Vārda dienas : Eiženija, Ženija

 

Otrdiena, 2019. gada  26. marts  08:01

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

w Wettin20NOV18

Mani mīļie draugi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā!

Šajās dienās aprit simts gadi, kopš latviešu tauta cīnījās un ieguva savu politisko neatkarību. Savā jaunajā statusā kā Wettīnes Burg-Ģimnāzijas direktore, es - personīgi, mani cienījamie kolēģi, mūsu skolas skolēni un it īpaši mūsu ģimnāzijas “Alūksnes skolotāju un skolēnu komanda” no sirds vēlas sveikt Jūs visus tik ļoti nozīmīgajā valsts jubilejā un uzteikt Jūsu tautas varonību šajās dienās tieši pirms simts gadiem.

“Brīvība – tā ir debesu dāvana, ” tā raksta amerikāņu komponists Djūks Ellingtons un komponē savu “Garīgās mūzikas koncertu ” 1974.gadā. To, cik brīvība ir vērtīga un saudzējama, to zinām mēs visi katrā valstī, kas cīnījušies par un veiksmīgi spējuši to noturēt.

Miers un brīvība nav ne dvīņi, ne arī tie rodas paši no sevis. Abām mūsu valstīm ir bijis jācīnās, lai brīvību iegūtu un arī mūsdienās paliktu stipras, kā arī spētu šīs vērtības noturēt.

Abu mūsu ģimnāziju skolēni ir priviliģēti izaugt brīvībā un prast izmantot visdažādākās tās iespējas - ceļojot, iepazīstot dažādas kultūras un savstarpēji daloties ar iegūto informāciju. Lai mēs un viņi nekad neaizmirstam šo vērtību – brīvība kā dāvana ir jānovērtē un jāsaglabā, jo tikai tā mēs spēsim vairot mieru.

Mēs esam lepni un ļoti pagodināti būt par Jūsu sadarbības partneriem. Lai mūsu abu skolu sadarbība ir pierādījums patiesas brīvības izjūtai mierīgā, brīvā un vienotā Eiropā!

Ar vissirsnīgākajiem sveicieniem,

Dr.A.Roenneke,

Vettīnes Burg- Ģimnāzijas direktore

20.11.2018.

 w Jks18
Nodarbības tēma: "Ķīmija un mūsdienu iespējas"

Nodarbības vada: LU Ķīmijas fakultātes pasniedzēji

Nodarbības ilgums 10.00 - 14.00

Reģistrēties nodarbībai:

http://www.kdc.lu.lv/skoleniem/jks/pieteiksanas/

w 15NOV18 Sks

2018.gada 15.novembrī kinolektorija dalībnieki, filmas “Tēvs Nakts” un Ebreju muzejā uzzinātā aizkustināti, apmeklēja holokausta vietu Siseņu priedēs Alūksnē un pieminēja upurus, aizdedzinot svecītes.

1

SIRSNĪGS PALDIES PAR SVĒTKU KONCERTU “LATVIJA. SAMĪĻOTĀ”!

Paldies apvienotā sākumskolas un ģimnāzijas 1.-12.klašu korim un diriģentei Inai Perevertailo, 7.-9.klašu kora pedagogam Ingrīdai Pilskalnei, vokāli instrumentālajam ansamblim un vadītājam Zigmāram Krūmiņam, tautas deju kolektīvam “Pastalnieki, vadītājai Ingai Meirānei un Alūksnes bērnu un jauniešu centra kolektīvam “Enku drenku”- vadītājai Daigai Ozoliņai, vijolnieku ansambļa dalībniekiem un skolotājai Inesei Petrikalnei, koncertmeistariem Ritai Bogdanovai un Arnim Rappam, ritma pedagogam Mārcim Kalniņam, kora pedagogam Lindai Berkulei, video veidotājam Armīnam Rēdelim, projekciju autoram Ivaram Vīksnam, skaņu operatoram Jurim Marinovam, pasākuma vadītājiem: Keitai Rutkovskai, Kristiānai Gailānei, Deividam Miķelsonam! Paldies par krāšņajiem rudens ziediem noformējumā pašvaldības aģentūrai “Spodra”, par gaismas dekoriem – skolotājai Ingai Delperei!

Pateicamies Alūksnes Kultūras centra darbiniekiem un skolu direktorēm Dainai Dubrei – Dobrei un Uvai Grencionei – Lapsenietei! Paldies kolēģiem par atbalstu un padomu!

Bija lieliska kopības izjūta! Ir patiess prieks un lepnums par ikviena ieguldījumu un visu kopā radīto skaisto, Latvijas simtgadei veltīto, koncertu!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU GUDRĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU! 

ES UN TU - MĒS ESAM LATVIJA!

Ar mīlestību,

skolotājas: Lolita Vanaga, Agita Līdumniece un Ina Perevertailo.