Vārda dienas : Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

 

Piektdiena, 2022. gada  27. maijs  06:07

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w pat m24FEB22

Jauniešu organizācija The Raccoons, kuras mērķis ir iedvesmot jauniešus apgūt zinātni un izmēģināt roku programmēšanā, šīs nedēļas nogalē no 25.-27.februārim organizē hakatonu studentiem un vidusskolas skolēniem. Pasākuma mērķis šoreiz ir ne tik ļoti fokusēties uz biznesa idejām, bet vairāk uz dažādu tehnoloģiju un programmēšanas spēju apgūšanu. Pasākuma laikā notiks arī dažādas darbnīcas, kas ļaus apgūt programmēšanas prasmes. Studenti un skolēni izmantojot šīs prasmes realizēs savas idejas un centīsies tās pārvērst prototipos, sacenšoties par gala balvu fondu 1500EUR. 

Saite uz tekstiem par pasākumu angliski un latviski, lai vieglāk padalīties (pasākums notiek angliski, lai veidotu iekļaujošu vidi visiem jauniešiem neatkarīgi no valodas) https://ej.uz/raccoons2022_sharingkit

Te arī saite uz pasākuma mājaslapu, caur kuru var atrast pieteikšanos: https://www.theraccoons.org/

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāju kolektīvs 15.02.2022. tikās ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem par gaidāmajām izglītības reformām pilsētā un novadā. Mēs esam par pārmaiņām izglītībā, bet  aicinām uzklausīt arī mūsu viedokli par zaudējumiem un ieguvumiem novada attīstībā.

Uzskatām, ka Alūksnes pilsētā būtu jāsaglabā divas skolas: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes novada vidusskola. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai pievienojot Alūksnes pilsētas sākumskolu, veidotos liela uz attīstību vērsta ģimnāzija. Abas skolas kā vienota izglītības iestāde vēsturiski jau pastāvēja un bija vadošais izglītības centrs novadā.  Tāda reorganizācija dotu iespēju visiem novada skolēniem un vecākiem izvēlēties sev vēlamo izglītības iestādi, atbilstoši skolēnu spējām, vēlmēm, vajadzībām un nākotnes mērķiem.

Būtiski ir saglabāt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju kā galveno izglītības iestādi novadā, uz to norādīja arī izglītības ministre Anita Muižniece, uzsverot, ka reformu un skolu tīkla sakārtošanas rezultātā nedrīkst ciest izglītības kvalitāte. Visaugstākā izglītības kvalitāte šobrīd ir tieši Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņiem,  par ko liecina:

 1. Izpildīti visi Ministru kabineta noteikumi, lai ģimnāzija varētu saglabāt savu Valsts ģimnāzijas statusu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 518 par kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts Valsts ģimnāzijas statuss,  nosaka, ka ģimnāzijas statusu piešķir vai anulē ar Ministru Kabineta lēmumu, pašreiz nav nekāda pamata runāt par statusa noņemšanu. Uzskatām, ka pašvaldības interesēs ir saglabāt  Valsts  ģimnāziju, kura dod iespēju novada skolēniem apgūt zināšanas visaugstākajā līmenī, lai pēc tam veiksmīgi startētu un mācītos gan Latvijas, gan Eiropas augstskolās. Gribam vērst uzmanību, ka 85% ģimnāzijas audzēkņu veiksmīgi turpina mācības augstākajās izglītības iestādēs Latvijā un Eiropā.
 2. Ģimnāzijas kolektīvs ir izpildījis visus kritērijus ģimnāzijas statusa saglabāšanai un ir apņēmības pilns strādāt tā, lai statusu ne tikai saglabātu, bet arī kļūtu par Austrumvidzemes reģiona metodisko centru, par ko liecina arī skolu reitingi.
 3. Esam saglabājuši augstus mācību sasniegumus. 2020./2021. mācību gadu 76% skolēnu pabeidza ar vērtējumiem virs 6 ballēm, pēdējos četrus mācību gadus, skolēnu vidējais vērtējums ģimnāzijā ir virs 7 ballēm. 2020./2021. m.g 7. – 9. klasēs vidējais vērtējums ir 7,64, 10.-12. klasēs – 7,93.
 4. Mūsu skolēni sekmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Olimpiāžu rezultāti liecina par skolēnu motivāciju un vēlmi pilnveidoties, savukārt skolotāji ir spējīgi motivēt un sagatavot skolēnus, lai viņi sasniegtu visaugstākos rezultātus. 2020./2021.m.g. valsts mācību priekšmetu olimpiādēs ir iegūtas 46 godalgotas vietas novada posmā un 5 valsts posmā, starptautiskajā mācību priekšmeta olimpiādē 5 godalgotas vietas, zinātniski pētniecisko darbu konkursos godalgotas vietas ir gan reģionā, valstī un starptautiskajā mērogā.
 5. Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gada investīciju plānā liels akcents likts gan uz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūvēšanas, teritorijas labiekārtošanas, sporta infrastruktūras un mācību vides sakārtošanu (tas nākotnē varētu sniegt jaunas iespējas ģimnāzijas darba plānošanai, jaunu programmu izveidei).
 6. Valsts ģimnāzijām regulāri piešķir valsts finansējumu metodiskā centra funkciju veikšanai. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija organizē un īsteno izglītības iestāžu, to starp Valsts ģimnāziju pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi kursu, meistarklašu, labo prakšu veidā. Ģimnāzijas pedagogi elektroniskajā vidē dalās ar attiecīgo mācību stundu materiāliem un metodiskajiem ieteikumiem to izmantošanai. Skatīt aluksne.edu.lv
 7. Septiņi pedagogi vairāk kā 10 gadus vada Alūksnes un Apes novada pedagogu mācību priekšmetu metodiskās apvienības.
 8. Lepojamies ar ilggadīgajiem ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem: ar pūtēju orķestri, diviem koriem, instrumentālo ansambli. Katru gadu konkursos, skatēs tiek iegūtas godalgotas vietas.
 9. Ģimnāzijai izveidojusies ilglaicīga starptautiska sadarbība ar Vāciju, Lietuvu, Igauniju, Franciju, Krievijā - Sanktpēterburgu, dodot iespēju skolēniem piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs, stiprinot svešvalodu zināšanas, prezentāciju un argumentāciju prasmes.
 10. Skolotāju kolektīvā strādā 34 maģistri, sava darba entuziasti. Skolēniem patīk ģimnāzijas atmosfēra, par to liecina skolēnu un vecāku aptauju rezultāti, arī ģimnāzijas akreditācijas komisijas ziņojums 2019. gadā. Ģimnāzijas skolēni un vecāki ir ieinteresēti, lai bērni mācītos un absolvētu akreditētu mācību iestādi, kuras vārds izskanējis visā valstī ar nosaukumu - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, tāds tas bija mācību gaitas uzsākot, tādam tam jābūt arī to absolvējot. Skolas kolektīvs lepojas ar savu nosaukumu un ir apņēmības pilns to aizstāvēt.
 11. Mūsuprāt, izveidojot pilsētā tikai vienu skolu, nedodot iespēju izvēlei, pastāv risks talantīgo skolēnu aizplūšanai uz citiem novadiem, Rīgu, lai mācības vidusskolas posmā turpinātu skolās ar prestižāku vārdu. Nosaukuma maiņa nes līdz arī neziņu par akreditācijas iespējamību, jo jaunizveidotās skolas akreditācijai ir jānotiek 1-2 gadu laikā. Jautājums par vispārējās izglītības atestāta derīgumu ir ļoti aktuāls, jo tas apdraud mūsu absolventu iespējas studēt augstākajās izglītības iestādēs.
 12. Ģimnāzijai ir ļoti kvalitatīvs, renovēts internāts ar mūsdienīgi aprīkotām telpām.
 13. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāju un skolēnu kolektīvs pēdējos trīs gadus ir strādājis saspiestos apstākļos, maksimāli saglabājot izglītības kvalitāti.

Savulaik jau Kārlis Ulmanis ir teicis: “Mums nav vajadzīgas tabulas, grafiki, shēmas, mums ir vajadzīgs cilvēks.”

Ar cieņu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas saime.

Atbalsts izcilībai
10. - 12. klašu skolēnus aicinām pieteikties semināram par pētniecības iespējām Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 🧲

Seminārs notiks 2022. gada 21. februārī no plkst. 15.00 līdz 17.00 Zoom platformā, tā ietvaros plānotas trīs informatīvas lekcijas:

⚡️ Mūsdienu baterijas: izveide un pētījumiwBETA22

⚡️ Gaisma kā rīks materiālu izzināšanai

⚡️ Elektronu mikroskopijas iespējas materiālu raksturošanā

 Pieteikšanās semināram līdz 2022. gada 18. februārim (ieskaitot),
aizpildot anketu: https://ej.uz/BETA-LU-CFI

Vairāk informācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/10-12-klasu-skolenus-aicina-uz-seminaru-par-fizikas-zinatnu-nozari

Latvijas Universitāte