Vārda dienas : Austris

 

Pirmdiena, 2018. gada  22. janvāris  00:01

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

2013.gada 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka valsts, pašvaldības un noteiktos gadījumos vecāku atbildību par konkrētā mācību līdzekļa iegādi.

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus kancelejas piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamo specifisko apģērbu, apavus un higiēnas piederumus, materiālus, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Pārējo mācību līdzekļu nodrošināšana ir valsts un pašvaldības kompetencē.


 2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.