Vārda dienas : Eiženija, Ženija

 

Otrdiena, 2019. gada  26. marts  08:55

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros no 2015. gada 15. jūlija līdz 2015.gada 30. novembrim Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) realizē LAPAS un Ārlietu ministrijas (ĀM) projektu konkursa aktivitāti „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā”.

 

Projekta mērķis ir veicināt NVO un AII partnerību attīstības sadarbībai izglītībā, izstrādājot un īstenojot partnerībā balstītus izglītības pasākumus Latvijas augstskolās un NVO, tādējādi aktivizējot docētāju, skolotāju, studentu un mentoru attīstības sadarbības pieredzi dažādos izglītības līmeņos, un veidot solidaritāti attīstības sadarbībai globālā kontekstā ar partneriem attīstības valstīs.

Projekta izstrāde ir balstīta nepieciešamībā informēt ES pilsoņus par attīstības sadarbību, tās rezultātiem un jauno attīstības ietvaru pēc 2015.gada un uzņemties līdzatbildību par savu ieguldījumu šo jautājumu risināšanā gan profesionālajā darbībā, gan ikdienā. Tādējādi projekts paredz  pilnveidot docētāju, studentu un mentoru partnerību par attīstības sadarbību lokālā un globālā kontekstā Latvijā, Eiropā un pasaulē.

LAPSA projektā iesaistīti: Latvijas Universitāte (PPMF), Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes augstskola, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (AIIA), CISV Latvija jeb Biedrība “Starptautiskās bērnu vasaras nometnes”, Ventspils Izglītības pārvalde, Gulbenes novada pašvaldība, Krimuldas novada Dome, w lapas
, Eiropas gada attīstībai vēstniece Rūta Kronberga, "Humana People to People in Latvia" vadītāja un NVO – Partneri no Ukrainas, Gruzijas un Rumānijas.

Projekta saturā iekļautas tēmas, kas pilnveido izpratni par attīstības sadarbību nacionālā un globālā kontekstā un atklāj šo jautājumu mijsakarības.

Projekta darbībā, kritiski izvērtējot augstākās izglītības programmu saturu un bagātinot augstākās izglītības studiju kursus un prakses saturu, tiks izplatīta informācija par globālās attīstības sadarbību un ilgtspējīgu attīstību Latvijā un tās partnervalstīs, tiks veicināta sabiedrības analītiskā domāšana un līdzdarbība attīstības sadarbībā.

Projektā būtiska uzmanība tiek pievērsta attīstības sadarbības izpratnei un tās integrēšanai izglītības saturā, balstoties uz partnerības kapacitāti, ietver šādus procesus: vajadzību apzināšana, metodoloģijas izstrāde, mācīšanās darot un darīt mācīšanās kompetences attīstība, zināšanu un prasmju veidošanās AII un skolās, rezultātu izplatīšana kopienās.

Par projekta saturu atbild LAPSA, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/cooperationineducation  

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #esiDILLEprojekts

Jautā, ierosini un piedalies: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

No 2015. gada 19. – 21. augustam Gulbenes novada Rankas pagastā notika Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) projekta „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā” (LAPAS un ĀM projektu konkursa aktivitāte) partneru informatīvais seminārs. Semināra ietvaros projekta dalībnieki apkopoja pieredzi un izstrādāja vadlīnijas attīstības sadarbībai izglītībā, globālā un lokālā saistības izpratnes veicināšanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta glokalizācijas metodoloģijai (http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/glokalizacijas-metodologija/)

Projekta īstenošanā ir iesaistījušies pārstāvji no augstskolām: Latvijas Universitāte (PPMF), Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; nevalstiskajām organizācijām: Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības Asociācija (LAPSA), biedrība “Zaļā brīvība”, CISV Latvija jeb Biedrība “Starptautiskās bērnu vasaras nometnes”; skolām: Ventspils Valsts ģimnāzija, Lejasciema vidusskola, Gulbenes 2. vidusskola, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Lizuma vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; kā arī pašvaldībām: Gulbenes novada pašvaldība, Krimuldas novada Dome un Eiropas gada attīstībai vēstniece "Humana People to People in Latvia" vadītāja Rūta Kronberga.w lapsa gb Al

Attīstības sadarbības izpratnei un tās integrēšanai izglītības saturā, projekta grupa izmanto dilles metaforu: „Dari Izproti Līdzdarbojies Lepojies Esi DILLE!!!”

Seminārā projekta dalībnieki izstrādāja attīstības sadarbībai izglītībā tēmas (sociālo tīklu kopiena, svētku un atzīmējamās dienas, lietu ģeogrāfija un vēsture, tuvi un tāli kaimiņi, globālā patērētāja kultūra, robežjautājumi, valoda un domāšana, drošība globālajā pasaulē, globalizācijas duālais raksturs), kuras veicina izpratni par attīstības sadarbību nacionālā un globālā kontekstā, un atklāj šo tēmu mijsakarības.

Pateicoties Alūksnes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājai Ilonai Riekstiņai mums bija iespēja izmēģināt un pilnveidot tēmu DILLES ATTIECĪBAS: TUVI UN TĀLI KAIMIŅI, iepazīstot Alūksni un tās vēsturi.

Izstrādātie materiāli palīdzes pilnveidot AII docētāju, mentoru, esošo un topošo skolotāju, studentu, skolēnu un kopienu aktīvistu praksi 4 līmeņos: izprast un analizēt pieredzes stāstus dažādos kontekstos, veikt padziļinātus pētījumus, darboties, lai sekmētu pārmaiņas un   pieredzi globālā kontekstā.

Projekta dalībnieku dažādā pieredze un darbības jomas dod iespēju pilnvērtīgi izprast kopienu aktualitātes un vajadzības un vispusīgi plānot izglītības pasākumus Latvijas un Eiropas mērogā līdzdalības veicināšanai.

Projekta darbības nākamais posms plānots Liepājas Universitātē 16. un 17. septembrī, lai apkopotu paveikto. Ja vēlaties uzzināt vairāk un līdzdarbosies, organizēt izglītības pasākumus savā kopienā, informāciju varat atrast: https://www.facebook.com/cooperationineducation