Vārda dienas : Vanda, Veneranda, Venija

 

Trešdiena, 2020. gada  23. septembris  00:04

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Kārtība, kādā tiek piešķirtas goda zīmes

“Teicamnieks mācību darbā” un ‘’Labinieks mācību darbā”

Ernta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

1. Mērķis:

1.1. atzinīgi novērtēt izglītojamo sasniegumus mācību semestra un gada laikā,

1.2. motivēt izglītojamos mērķtiecīgam mācību darbam.

2. Goda zīmes “Teicamnieks mācību darbā” saņemšanas kritēriji:

2.1. goda zīmi piešķir divas reizes gadā: 1.semestra un mācību gada beigās. Izglītojamais saņem goda zīmi, ja vidējais vērtējums ir “8” balles un augstāk, un nav zemāka vērtējuma par “6”ballēm,

2.2. goda zīmi izglītojamais saņem uz laiku, kamēr mācību darbs atbilst 2.1. punktā nosauktajiem kritērijiem,

2.3. goda zīmi izglītojamais atgriež ģimnāzijas direktorei pēc vērtējumu izlikšanas līdz liecību saņemšanai, ja nākošā mācību semestra vai gada rezultāti neatbilst 2.1.punktā nosauktajiem kritērijiem,

2.4. goda zīmi 9. vai 12.klases izglītojamais saņem savā īpašumā, ja mācību gada rezultāti atbilst 2.1. punkta kritērijiem.

 3. Goda zīmes “Labinieks mācību darbā” saņemšanas kritēriji:

3.1. goda zīmi piešķir divas reizes gadā: 1.semestra un mācību gada beigās. Izglītojamais saņem goda zīmi, ja 1. semestra un gada vērtējumi ir “6”balles un augstāki,

3.2. goda zīmi izglītojamais saņem uz laiku, kamēr mācību darbs atbilst 3.1. punktā nosauktajiem kritērijiem,

3.3. goda zīmi izglītojamais atgriež ģimnāzijas direktorei pēc vērtējumu izlikšanas līdz liecību saņemšanai, ja 1.semestra vai mācību gada rezultāti neatbilst 3.1.punktā nosauktajiem kritērijiem,

3.4. goda zīmi 9. vai 12.klases izglītojamais saņem savā īpašumā, ja mācību gada rezultāti atbilst 3.1. punkta kritērijiem.

4. Goda zīmes saņemšanas kārtība:

4.1. izglītojamo goda zīmes saņemšanai izvirza klases audzinātājs,

4.2. pedagoģiskās padomes sēdē apstiprina izglītojamo sarakstu, kuriem piešķirt goda zīmi,

4.3. par goda zīmes izsniegšanu ir atbildīgas ģimnāzijas direktores vietnieces izglītības jomā,

4.4. goda zīmi izglītojamais atgriež ģimnāzijas direktorei pēc vērtējumu izlikšanas līdz liecību saņemšanai, ja 1.semestra vai mācību gada rezultāti neatbilst 2.1. vai 3.1.punktā nosauktajiem kritērijiem,

4.5. goda zīmi 9. vai 12.klases izglītojamais saņem savā īpašumā, ja mācību gada rezultāti atbilst 2.1. vai 3.1. punkta kritērijiem.

5.Goda zīmes ārējais izskats:

w GodaZiimesLAbTeic no2016g