Vārda dienas : Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

 

Sestdiena, 2022. gada  21. maijs  00:03

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

w MAR15 19

15.03.-19.03.2021. Pavasara brīvlaiks skolēniem,

ģimnāzijas pedagogi profesionāli pilnveidojas un dalās pieredzē

ar citu skolu kolēģiem.

15.03. – ģimnāzijas administrācijas sanāksme.

15.03.- direktorei tikšanās ar arboristu un komisiju par ģimnāzijas teritorijas labiekārtošanu, apkārtnes kokiem, apstādījumiem. 

15.-17.03. –pedagogi piedalās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas organizētajās darbnīcās, semināros, meistarklasēs "Pavasara metodiskā deva".

16.03. – direktore un  direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos piedalās ģimnāzijas jaunās ēkas renovācijas būvsapulcē.

16.03. -  AVĢ administrācijas pārstāvji piedalās  LU Reģionālā konferencē “Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi”.

17.03.  - Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolotāju MA vebinārs.

17.03.  - Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “Kompetenču pieejā balstītā satura un attālinātā mācību procesa īstenošana ģeogrāfijas stundās”.

17.-19.03. – bibliotekāre piedalās kursos medijprasmju un informācijprasmju apguvē “Latvijas Nacionālās bibliotēkas  informācijas resursi: atbalsts  mācību procesam vispārējā izglītībā”.

18.03. - Alūksnes un Apes novadu vēstures skolotāju seminārs “Pieredzes apmaiņa par attālināto mācību procesu un jaunā izglītības satura ieviešanas gaitu.”

18.03. – direktore piedalās Valsts ģimnāzijas direktoru sanāksmē kopā ar IZM pārstāvjiem.

18.03. – direktora vietniece audzināšanas darbā piedalās VISC profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā”.

Martā - Turpinām izglītoties Skola 2030 vebināros pilnveidotā mācību satura pieejai.