Vārda dienas : Gaits, Karīna

 

Ceturtdiena, 2019. gada  17. oktobris  19:53

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

Radīja koncepciju nebijušam pasākumam – sporta dienai “Ielec kultūrā”.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. a klases skolēni Dana Deineko, Deivids Miķelsons un Armīns Rēdelis (skolotāja Ida Zelča) ieguvuši 1.vietu Latvijas Kultūras akadēmijas konkursā “Kultūras kanons manā skolas somā”. Starp 18 Latvijas skolu komandām alūksnieši parādīja vislabākās zināšanas par vērtībām, kas iekļautas Latvijas kultūras kanonā, sasaistot tās ar mūsdienām.

A.Rēdelis secina – šobrīd liela Latvijas sabiedrības daļa nav informēta par Latvijas kultūras kanonu. I.Zelča uzsver – ģimnāzijas komanda šajā konkursā piedalās sešus gadus, bet šogad gūts visaugstākais sasniegums! “Šiem trim ģimnāzistiem zinātniski pētnieciskais darbs šogad saistās ar dalību dažādos konkursos un viens no tiem ir Latvijas kultūras kanona konkurss. Uzskatu, ka jauniešu sasniegums šajā konkursā ir pārāks par jebkuru zinātniski pētniecisko darbu,” uzslavē I.Zelča.

“Kultūras kanons manā skolas somā” ir ikgadējs Latvijas Kultūras akadēmijas konkurss. Tā fināls notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pirms nedēļas, kur sacentās 18 skolu komandas no visiem Latvijas reģioniem. Komandu uzdevums bija izstrādāt kultūras mantojuma vērtībās balstīta kultūras pasākuma koncepciju - saturu pasākumam, kurā popularizē skolēniem saistošu kultūras mantojuma elementu, izmantojot mūsdienīgas kultūras izpausmes un komunikācijas veidus. Jaunieši iejutās pasākuma veidotāja lomā, izstrādājot to no idejas līdz tehniskajai norisei. Alūksnieši radīja scenāriju sporta dienai “Ielec kultūrā” un kļuva par absolūtiem žūrijas favorītiem!

Pasākumu “Top 7”

Ģimnāzisti uzsver - kopumā konkursam bija trīs kārtas. Pirmā risinājās jau pērn rudenī Cēsīs, otrā – gada sākumā Rīgā, trešā – pirms nedēļas.

A.Rēdelis norāda – šajā gadā kultūras kanona tēma saistīta ar jauno iniciatīvu “Latvijas skolas soma”, kas ļauj katram Latvijas skolēnam par brīvu apmeklēt vienu kultūras pasākumu pusgadā. “Pirmajā kārtā mums bija jāizveido savu “Top 7” ar kultūras pasākumiem no “Latvijas skolas somas”. No šo pasākumu klāsta mums bija uzdevums izvēlēties septiņus pasākumus, kas atbilstu visu mūsu skolasbiedru interesēm. Lai to izzinātu, rudenī veicām aptauju starp ģimnāzistiem. Vislielāko atbalstu guva orientēšanās spēle Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mūsu veidotajā “Top 7” iekļuva arī, piemēram, mūzikls “Māsa Kerija”, ko martā varēs vērot arī Alūksnes Kultūras centrā, filma “Bille” un citi,” stāsta ģimnāzisti.

Izglītojas seminārā

Otrajā kārtā notika radošs seminārs. “Tajā guvām vērtīgas zināšanas par pasākumu aktivitāšu un finanšu plānošanu, par pasākumu veidošanu un organizēšanu un to, kā tos saturiski sasaistīt Latvijas kultūras kanona vērtībām. Viesojāmies arī Latvijas Nacionālajā teātrī pie režisora Elmāra Seņkova, kurš stāstīja par izrādes “Pūt, vējiņi” tapšanu un aizkulisēm. Seminārā gūtās zināšanas mums ļoti noderēja trešajā kārtā, jo tajā mums bija jāizstrādā kultūras mantojuma vērtībās balstīta kultūras pasākuma koncepciju. To bija jāizstrādā divu nedēļu laikā un jāprezentē fināla pasākumā žūrijai, kā sastāvā bija 11 personas, piemēram, režisors Juris Jonelis, Kristīne Freiberga, Aija Tūna un citi,” stāsta ģimnāzisti.

Rīkos sporta dienu “Ielec kultūrā”

Alūksnieši radīja koncepciju nebijušam un ļoti interesantam pasākumam – sporta dienai “Ielec kultūrā”, kas ģimnāzijā notiks maijā.

“Mēs nekoncentrējāmies tikai uz vienu kultūras kanona vērtību, bet piedāvājām iepazīt dažādas un pēc iespējas vairāk. Pasākums būs kā sporta diena, kur katra sportiskā aktivitāte būs saistīta ar kādu no kultūras vērtībām. Piemēram, “Ielec epizodē” - jālec ar lecamauklu un jāatbild uz jautājumiem par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām kino vērtībām. Ejot pa Jāņkalniņu, jāklausās un jāatpazīst skaņdarbi, jāveic sportisks uzdevums par tautasdziesmām un citi. Klausoties citu skolu komandu prezentācijas, aizguvām arī labas idejas, kā bagātināt savu sporta dienu, piemēram, “Izskrien latvju rakstu zīmi”. ”

D.Miķelsons norāda – lai labāk sagatavotos sporta dienai, ģimnāzistiem ir iespēja apmeklēt Latvijas kultūras kanona mājas lapu internetā “www.kulturaskanons.lv”. Savukārt divas nedēļas pirms sporta dienas viņi ģimnāzijā rīkos radošo semināru, lai skolasbiedriem stāstītu, kā labāk orientēties mājaslapā un sagatavoties. Skolotāja I. Zelča piebilst – sporta dienā ir iecere iesaistīt arī vecākus.  

Absolūti favorīti

w Kan 19g
I.Zelča uzsver – konkursam bija kompetenta žūrija. Starp žūrijas locekļiem bija arī “Latvijas skolas somas” iniciatore Aija Tūna, kura atzina, ka Alūksnes ģimnāzijas komanda bija absolūti favorīti gan viņai, gan pārējiem žūrijas locekļiem.

Alūksnieši bija vienīgie, kuri finālā prezentēja pasākumu, kā rīkošanai neprasīja finansējumu, jo pasākums notiek skolas dienas ietvaros. Toties no Latvijas Nacionālās bibliotēkas alūksnieši saņēma naudas balvu 500 eiro apmērā savas ieceres īstenošanai un tagad paši joko, ka nu būs jādomā, kur šo naudu izlietot.

Alūksnes ģimnāzijas komanda saņēma arī Kultūras ministrijas un Latvijas valsts simtgades biroja specbalvas, kā arī divas simpātiju balvas – no Latvijas Kultūras akadēmijas un akcijas “Latvijas skolas soma” iniciatores Aijas Tūnas un vēl citas balvas, ko saņēma katrs konkursa dalībnieks.

No žūrijas alūksnieši saņēmuši arī ieteikumu savas sporta dienas scenāriju piedāvāt citām Alūksnes novada izglītības iestādēm.

Līga Vīksna,

“Alūksnes un Malienas Ziņas”

2019.gada 5.februāris

UZZIŅAI

Latvijas Kultūras kanons ir ieeja Latvijas kultūras pasaulē caur 99 dažādām vērtībām, kas sagrupētas septiņās nozarēs, piemēram, tautas tradīcijas, mūzika, kino un citas. Šīs 99 dažādās vērtības aptver gan dažādas kultūras nozares, gan sniedzas laikmetiem un gadsimtiem pāri, gan savstarpēji satiekas, gan kā pretpoli savstarpēji izceļas.

Avots: www.kulturaskanons.lv

w Izgl med

Aicinām Jūs, skolēnus un skolotājus apmeklēt semināru “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, kas notiks 13. februārī plkst. 10.00 Alūksnē, Alūksnes novada vidusskolā Kanaviņu ielā 14.
Seminārā klātesošie varēs uzzināt par izglītības iespējām RSU, LU Alūksnes filiālē, LU P. Stradiņa koledžā un LU Rīgas Medicīnas koledžā, tikties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Alūksnes slimnīcas pārstāvjiem.

 pieteikšanās pie sk. Lolitas Vanagas līdz 07.02.

Mērķis: Iepazīstināt izglītības iestāžu pedagogus karjeras konsultantus, dažādu priekšmetu skolotājus un skolēnus ar medicīnas nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām.

Semināru organizē: Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments (VIAA IKAD) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU), LU P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestu (NMPD), LU Alūksnes filiāli un LU Rīgas medicīnas koledžu, PIKC “Smiltenes tehnikuma” Alsviķu teritoriālo struktūrvienību un Alūksnes novada vidusskolu.

Pasākuma programma

DACVĢ direktore Dace Eglīte raksta “Divdesmit pirmo reizi uz Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļas un Goda diploma pasniegšanas ceremoniju Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā saviļņoti pulcējās Latvijas skolu izcilākie absolventi, kuri Latvijas vārdu nesuši pasaulē, izcīnot skaistas uzvaras starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs; skolotāji, kuri savus audzēkņus sagatavojuši augstiem sasniegumiem vai mērķtiecīgi virzījuši izglītības procesus; skolā un valstī; sabiedriski darbinieki, kuri ar savu ikdienas darbu uztur un vairo latviskumu; mecenāti, kuri nesavtīgi kā morāli, tā materiāli sniedz atbalstu izglītībai un mediji, kuri popularizē Draudzīgo Aicinājumu un pievērš sabiedrības uzmanību izglītībā risināmām problēmām.

Zālē virmoja sirsnīga atmosfēra, skanēja nesamākslotas runas un apbalvoto neviltoti pateicības vārdi par cieņas un uzmanības apliecinājumiem. Svētku dalībnieki un apbalvotie pārstāvēja visus Latvijas vēsturiskos novadus un Rīgu, simbolizējot Latvijas vienotību.
Svētku viesis – Atjaunotās Latvijas Republikas pirmais prezidents Guntis Ulmanis dalījās pārdomās, cik nozīmīgs viņam ir Draudzīgais Aicinājums un kāpēc viņš šajā dienā uzskata par nepieciešamu būt Cēsīs. G.Ulmanis diviem DACVĢ ģimnāzistiem – Lindai Prokofjevai un Matīsam Platacim -, kā arī skolas bibliotēkai ar personīgu ierakstu dāvināja Latvijas nacionālo enciklopēdiju un J.N.Harari darbu ”Sapiensi”. Cilvēces īsā vēsture.           

w w DR aic19 4
Apbalvojumu pasniegšanā piedalījās Agra Bērziņa,Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore; Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs, Jānis Endele, Draudzīgā Aicinājuma fonda priekšsēdētājs, Aivija Zerne – Cēsu novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja; Lolita Kokina – Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja.

Šogad Draudzīgā Aicinājuma fonds, piešķirot apbalvojumu, bija pagodinājis tādus sabiedrībā pazīstamas savas jomas izcilības kā literātu Viktoru Kalniņu (Viks), latviešu animācijas filmu režisorus un animācijas studijas “Dauka” dibinātājus Rozi Stiebru un Ansi Bērziņu, mūzikas izdevniecības “Upe tuviem un tāliem” direktori Ivetu Mielavu; latviešu dokumentālo un mākslas filmu režisori Ināru Kolmani, biedrības “Pēdas LV” valdes priekšsēdētāju Vitu Jaunzemi.

Savu ieguldījumu Draudzīgā Aicinājuma sarīkojuma pozitīvi emocionālajā noskaņā deva Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi, kuru sniegums gandarīja un sajūsmināja klausītājus, jauno mākslinieku uzstāšanos apveltot skaļiem, ilgstošiem aplausiem un sajūsmu. Tāpat klātesošos aizkustināja DACVĢ jauktā kora, vokāli instrumentālā ansambļa un teātra pulciņa dalībnieku uzstāšanās.”

Katru gadu apbalvojamo vidū ir arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi. Šogad Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā “Pedagogs” saņēma Ingrīda Pilskalne par skolēnu sagatavošanu augstiem sasniegumiem mūzikā un kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanu un nominācijā “Sabiedriskais darbinieks” direktores vietniece audzināšanas darbā Lolita Vanaga par nozīmīgu darbu jauniešu patriotisma jūtu audzināšanā. Sveicam!

w ED19

  • Dalībai ĒNU DIENĀ mājaslapā enudiena.lv vēl ir iespējams pieteikties no 31.01 līdz 3.02. 
  • Bezmaksas braucienam uz Rīgu ĒNOT 13.02. var pieteikties LĪDZ 05.02. pie sk. Lolitas Vanagas.
  • Ēnu dienā - 13.02. Alūksnes Novada vidusskolā notiks seminārs par IZGLĪTĪBAS UN DARBA IESPĒJĀM MEDICĪNAS nozarē. Piedalīsies Rīgas Stradiņa Universitātes, LU Stradiņa medicīnas koledžas, kā arī Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta pārstāvji. Pieteikšanās līdz 05.02. arī pie skolotājas Lolitas. Sīkāka informācija http://viaa.gov.lv/library/files/original/Medic_nas_seminars_Aluksne.pdf
    w Vai drJe