Vārda dienas : Margarita, Margrieta

 

Pirmdiena, 2020. gada  13. jūlijs  10:57

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Lai uzzinātu, vai kādu grāmatu ir vērts lasīt, tā vispirms jāizlasa.

J. Laganovskis.

Par jēdzienu  “bibliotēka” skaidrojošā  vārdnīcā teikts: kultūras un izglītības iestāde, kādas organizācijas, iestādes daļa, kas krāj, apstrādā, glabā iespieddarbus un tos izsniedz lasītājiem. Otro funkciju veic bibliotekārs viens pats. Bet , lai uzturētu spēkā pirmo, proti, būtu kultūras un izglītības iestāde skolā, kas jau tāpat ir izglītības iestāde, tad te savu  “maisu ar gaismu” – savu  interesi, atbalstu, piedalīšanos - lai jūtas aicināts ienest katrs no mums – skolēni, skolotāji, arī absolventi un skolēnu  vecāki .

Šādā nolūkā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas  bibliotēka katru gadu, jaunajam  mācību cēlienam sākoties, sadarbībā ar klašu audzinātājiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem  aicina jaunos  7. un 10. klašu audzēkņus  uz bibliotēkas  stundu – iepazīties un iepazīstināt ar sevi.       

Un tā šogad jau septembra pirmajā pusē bibliotēkā pabija 7.a,b klases (audzinātājas Dace Bībere un Lāsma Jaunozoliņa) un  10.a,b klases (audzinātājas Inguna Vilemsone un Sanita Medne).

Jaunieši iepazinās ar bibliotēkas krājumiem,  literatūras izkārtojumu plauktos un pieejamību, tika informēti par bibliotēkas fonda  formēšanu Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, kas ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, jaunumu plauktā apskatīja jaunās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas, no kurām dažas  ieinteresētākie lasītāji  jau  paņēma  vērtēšanai.

Bez  šīm grāmatām ģimnāzisti apskatīja   vēl  citus bibliotēkas fondā nesen  “ienākušus” jaunumus, proti, vērtīgas latviešu un ārzemju autoru grāmatas no Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta  “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra”,  kā arī priecājās par ģimnāzijas skolēnu  un skolēnu bibliotēkai uzdāvinātajām grāmatām ar dāvinātāju novēlējumu un parakstiem.

Par godu UNESCO  Starptautiskajai Lasītprasmes un rakstpratības dienai  8. septembrī savas teicamās Alūksnes pilsētas sākumskolā iegūtās  lasītprasmes apliecināja 7.b klases  skolēni, bibliotēkas atpūtas stūrītī

 izteiksmīgi un emocionāli kopā izlasot I. Ziedoņa  “Zaļo pasaku”.

Jaunieši atzinīgi novērtēja  skolas bibliotēkā  abonētās preses piedāvājumu.  Blakus žurnāliem  “Ilustrētā Pasaules Vēsture” ,  “Ilustrētā zinātne ” un “Sporta Avīze”  pie mums pieejami arī varbūt mazāk pazīstami  izglītojoši žurnāli - ”Domuzīme”,  ”Veto Magazine”  un citi, pavisam 10 preses izdevumi.

Visi atkal no jauna izbaudījām  lepnumu par savu dzimto pilsētu un tās cilvēkiem, aktualitāšu stendā apskatot  izstādi par mūsu absolventiem Raimondu Celmu un Kristiānu Zelču.

Noslēdzot tikšanās, informējām jauniešus  par  iespēju iesaistīties Eiropas Valodu dienas aktivitātēs š.g. 26. septembrī .

Bibliotekāres Maija Bērzabinde un Agita Musta