Vārda dienas : Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde

 

Trešdiena, 2018. gada  21. marts  16:48

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

36egvg16

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāji 2016./2017.m.g.

Dubre- Dobre Daina Ģimnāzijas direktore
Ozoliņa Ilga direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja
Zelča Ida direktores vietniece izglītības jomā, kulturoloģijas skolotāja
Vanaga Lolita direktores vietniece audzināšanas darbā
Tuča Gunta direktores vietniece metodiskajā darbā
Arāja Aija latviešu val. un literatūras skolotāja
Auseja Sintija ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja
Bērzabinde Maija bibliotekāre
Bērziņa Ineta psiholoģijas skolotāja
Bērziņa Irēna matemātikas un fizikas skolotāja
Bībere Dace krievu valodas skolotāja
Bībers Kārlis sporta skolotājs
Černomirdina Daina latviešu val. un literatūras skolotāja
Gradovska Rasma fizikas skolotāja
Jauniņš Andis vizuālās mākslas, tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Jaunkalne Inta bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Jaunozoliņa Lāsma Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Kļaviņa Aija matemātikas skolotāja
Kopmanis Vilnis IT un informātikas skolotājs
Krasts Igors sporta skolotājs
Krieva Ligita matemātikas un fizikas skolotāja
Krūmiņš Zigmārs interešu izglītības skolotājs
Lerha Meta bioloģijas skolotāja
Līviņš Sandors pūtēju orķestra vadītājs, interešu izglītības skolotājs
Ločmele Inese ķīmijas, veselības mācības skolotāja
Marķitāne Inese ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja
Medne Sanita latviešu val. un literatūras skolotāja
Melece Dagmāra sociālais pedagogs
Miesniece Vija matemātikas skolotāja
Mikijanska Iveta Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, ētikas skolotāja
Musta Agita izglītības iestādes bibliotekāre
Palma Mārīte angļu valodas skolotāja
Perevertailo Ina interešu izglītības skolotāja
Pilskalne Ingrīda mūzikas skolotāja
Poiša Mārīte vācu valodas skolotāja
Riekstiņa Ilona angļu valodas skolotāja
Salmiņa Iveta latviešu val. un literatūras skolotāja
Semjonova Svetlana krievu valodas skolotāja
Sjomkina Tatjana angļu val., un krievu valodas skolotāja
Strazda Antra mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Tuvi Gaļina vācu valodas skolotāja
Vīksna Ivars informātikas skolotājs
Vilemsone Inguna ģeogrāfijas, ekonomikas, komerczinību skolotāja
Zučiks Ainārs informātikas skolotājs