Vārda dienas : Maigurs, Mārica, Māris

 

Otrdiena, 2020. gada  22. septembris  07:01

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

Labdien , cienījamie vecāki!

Beidzot esam satikušies ar Jūsu bērniem skolā- klātienē. Par to prieks gan mums ,gan bērniem. Šodien ir otrā mācību diena, vēl jau valda satraukums, ir mainījusies mācību procesa norises kārtība, jo mācību stundas notiek savās klašu telpās, skolēnu pārvietošanās pa skolu ir ierobežota, ievērojot IZM nosacījumus. Skolas teritorijā notiek būvdarbi, kas apgrūtina piekļūšanu  skolai ar autotransportu, bet ir solīts, ka nākamajā nedēļā tiks atjaunota satiksme Glika ielā. No rītdienas, 4.septembra, būs nodrošinātas arī siltas pusdienas. Paldies, ka izpratāt situāciju par ēdināšanu, jo pirmajās dienās, kā jau klašu audzinātāji informēja audzēkņus, par “e-talonu naudu ”SIA ‘” Unti” piegādāja paciņu, pārējo varēja ņemt līdzi.Par došanos uz pusdienām – jāievēro roku dezinficēšana, mazgāšana. Skolā ir uzstādītas, arī sporta zālē, automātiskās bezkontakta dezinfekcijas iekārtas.

 Jūs esat arī iepazinušies ar Kārtību no 2020.gada 1. septembra, kas publicēta skolas mājas lapā-galvenais mūsu bērnu veselība, tādēļ  vēlreiz atgādinu- bērna saslimšanas gadījumā nekavējoties telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, kurš Jūs informēs par ārstēšanas gaitu.

Ja rodas jautājumi, lūdzu, zvaniet! Par mācību procesu- Idai Zelčai, par ārpusstundu aktivitātēm un audzināšanas darbu- Lolitai Vanagai, par e-klasi -IT skolotājam Aināram Zučikam, par internāta jautājumiem- Sarmītei Zilauai, protams, daudzus jautājumus var atrisināt klašu audzinātāji un direktore.

Lūdzu, sekojiet aktualitātēm skolas mājas lapā un e-klasē!

Tikai kopīgā pozitīvā sadarbībā būs veiksmīgs šis mācību gads.

Ar cieņu-direktore

Ūdensvada pieslēguma izbūves laikā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai būs slēgta autotransporta kustība Glika ielā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” laikā pie ģimnāzijas nepieciešams izbūvēt ūdensvada pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam, līdz ar to līdz
2. septembrim (ieskaitot) autotransportam būs slēgts Glika ielas posms no Jāņkalna līdz Bērzu ielai.

Iedzīvotājiem piekļuve ar automašīnām pie saviem īpašumiem iespējama no Bērzu ielas puses.

Alūksnes novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām!

w Glika iela sl

w Gl iela c inf

KĀRTĪBA

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

I Vispārīgie jautājumi

  1. Kārtība nosaka, kā izglītības iestādē  tiek  organizēts  mācību  process  Covid-19  infekcijas  laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un  piesardzības  pasākumi.
  2. Kārtība ir saistoša  visiem  izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  izglītības iestādi.

Mācību  procesa  norise, distancēšanās un pārējie noteikumi pieejami šeit