Vārda dienas : Eiženija, Ženija

 

Otrdiena, 2019. gada  26. marts  08:46

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

VIRTUĀLĀ DILLE: SOCIĀLO TĪKLU KOPIENA

Kā sociālie tīkli mūs saista ar pasauli? Kā darbība sociālajos tīklos atšķiras citur Eiropā un pasaulē? Kā es iesaistos sociālo tīklu kopienā? Kāpēc es izmantoju sociālos tīklus? Ko tas dod man un citiem? Kāda ir mana atbildība virtuālajā kopienā?

 

DILLES KALENDĀRS: NOZĪMĪGĀS ATZĪMĒJAMĀS DIENAS

Kad un kāpēc ir svētki radušies? Vai un kā svētki laika gaitā mainās?  Kādus svētkus svinam tikai mēs LV? Kādas dienas mēs ģimenē atzīmējam un svinam? Kādus svētkus svin citur? Kāda nozīme ir atzīmējamām dienām. Ko dod atzīmējamās dienas? Kā citi uztver LV svētkus? Kāpēc mums ir svarīgi svinēt svētkus? Kuri svētki parādās citu kopienu/valstu/nāciju kalendārā? Kā ir mainījušās svētku svinēšanas tradīcijas?

PASAULE DILLES PLAUKTĀ: LIETU ĢEOGRĀFIJA UN VĒSTURE

Ko es krāju? Kā manas kolekcijas saista mani ar pasauli? Ko stāsta suvenīri no citām valstīm? Ko es fotografēju ceļojot? Ko suvenīri stāsta par citām valstīm? Kāpēc es dāvinu suvenīrus? Ko es atvedu no ārzemēm? Kā manas valsts suvenīri atspoguļo valsti? Kāds izskatītos suvenīrs, kas atspoguļotu visu pasauli? Kādi suvenīri atspoguļo mani, manu ģimeni, manu kopienu, valsti Eiropu un visu pasauli?

DILLES ATTIECĪBAS: TUVI UN TĀLI KAIMIŅI

Kas ir mani kaimiņi mājā, pagastā/kopienā, novadā, valstī, reģionā? Kādi ir mani kaimiņi? Kā es draudzējos ar kaimiņiem? Kā es veidoju attiecības ar kaimiņiem? Kas mani rosina veidot attiecības ar kaimiņiem? Vai un kāpēc kaimiņiem jārūpējas vienam par otru? Ko es varu mācīties no kaimiņa? Ko nozīmē labas kaimiņu attiecības? Kā kopienas, reģioni, valstis var būt labi kaimiņi?

DILLE IEPĒRKAS:  GLOBĀLĀ PATĒRĒTĀJA KULTŪRA

Ko es pērku un ko es ikdienā patērēju? Kur es lieku to, kas man paliek pāri? Kāda ir manu iepirkumu saikne ar pasaules resursiem? Kā iegādātās lietas saista mani ar pasauli? Kā pasaule ietekmē manus pirkšanas paradumus? Cik ilgi es izmantoju savas lietas? Vai viss ko es pērku, man ir nepieciešams? Kā es varu nodrošināt lietu „otro dzīvi”?

DILLES TERITORIJA: ROBEŽJAUTĀJUMI

Kā robežas ietekmē manu ikdienu (personiskā sasaiste)? Ko norobežo robežas? Kādas robežas ir iespējamas – sociālās, ģeogrāfiskās, personiskās, reliģiskās, politiskās? Kas ir mana robeža? Kā mainās mūsu attieksme, kad mainās, paplašinās mūsu robežas? Kāpēc ir nepieciešamas robežas?

Kā ekonomiskās, ģeogrāfiskās un politiskās robežas ietekmē to, kas es esmu? Kā vēsturisko robežu maiņa ir mainījusi mūs kā cilvēkus, mūsu savstarpējās attiecības paaudzēs? Kā robežas ietekmē savstarpējās attiecības?

PASAULE DILLES VALODĀ: VALODA UN DOMĀŠANA

Kā mainās valoda laika gaitā? Kā globalizācija ietekmē manu dzimto valodu? Vai runājam „vienā valodā” un spējam sazināties? Kā globalizācija ietekmē valodu  pastāvēšanu un attīstību? Vai un kāda manai dzimtajai valodai ir vieta pasaulē? Kā mani ietekmē sociālo tīklu valoda? Kā valoda veido manus priekšstatus par pasauli? Vai pasaule mūs spēj saprast?

DILLIZĀCIJA: GLOBALIZĀCIJAS DUĀLAIS RAKSTURS

Kā globalizācija ietekmē manu kopienu, pagastu, pilsētu, novadu?

Ko mēs iegūstam / zaudējam globalizācijas  rezultātā? Kā globalizācija ietekmē manu ikdienu?

Kā globalizācija ietekmē manu izvēli?  Vai var būt nacionālists ar globālo domāšanu?

Vai  globalizācija mazina nabadzību? Vai globalizācija veicina Latvijas valsts labklājību? Kādas pretrunas raisa globalizācija?  Kā es varu ietekmēt globālos procesus?

DILLES LABIZJŪTA:  DROŠĪBA GLOBĀLAJĀ PASAULĒ

Kā veselīga dzīves veida ideoloģijas ietekmē manus ikdienas paradumus? Kas veicina manu drošību? Kā  mana veselība ir saistīta ar globālo pasauli?  Vai pasaule man sniedz patiesu /objektīvu informāciju par veselības un pārtikas drošību? Vai mana kopiena, novads, valsts, reģions un  pasaule ir droša?

Pēc semināra izvērtējums (noderēs visa projekta izvērtējumam un pēdējai tikšanās reizei), ko dodam dalībniekiem, palūdzot uz lapiņas uzrakstīt atbildes uz šiem jautājumiem, vai var uztaisīt mazu izvērtējuma lapu, kur izvēlaties paši kādu no variantiem pie 3,2,un 1 lietas, kā noformulēt un pie katra v dalībnieks ieraksta to atzinumu, formulētu kā frāzi, vai arī var paskaidrot garāk:

3 lietas, ko es uzzināju/ par ko dzirdēju pirmo reizi/ko sapratu

2 lietas, ko gribēšu izmēģināt/ kas bija visbūtiskākās/ kas man noderēs

1 lieta, par ko gribētu uzzināt vairāk/ kas palika neskaidra