Vārda dienas : Maigurs, Mārica, Māris

 

Svētdiena, 2019. gada  22. septembris  19:13

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

 w Skolmeistari 2019 F

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāji 2017./2018.m.g.

Dubre- Dobre Daina Ģimnāzijas direktore
Zelča Ida direktores vietniece izglītības jomā, kulturoloģijas skolotāja
Vanaga Lolita direktores vietniece audzināšanas darbā
Sarma Tatjana direktores vietniece metodiskajā darbā
Auseja Sintija ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja
Bērzabinde Maija bibliotekāre
Bērziņa Ineta psiholoģijas skolotāja
Bērziņa Irēna matemātikas un fizikas skolotāja
Bībere Dace krievu valodas skolotāja
Bībers Kārlis sporta skolotājs
Černomirdina Daina latviešu val. un literatūras skolotāja
Gradovska Rasma fizikas skolotāja
Jauniņš Andis vizuālās mākslas, tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Jaunkalne Inta bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Jaunozoliņa Lāsma Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Kļaviņa Aija matemātikas skolotāja
Krasts Igors sporta skolotājs
Krieva Ligita matemātikas un fizikas skolotāja
Krūmiņš Zigmārs interešu izglītības skolotājs
Līviņš Sandors pūtēju orķestra vadītājs, interešu izglītības skolotājs
Ločmele Inese ķīmijas, veselības mācības skolotāja
Marķitāne Inese ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja
Medne Sanita latviešu val. un literatūras skolotāja
Melece Dagmāra sociālais pedagogs
Miesniece Vija matemātikas skolotāja
Mikijanska Iveta Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, ētikas skolotāja
Musta Agita izglītības iestādes bibliotekāre
Palma Mārīte angļu valodas skolotāja
Perevertailo Ina interešu izglītības skolotāja
Pilskalne Ingrīda mūzikas skolotāja
Poiša Mārīte vācu valodas skolotāja
Riekstiņa Ilona angļu valodas skolotāja
Salmiņa Iveta latviešu val. un literatūras skolotāja
Sarma Tatjana bioloģijas skolotāja
Semjonova Svetlana krievu valodas skolotāja
Sjomkina Tatjana angļu val., un krievu valodas skolotāja
Strazda Antra mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Tuča Gunta vispārējās izglītības skolotāja
Tuvi Gaļina vācu valodas skolotāja
Vīksna Ivars informātikas skolotājs
Vilemsone Inguna ģeogrāfijas, ekonomikas, komerczinību skolotāja
Zučiks Ainārs informātikas skolotājs