Vārda dienas : Bernhards, Boriss

 

Pirmdiena, 2018. gada  20. augusts  00:55

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Nāc un māciesW karogs AVG

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā!

Mācības vispārējās vidējās izglītības programmās.

Iestājpārbaudījums nav jākārto skolēniem, kuriem sekmju lapā nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm nevienā mācību priekšmetā, kā arī ieskaitē vai eksāmenā.

Līdzi jābūt:
1)apliecībai par pamatizglītību, sekmju izrakstam
2)veselības kartei (veidlapa Nr.026/u), izziņai no ģimenes ārsta par veselības stāvokli
3)pasei vai dzimšanas apliecībai
4)fotogrāfijai e-talonam (tiem, kuriem nav e-talona)

Būsim zinoši un radoši, piedalīsimies konkursos un olimpiādēs, dziedāsim korī un ansambļos, muzicēsim orķestrī un dejosim, organizēsim pasākumus, tiksimies ar citu zemju jauniešiem, atcerēsimies – veselīga dzīvesveida kalve – dažādu sporta veidu turnīri un sacensības, kuras notiek mūsu plašajā sporta zālē! Nāc un esi savējais ģimnāzijas internātā!

Nevari izlemt vai nezini kā rīkoties? Piezvani! 29448236