trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Mudīte, Vladislava, Vladislavs

 

Pirmdiena, 2022. gada  8. augusts  00:21

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

KĀRTĪBA

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

I Vispārīgie jautājumi

  1. Kārtība nosaka, kā izglītības iestādē  tiek  organizēts  mācību  process  Covid-19  infekcijas  laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un  piesardzības  pasākumi.
  2. Kārtība ir saistoša  visiem  izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  izglītības iestādi.

Mācību  procesa  norise, distancēšanās un pārējie noteikumi pieejami šeit