Vārda dienas : Jāzeps

 

Otrdiena, 2019. gada  19. marts  22:54

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

1 SEP 2017

Nāc un mācies

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 10. klasē!

Izvēlies vienu no vispārējās vidējās izglītības programmām!

200xĢimnāzija ir prestižākā un viena no senākajām vispārējās izglītības iestādēm Alūksnes novadā. Mēs lepojamies ar kuplo skolēnu skaitu, kuri katru gadu sasniedz labus un teicamus mācību rezultātus, iegūst augstas vietas novada un valsts olimpiādēs un konkursos, kā arī ar tiem tūkstošiem mūsu absolventu, kuri dod lielu ieguldījumu valsts izaugsmē un kuriem ir veiksmīga profesionālā karjera.

Kļūsti par ģimnāzistu un aktīvi iesaisties vienā no Latvijas labākajiem skolēnu pūtēju orķestriem, kā arī ģimnāzijas korī, ansambļos, deju kolektīvos, jaunsargu kustībā, jūrniecības pulciņā “Enkurs”, un radoši piedalies ģimnāzijas sabiedriskajā dzīvē.

Ģimnāzija piedāvā modernu, labiekārtotu jauniešu internātu, kurā varēsi izmantot mājīgu atpūtas telpu, izbaudīt draudzīgu vienaudžu atmosfēru.

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ

2017./2018.m.g. 10.klasē skolēni tiek uzņemti:

  1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmā,
  2. VVI vispārizglītojošajā programmā,
  3. VVI humanitārajā programmā

 Bez iestājpārbaudījuma dokumentu pieņemšana skolēniem, kuriem sekmju lapā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm nevienā mācību priekšmetā, kā arī ieskaitē vai eksāmenā.

 

Nepieciešamie dokumenti iesniegšanai:

1) Iesniegums;

2) apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts;

3) veselības karte (veidlapa Nr.026/u), izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli;

4) pase vai dzimšanas apliecība (uzrādīšanai);

5) fotogrāfija e-talonam (tiem, kuriem nav e-talona).

Jautājumu gadījumā nekautrējies zvani!  (29448236)

w Kal par17

w Muz nakts 17y