. 
Enerģētikas muzeja pārsteiguma balvas par ātrāko atbildi uz dienas jautājumiem saņēma Norberts Helmess (8.b) un Dans Dinārs Aleksejevs (8.a)w 8aHES16MAI18

 

Lasīt tālāk ...

w Es esmu Lv
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Latvijai 100” atbalstīto projektu “Ar cieņu pagātnei, ar lepnumu šodienā un atbildību nākotnē!”. VKKF piešķirtais finansējums projekta realizācijā bija 1500 eiro.

Projekta vadītāja, ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Lolita Vanaga pastāstīja, ka ar šo projektu vēlamies veicināt patriotisma un savas dzimtās vietas piederības izjūtas, padziļinot skolēnu un citu interesentu zināšanas un interesi par vēsturiskajām norisēm Latvijā, Vidzemē un Alūksnē, nodrošinot to piemiņas saglabāšanu un informācijas nodošanu plašākai sabiedrībai. Projekta gaitā tika realizētas vairākas ieceres, ko izlolojusi darba grupa - ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre, vēstures skolotāja Iveta Mikijanska un skolas bibliotekāre Agita Musta. Šīs idejas vērstas uz vēsturiskās vides sakārtošanu izglītības iestādē.

w EsmuLv
Pateicoties projekta ietvaros gūtajam atbalstam, ir izgatavoti pieci saliekamie vēsturiski informatīvie stendi par Latvijas valsts tapšanas vēsturi un valsts karogu, kā arī par un skolas vēsturi un karogu. Stendi ir pārvietojami un tiek izmantoti dažādos pasākumos. Tie jau eksponēti, kad skolā viesojās novadnieks, ģenerālis un Saeimas deputāts Kārlis Krēsliņš ar savas grāmatas “No lauku puikas līdz ģenerālim” prezentāciju, Latvijas Universitātes konferencē, kas notika ģimnāzijas telpās, ģimnāzijas konferences laikā, kā arī dienā, kad skolu apmeklēja 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas karoga tradīciju saglabāšanas komisija.

Skolas muzejā tika atjaunota un pilnveidota informācija arī stacionārajos stendos skolas vēsturi Alūksnē no tās dibināšanas pirmsākumiem Glika laikā līdz mūsdienām. Kā atzīst skolotāja Iveta Mikijanska, tas ir vērtīgs papildinājums skolas muzeja ekspozīcijai. Muzejā notiek vēstures stundas, kurās tiek aktualizēta novada, pilsētas un skolas vēsture. Arī skolas viesiem ir iespēja skolas dzīvi iepazīt tuvāk tieši muzejā, kur būs gan vēsturiska informācija, gan skolēnu un skolotāju kopīgā darba un sasniegumu atspoguļojums. Šo ieceri vizualizējis mākslinieks Ivars Vecāns. Fotogrāfijas ir no skolas muzeja materiāliem, skolotāja Ivara Vīksnas fotomateriāli.

Vēl esam lepni par to, ka projekta ietvaros pēc speciāla pasūtījuma izgatavots izritināmais lielformāta valsts karogs 2 x 4 metru izmērā, kas paredzēts izmantošanai skolā rīkotajos patriotiskajos pasākumos un svinīgi to pirmo reizi ritināsim valsts simtgades svētku pasākumā.

Jāatgādina, ka projekta ietvaros pērnā gada valsts svētku dienā - 18. novembrī notika koncerts “Ceļš ved mani mājās” ar ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kas bija ģimnāzijas audzēkņu dāvana Alūksnei un alūksniešiem, kā arī sveiciens Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” ieguvējiem Latvijas dzimšanas dienā. Patriotiskie pasākumi skolā notiek regulāri, esam organizējuši “Prāta spēles par Latviju”, dažādus konkursus, tikšanās ar absolventiem, piedalījušies piemiņas pasākumos, tagad gatavojamies Baltā galdauta svētkiem, Eiropas dienai un valsts simtgades jubilejai.

Raksts publicēts Laikrakstā “Malienas Ziņas”, autore Dace Plaude

w LT 21APR18