Vārda dienas : Gundars, Knuts, Kurts

 

Trešdiena, 2018. gada  26. septembris  01:39

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

w Es esmu Lv
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Latvijai 100” atbalstīto projektu “Ar cieņu pagātnei, ar lepnumu šodienā un atbildību nākotnē!”. VKKF piešķirtais finansējums projekta realizācijā bija 1500 eiro.

Projekta vadītāja, ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Lolita Vanaga pastāstīja, ka ar šo projektu vēlamies veicināt patriotisma un savas dzimtās vietas piederības izjūtas, padziļinot skolēnu un citu interesentu zināšanas un interesi par vēsturiskajām norisēm Latvijā, Vidzemē un Alūksnē, nodrošinot to piemiņas saglabāšanu un informācijas nodošanu plašākai sabiedrībai. Projekta gaitā tika realizētas vairākas ieceres, ko izlolojusi darba grupa - ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre, vēstures skolotāja Iveta Mikijanska un skolas bibliotekāre Agita Musta. Šīs idejas vērstas uz vēsturiskās vides sakārtošanu izglītības iestādē.

w EsmuLv
Pateicoties projekta ietvaros gūtajam atbalstam, ir izgatavoti pieci saliekamie vēsturiski informatīvie stendi par Latvijas valsts tapšanas vēsturi un valsts karogu, kā arī par un skolas vēsturi un karogu. Stendi ir pārvietojami un tiek izmantoti dažādos pasākumos. Tie jau eksponēti, kad skolā viesojās novadnieks, ģenerālis un Saeimas deputāts Kārlis Krēsliņš ar savas grāmatas “No lauku puikas līdz ģenerālim” prezentāciju, Latvijas Universitātes konferencē, kas notika ģimnāzijas telpās, ģimnāzijas konferences laikā, kā arī dienā, kad skolu apmeklēja 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas karoga tradīciju saglabāšanas komisija.

Skolas muzejā tika atjaunota un pilnveidota informācija arī stacionārajos stendos skolas vēsturi Alūksnē no tās dibināšanas pirmsākumiem Glika laikā līdz mūsdienām. Kā atzīst skolotāja Iveta Mikijanska, tas ir vērtīgs papildinājums skolas muzeja ekspozīcijai. Muzejā notiek vēstures stundas, kurās tiek aktualizēta novada, pilsētas un skolas vēsture. Arī skolas viesiem ir iespēja skolas dzīvi iepazīt tuvāk tieši muzejā, kur būs gan vēsturiska informācija, gan skolēnu un skolotāju kopīgā darba un sasniegumu atspoguļojums. Šo ieceri vizualizējis mākslinieks Ivars Vecāns. Fotogrāfijas ir no skolas muzeja materiāliem, skolotāja Ivara Vīksnas fotomateriāli.

Vēl esam lepni par to, ka projekta ietvaros pēc speciāla pasūtījuma izgatavots izritināmais lielformāta valsts karogs 2 x 4 metru izmērā, kas paredzēts izmantošanai skolā rīkotajos patriotiskajos pasākumos un svinīgi to pirmo reizi ritināsim valsts simtgades svētku pasākumā.

Jāatgādina, ka projekta ietvaros pērnā gada valsts svētku dienā - 18. novembrī notika koncerts “Ceļš ved mani mājās” ar ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kas bija ģimnāzijas audzēkņu dāvana Alūksnei un alūksniešiem, kā arī sveiciens Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” ieguvējiem Latvijas dzimšanas dienā. Patriotiskie pasākumi skolā notiek regulāri, esam organizējuši “Prāta spēles par Latviju”, dažādus konkursus, tikšanās ar absolventiem, piedalījušies piemiņas pasākumos, tagad gatavojamies Baltā galdauta svētkiem, Eiropas dienai un valsts simtgades jubilejai.

Raksts publicēts Laikrakstā “Malienas Ziņas”, autore Dace Plaude

w LT 21APR18

Pirmdien, 16. aprīlī notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.-11. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Lolitu Čigāni.
Tikšanās gaitā deputāte pastāstīja par darbu Saeimā, uzklausīja skolēnu jautājumus un izsmeļoši uz tiem atbildēja, kā arī par aktīvu iesaistīšanos Latvijas Jauniešu Saeimas darbā uzteica mūsu skolas 11.b klases skolēnu Ernestu Olderu. Tikšanās noritēja savstarpēji ieinteresētā gaisotnē, aktīvākie skolēni saņēma nelielas piemiņas veltes.

w CSkr vies183. aprīlī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā viesojās 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga komisija. Šogad komisija bija šādā sastāvā: Agra Bērziņa – Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore, Raimonds Graube – ģenerālleitnants, fonda “Namejs” valdes priekšsēdētājs, Aleksejs Ozoliņš – Latviešu virsnieku apvienības  valdes priekšnieks, atvaļināts kapteinis, Kārlis Maulics – Alberta Amerika mazmazdēls, dzimtas pārstāvis un Zita Rukšāne – Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes 3.novada nodaļas vadītāja.

Komisija tradicionāli apseko desmit Vidzemes skolas, kuras glabā Skolnieku rotas piemiņu un turpina piemiņas karoga maiņas tradīcijas. Viesi tika iepazīstināti ar šī mācību gada ģimnāzijas darbu patriotisma audzināšanas tradīciju uzturēšanā. Komisijai paveikto prezentēja ģimnāzijas skolēnu Ministru kabineta dalībnieces – Anna Aizpuriete, Agnese Kaulakane (11.a), Marta Ziņģe, Laura Sabīne Taurmane (10.a), Kristīne Krastiņa (10.b), Žanete Spirka un Liega Emīlija Zālīte (9.c), Aldra Regita Vaiba, Samanta Raipule (8.c),  par savu veikumu stāstīja jaunsargi - Liene Tomiņa (11.b) un Dainis Rižkins (12.c). Pēc prezentācijām komisijas pārstāvji jauniešiem uzdeva daudz jautājumu, izteica gandarījumu un prieku par dzirdēto, kā arī pateicās skolotājām Inesei Marķitānei, Ivetai Mikijanskai un Lolitai Vanagai.

Viesi izrādīja interesi par jaunajiem vēsturiski informatīvajiem stendiem, kas iegūti, pateicoties VKKF projekta finansējumam.

Jau pavisam drīz, 17.maijā, visi tiksimies Rūjienā, lai piedalītos svinīgajā karoga maiņas ceremonijā.