Vārda dienas : Estere, Hermīne

 

Pirmdiena, 2018. gada  16. jūlijs  21:23

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

SZPD, projektu darbu tēmas 2014./2015.m.g.

Tēmas; virzieni, kādos var veikt ZPD, projekta darbus - darba   nosaukums jāformulē vadoties pēc interesēm un satura saskaņojot ar skolotāju,   bet var turpināt arī iepriekšējā gadā iesāktās tēmas.

Darba vadītājs

 • Dažādu modeļu izgatavošana demonstrējumiem   fizikā.
 • Elektrības patēriņa pētīšana manās mājās.
 • Latvijas mazās HES un to ieguldījums Latvijas   enerģētikā.
 • Gaisa mitruma izpēte…………….
 • Apgaismojuma izpēte…………
 • Apkures sistēmas izpēte………………….
 • Mazie pētnieciskie darbi fizikā.( filmas   veidošana)
 • Fizikas skolotāji Ernsta Glika Alūksnes Valsts   ģimnāzijā.

Rasma Gradovska

 • Matemātisko zināšanu un prasmju pielietojums dažādās   dzīves situācijās.
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas   absolventi, kas savu dzīvi saistījuši ar fiziku vai matemātiku.
 • Mācību video veidošana dažādām tēmām matemātikā vai fizikā.
 • Matemātikas diena brīvā dabā.

Irēna Bērziņa

 • Matemātikas olimpiādes uzdevumi.
 • Mācību filmas fizikā.

       

Ligita Krieva

 • Prezentāciju veidošana (PowerPoint) par   dažādām matemātikā apgūtām tēmām 7., 8.vai 9.klases kursā.
 • Matemātikas uzdevumi dabā.

Aija Kļaviņa

 • Nestandarta uzdevumi matemātikā.

Vija Miesniece

 • Skaitļu teorijas pielietojums vidusskolas matemātikas   kursā.
 • Grafu metode uzdevumu atrisināšanā.
 • Matemātikas skolotāji Alūksnes ģimnāzijā.

Irina Gailīte

 • Ārstniecības augi.
 • Zāļu tējas.
 • Indīgie augi.
 • Ēdamās un indīgās sēnes.
 • 2014.gada augi un dzīvnieki.
 • Ekosistēmu modeļi, spēles.
 • Barošanās ķēdes un tīkli (spēļu veidošana).
 • Cilvēka veselības saglabāšana (dažādas   apakštēmas, kas interesē skolēnus, par izvairīšanos no slimībām u.t.t.)

Inta Jaunkalne

 • Vai var izaudzēt sēnes mājās?
 • Rapša izmantošana iespējas ..................................saimniecībā.
 • Sēnes manās mājās.
 • Plaušu dzīvības tilpums un cilvēka fiziskās   aktivitātes.
 • Gaisa bioindikācija ar ķērpjiem.
 • Vielu transports auga organismā.
 • Mācību ekskursiju bioloģijā iespējas Alūksnes   novadā.
 • Homologi un analogi orgāni.

Meta Lerha

 • Koku daudzveidība Jāņkalniņā.
 • Bioloģija ikdienā.
 • Uzskates līdzekļu, metodisko materiālu   veidošana bioloģijā.
 • Bioloģijas un ķīmijas skolotāji E.Glika   Alūksnes Valsts ģimnāzijā.
 • Ārstniecības augi ģimenes dārziņā.
 • Veselīga dzīvesveida popularitāte E.Glika   Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņu vidū.
 • Acis – cilvēka fiziskās un emocionālās   veselības rādītājs.
 • Profesijas manā ģimenē.
 • Skolēnu ikdienas ēšanas paradumi.
 • Cilvēka imunitāte.

Tatjana Sarma

 • Pēc skolēna iniciatīvas un saskaņošanas ar   skolotāju- jebkura tēma, kas saistītas ar ekonomiku, ekonomiskās situācijas   izvērtējumu, perspektīvēm Alūksnē un novadā, sociālo, ekonomisko, fizisko   ģeogrāfiju savā pagastā, pilsētā, kā arī konkursi, kuru nolikums nosaka   pētījuma veikšanu.

Inguna Vilemsone

 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas   absolventi
 • Novada ģeogrāfija.
 • Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas.
 • Pārtikas piedevas, to ietekme uz cilvēka   veselību.
 • Ģenētiski modificētā pārtika.

Sintija Auseja

 • "Es -savas valsts patriots"

Inese Marķitāne

 • Telpas   tēlojums mūsdienu jaunākajā     latviešu dzejā.
 • Ceļa   tēlojums Sk. Kaldupes pasakās.
 • Folkloras   elementu izmantojums Sk. Kaldupes pasakās.
 • Koki   Sk. Kaldupes dzejā.
 • Alūksnes   tēlojums L. Brīdakas dzejā un   prozā.
 • K. Vērdiņa   dzejas pasaule.
 • Pasaules   redzējums M. Pujata dzejoļu   krājumā „ Nāk gaismā   pati lampa ”.
 • Laiktelpa   E. Raupa dzejoļu krājumā „   Mirklis šis ”.
 • J. Valka   romāna „ Rakstu vācēja   ceļš ”.
 • S. Vensko   romāns „ Maigā okupācija ” un Latvijas   vēstures paralēles.

Aija Arāja

 • Manai skolai 105 (pētījums)
 • Es un mana skola (pārdomu darbs)
 • Skolas koridori stāsta… (radoši prozas darbi)
 • Skolai pie Jāņkalniņa svētki (esejas)
 • Dažādi veltījumi skolai dzimšanas dienā. (dzejoļi,   miniatūras, pasakas, tēlojumi, stāsti…)
 • Latviešu valodas lietojums skolēna izvēlētā   žurnālā.

Iveta Salmiņa

 • Ielu nosaukumi un to rašanās iemesli manā   pilsētā.
 • Māju nosaukumi manā pagastā.
 • Veikalu nosaukumi un to rašanās iemesli manā   pilsētā (pagastā, novadā).
 • Dažādu uzņēmumu nosaukumi un to rašanās   iemesli manā pilsētā (pagastā, novadā).
 • Salīdzinājumu (vai jebkura cita mākslinieciskā   izteiksmes līdzekļa) izmantošana latviešu rakstnieka (dzejnieka,   dramaturga).... .... darbā.
 • Latviešu lamuvārdu daudzveidība, to lietojums   ikdienā.
 • Manu vienaudžu sarunvaloda.
 • Personvārdu daudzveidība manā skolā.
 • Manu vienaudžu iesaukas un to rašanās iemesli.

Sanita Medne

 • Bibliotēku sadarbība Alūksnē.

Maija Bērzabinde

 1. -12.klašu skolēniem:
 • Sakāmvārdi latviešu un angļu valodā –   atšķirības un līdzības.
 • Anglijas vēstures lappuses - tuvās un tālās…   (konkrēts gadsimts Anglijas vēsturē)
 • Literāro tekstu apstrāde un uzdevumu komplektu   izstrāde angļu valodā.
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai – 105   (bukleta izstrāde angļu un latviešu valodās).
 • Mani skolotāji manā skolā (stāsti par saviem   skolotājiem angļu valodā kā vienota albuma izveide).
 • Alūksnes pilsētas ievērojamāko objektu   atspulgi novadnieku dzejā.

Ilona Riekstiņa

 • Mana skola.
 • Mēs dzīvojam Alūksnē.
 • Skolas forma.

Svetlana Semjonova

 • Ceļojums uz seno Novgorodu.
 • Krievijas naudas vienības vēsture.
 • Московский Кремль.
 • Золотое кольцо России.
 • Русская матрёшка.
 • Праздники в нашей жизни.
 • Valsts simbolika Krievijā gadsimtu gaitā.
 • Latvieši Krievijā.
 • Krievijas un Latvijas izglītības sistēma.
 • Sanktpēterburga.
 • Nacionālais raksturs krievu tautas pasakās.
 • Krievijas galvaspilsēta – Maskava.

Dace Bībere

 • Vācijas kancleres Angelas Merkeles personības   fenomens
 • Sorbu nacionālā minoritāte Šprēvaldē   Vācijā  
 • Kas ir vācietis mentāli un sadzīvē? (Var arī 2   skolēni ar perspektīvu materiālu izmantot tematiskās vācu valodas stundās)
 • Vācija- futbola nācija
 • 2013. un 2014. gada vārdi un nevārdi, teicieni   Vācijā – Vācijas aktuālo notikumu liecinieki

Tekla Ozola

 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas   vēsture.
 • Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos.
 • Karš un cilvēks.

Iveta Mikijanska

 • Jebkura tēma savas dzimtas, skolas, novada,   valsts vai Pasaules vēsturē pēc   skolēna izvēles.

Lāsma Jaunozoliņa

 • Latviešu tautas tērpa gatavošana (10.-12.klases)
 • Adatu spilventiņa gatavošana (7.-8.klases)

Antra Strazda

 • 7.-9.klašu koris – gatavošanās dziesmu   svētkiem.

Ingrīda Pilskalne

 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai – 105 (grafikas,   gleznojumi, noformējumi).
 • Konkursa darbu gatavošana.
 • Pētījumi par mākslas vēsturi 10.-12.klasēm.

Andis Jauniņš

 • Krāsaina pasaka – svētkiem un ikdienai. Tekstildarbs 7.kl.

Gunta Tuča

 • Temperaments kā individuāli tipoloģiskā   īpašība.
 • Raksturs kā individuāli tipoloģiskā īpašība.
 • Gribas īpašības un pašaudzināšanas iespējas.
 • Stresa cēloņi un pašregulācijas iespējas.
 • Agresija masu mēdijos un ietekme uz   jauniešiem.
 • Stresa ietekme uz ķermeni(psihosomatika).
 • Efektīvas komunikācijas iespējas.u.c

Ineta Bērziņa

 • Datora pamatplate.
 • Globālās pozicionēšanas sistēmas.
 • Datora uzbūve.
 • Operatīvā atmiņa RAM.
 • Pamatlasāmatmiņa BIOS.
 • ESM attīstības vēsture.
 • Roboti izklaidē un sadzīvē.
 • Mākslīgais intelekts.
 • Cietais disks HDD.
 • Centrālais procesors CPU.
 • Internet tīkla rašanās vēsture un attīstība.
 • Datora attīstības vēsture un tā nozīme   mūsdienu cilvēka dzīvē.

Ivars Vīksna

 • Datortehnikas ietekme uz cilvēku veselību.

Vilnis Kopmanis

 • Veselīgs uzturs un dienas režīms.
 • Aizliegtās metodes sportā, to kaitējums.
 • Spēka vingrinājumu nozīme cilvēka dzīvē.
 • Sportista uzturs, režīms izturības sporta   veidos.
 • Izvēlētais sporta veids.
 • GM pārtikas ietekme uz cilvēka organismu.
 • Ielu vingrošanas popularitāte Latvijā,   pasaulē, tās ietekme uz cilvēku.
  • Izturības sporta veidi, to popularitāte.
  • OS Riodeženeiro.
  • Orientēšanās sports – vismasveidīgākais   Latvijā.
  • Ekstrēmie sporta veidi (adrenalīna mednieki).

Igors Krasts

Kārlis Bībers

 • Vāciski runājošās valstis- Austrija, Šveice,   Luksenburga, Lihtenšteina- tradīviju un kultūras skatījumā
 • Vācu valoda Vācijā, Austrijā, Šveicē-   sarunvalodas raksturijums- kopīgais un atšķirīgais
 • Latvija, 2014. gada notikumu "Top   10" (vācu valodā)
 • Alūksnes novads, 2014, gada notikumu "Top   10" (vācu valodā)
 • Mana skola, 2014. gada notikumu "Top   10" (vācu valodā)

Mārīte Poiša