Vārda dienas : Alīna, Rūsiņš, Sandris

 

Ceturtdiena, 2018. gada  26. aprīlis  01:21

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Notikumi

w Izst16APR18
Bibliotēku nedēļas ietvaros - sadarbojoties ģimnāzijas bibliotēkai un Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejam, 23. aprīlī ģimnāzijas izstāžu zālē atklāta Enerģētikas muzeja ceļojošā izstāde 

"Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums".
Izstāde stāsta par UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940." Tas ir vēstījums par 20.gadsimta pirmajā pusē Baltijā vērienīgākā industriālā objekta celtniecību, vedot skatītāju savdabīgā ceļojumā pagātnē, kad Eiropas enerģētikā sevi pieteica Latvijas flagmanis - Ķeguma spēkstacija.

Izstādi atklāja Enerģētikas muzeja speciāliste Helēna Blumberga, piedaloties 11.a klasei. Muzeja pārstāvi w Izst116APR18
mūsu skolā sveica ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre. 

Izstādes organizatori saka lielu paldies par atbalstu skolotājai Irēnai Bērziņai, kā arī pateicas Edgaram Bērziņam par palīdzību izstādes iekārtošanā.

Visi laipni aicināti!

w IzstHES af

w Es esmu Lv
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Latvijai 100” atbalstīto projektu “Ar cieņu pagātnei, ar lepnumu šodienā un atbildību nākotnē!”. VKKF piešķirtais finansējums projekta realizācijā bija 1500 eiro.

Projekta vadītāja, ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Lolita Vanaga pastāstīja, ka ar šo projektu vēlamies veicināt patriotisma un savas dzimtās vietas piederības izjūtas, padziļinot skolēnu un citu interesentu zināšanas un interesi par vēsturiskajām norisēm Latvijā, Vidzemē un Alūksnē, nodrošinot to piemiņas saglabāšanu un informācijas nodošanu plašākai sabiedrībai. Projekta gaitā tika realizētas vairākas ieceres, ko izlolojusi darba grupa - ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre, vēstures skolotāja Iveta Mikijanska un skolas bibliotekāre Agita Musta. Šīs idejas vērstas uz vēsturiskās vides sakārtošanu izglītības iestādē.

w EsmuLv
Pateicoties projekta ietvaros gūtajam atbalstam, ir izgatavoti pieci saliekamie vēsturiski informatīvie stendi par Latvijas valsts tapšanas vēsturi un valsts karogu, kā arī par un skolas vēsturi un karogu. Stendi ir pārvietojami un tiek izmantoti dažādos pasākumos. Tie jau eksponēti, kad skolā viesojās novadnieks, ģenerālis un Saeimas deputāts Kārlis Krēsliņš ar savas grāmatas “No lauku puikas līdz ģenerālim” prezentāciju, Latvijas Universitātes konferencē, kas notika ģimnāzijas telpās, ģimnāzijas konferences laikā, kā arī dienā, kad skolu apmeklēja 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas karoga tradīciju saglabāšanas komisija.

Skolas muzejā tika atjaunota un pilnveidota informācija arī stacionārajos stendos skolas vēsturi Alūksnē no tās dibināšanas pirmsākumiem Glika laikā līdz mūsdienām. Kā atzīst skolotāja Iveta Mikijanska, tas ir vērtīgs papildinājums skolas muzeja ekspozīcijai. Muzejā notiek vēstures stundas, kurās tiek aktualizēta novada, pilsētas un skolas vēsture. Arī skolas viesiem ir iespēja skolas dzīvi iepazīt tuvāk tieši muzejā, kur būs gan vēsturiska informācija, gan skolēnu un skolotāju kopīgā darba un sasniegumu atspoguļojums. Šo ieceri vizualizējis mākslinieks Ivars Vecāns. Fotogrāfijas ir no skolas muzeja materiāliem, skolotāja Ivara Vīksnas fotomateriāli.

Vēl esam lepni par to, ka projekta ietvaros pēc speciāla pasūtījuma izgatavots izritināmais lielformāta valsts karogs 2 x 4 metru izmērā, kas paredzēts izmantošanai skolā rīkotajos patriotiskajos pasākumos un svinīgi to pirmo reizi ritināsim valsts simtgades svētku pasākumā.

Jāatgādina, ka projekta ietvaros pērnā gada valsts svētku dienā - 18. novembrī notika koncerts “Ceļš ved mani mājās” ar ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kas bija ģimnāzijas audzēkņu dāvana Alūksnei un alūksniešiem, kā arī sveiciens Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” ieguvējiem Latvijas dzimšanas dienā. Patriotiskie pasākumi skolā notiek regulāri, esam organizējuši “Prāta spēles par Latviju”, dažādus konkursus, tikšanās ar absolventiem, piedalījušies piemiņas pasākumos, tagad gatavojamies Baltā galdauta svētkiem, Eiropas dienai un valsts simtgades jubilejai.

Raksts publicēts Laikrakstā “Malienas Ziņas”, autore Dace Plaude

w LT 21APR18

Pirmdien, 16. aprīlī notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.-11. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Lolitu Čigāni.
Tikšanās gaitā deputāte pastāstīja par darbu Saeimā, uzklausīja skolēnu jautājumus un izsmeļoši uz tiem atbildēja, kā arī par aktīvu iesaistīšanos Latvijas Jauniešu Saeimas darbā uzteica mūsu skolas 11.b klases skolēnu Ernestu Olderu. Tikšanās noritēja savstarpēji ieinteresētā gaisotnē, aktīvākie skolēni saņēma nelielas piemiņas veltes.