trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Lāsma, Zanda, Zandis

 

Svētdiena, 2023. gada  1. oktobris  23:00

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w ACG inri22

Pedagogi Zaļai Pasaulei

Erasmus+ projekta “Pedagogi Zaļai Pasaulei”(NR. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000072425) ietvaros Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājas piedalījās Asociācijas JUMP organizētajos kursos “EKOSKOLA – ekoloģijas izglītības kurss skolotājiem un izglītotājiem” Soverato, Itālijā. Šajos kursos Eiropas skolu skolotājiem tiek veicināta sadarbība un savstarpēja mācīšanās, lai uzlabotu valodu prasmes, ieviešot jaunas idejas, apmainoties ar pieredzi, apgūstot netradicionālas un mūsdienīgas mācību metodes.

Skolotājas papildināja zināšanas par ES dokumentiem ekoloģijas, vides aizsardzības jomā, iepazina mācību materiālus, metodes āra nodarbībām un dalījās pieredzē par to, kā risina ekoizglītības jautājumus kursu dalībnieku skolās Itālijā,  Vācijā, Lietuvā, Spānijā. Kursu āra nodarbībās guva idejas, kā izglītojoši organizēt socializēšanās spēli vecpilsētā, izzinot kultūrvēsturisko vidi. Uzzināja, kā ilgtspējības jautājumus risina Soverato pilsētā un tās apkārtnē, apmeklējot botānisko dārzu, klostera dārzu un senu, tradīcijām bagātu kalnu ciematu Badolato.

Āra nodarbībās apguva metodes, galvenokārt, izmantojot spēļu elementus, kā izglītojamajiem pilnveidot prasmes lietot ES dokumentus nepieciešamās informācijas iegūšanai un izvērtēšanai, kā veidot izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu; kā definēt un izspēlēt nopietnu ekoproblēmu ar TV šova formāta  palīdzību un kā  analizēt infografikās iekļauto informāciju. Projekta laikā guva vēl  daudzas citas idejas āra nodarbībām formālās un neformālās izglītības realizēšanai. Kursu dalībnieces piedalījās Eiropas ekoskolu skolotāju tiešsaistes konferencē “Pedagogy for change”.

Mūsu ģimnāzijai ir vēlme būt skolai, kas ievēro ekoloģijas principus. Izglītošanas procesā veicināt eko domāšanu, resursu taupīšanu, šķirošanu. Kursu dalībnieces ļoti augstu novērtē kursos gūto pieredzi un profesionālo pasniedzēju skatījumu uz vides ilgtspēju, normatīvajiem ES dokumentiem un to pielietojumu teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Ne tikai dabaszinātņu skolotāji, bet ikviens pedagogs ir gan izglītotājs, gan audzinātājs. Tāpēc jebkura skolotāja redzesloka paplašināšanai ir būtiska nozīme vērtību, attieksmju, argumentētu viedokļu, paradumu, prasmju veidošanā skolēniem.

Ļoti vērtīga ir komunikācija ar citu valstu kursu dalībniekiem, bagātinot izpratni par ekoloģijas izglītības galvenajiem virzieniem un secināt, ka ir līdzīgas tēmas un problēmas,  līdzīgi risinājumi. Šādi kursi skolotājam ļauj izvērtēt savas mācību metodes un paņēmienus, ģenerēt jaunas idejas un gūt iedvesmu tālākam darbam.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Jonišķu “Aušros” ģimnāziju Lietuvā. Notiek regulāra saziņa, tiek organizēti kopīgi metodiskie vai dažādu veidu izglītojošie pasākumi. Tā kā viena no šodienas aktualitātēm ir ilgtspējīgs dzīvesveids, abām ģimnāzijām tā ir galvenā tēma Erasmus+ projektos: “Tehnoloģija kā risinājums klimata pārmaiņām” ( “Technology as solution for climate change”), “Māksla no atkritumiem” (“Art with trash”) Jonišķos;  “Pedagogi Zaļai Pasaulei”,  “Mēs par ilgtspējīgu dzīvesveidu” Alūksnē.

Lai dalītos pieredzē, izplatītu projektu rezultātus, 2023. g. janvārī bija projekta “Pedagogi Zaļai Pasaulei” īstermiņa mobilitāte/ rezultātu izplatīšanas pasākums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sadarbības skolā Jonišķu “Aušros” ģimnāzijā. Abu ģimnāziju izglītojamie prezentēja paveikto, diskutēja par ilgtspējas jautājumiem: lietu šķirošanu, pārstrādi, otrreizēju radošu un praktisku lietu izmantošanu. Alūksnes skolēni piedalījās mācību stundās, veicot pētnieciskos laboratorijas darbus ķīmijas un bioloģijas laboratorijās. Pedagogi dalījās pieredzē par Erasmus+ projektu plānošanu, realizēšanu, skolotāju kursos un apmācībā gūtajām metodēm, ko var lietot, gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās formālajā un neformālajā izglītībā.

Par Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas pasākumu Jonišķu "Aušros" ģimnāzijas mājas lapā