trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Mudīte, Vladislava, Vladislavs

 

Pirmdiena, 2022. gada  8. augusts  00:59

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Labdien, cienījamie  vecāki!

 Mēs  esam  ļoti  priecīgi, ka  Jūsu  bērns(i)  mācās  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.  Ir  sācies  2020./2021.mācību  gads. Valstī  joprojām  turpinās  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumi, arī  mūsu  izglītības iestādē    tiek  noteiktas  būtiskas  atšķirības  no  ierastās  iestādes darba  kārtības.

Ģimnāzijā    visas  klases  mācības  uzsāk  klātienē. Dažas dienas  mēnesī  var  notikt  arī  attālināti, par  konkrētām  dienām  vecāki  tiks  informēti  e-klasē.   Tas, vai  klātienes  process  varēs  ilgt  visu  mācību  gadu, ir  atkarīgs  no  mums  visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu  bērniem un  Jums.  Esiet  atbildīgi  un ievērojiet  šādus nosacījumus:

  • visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas  ģimnāzijā, Jums  ir  jāinformē iestāde  par izglītojamā prombūtnes iemeslu līdz 1.mācību stundas sākumam, ziņojot e-klasē vai informējot klases audzinātāju;
  • skolēni apmeklē ģimnāziju, ja nav novērojama akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), saslimšanas simptomu gadījumā ar ģimenes ārstu sazinās telefoniski;
  • ja skolēns ceļā  uz  izglītības iestādi  izmanto  transportu, kurā  kontaktējas  ar  citām  personām, izņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  klases biedrus, iespēju  robežās  nodrošināt  viņus  ar  sejas  maskām  vai  citiem  elpceļus  aizturošiem  materiāliem ( lakati, šalles utml.), aicināt  bērnus  bez  vajadzības  nekontaktēties  ar  citām  personām  ārpus  mācību stundām atbilstoši epidēmijas situācijai valstī;
  • ja izglītības iestādē tiek  konstatēts, ka  bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, izglītības iestādes darbinieks  par  to  informē vecākus, vecāki un izglītības iestāde vienojas, kādā  veidā  bērns  tiks  nogādāts  mājās. Vecāki šajā  gadījumā  ir  atbildīgi  par to, lai  bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās  izglītības iestādē    ir  tikai  ar  ģimenes  ārsta  izziņu;
  • ja kāds no Jūsu mājsaimniecības atgriežas  no  ārvalstīm, kuras  Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis  Covid -19  infekcijas riska  valstu  grupā, Jūsu  bērnam  jāatrodas  mājās – pašizolācijā, Jums par  šo faktu  ir  jāinformē izglītības iestāde e-klases pastā, vai klases audzinātājs. Izglītojamais šajā laikā mācību materiālus saņem e-klasē.
  • Ja Jūsu bērnam konstatēta Covid-19 infekcija, nekavējoties jāinformē iestādes atbildīgā persona. Mācību process izglītojamajam tiek organizēts e-klasē.

Ģimnāzijā    mācību  procesa  laikā  tiks  ievēroti  drošības  pasākumi. Ja  tiks  konstatēts, ka  izglītības iestādē  kādam  izglītojamajam  ir  apstiprināta  Covid -19 infekcija, pašvaldība  konkrētai  klasei noteiks  citu  mācību  procesa  norises formu – attālināto  mācīšanos. Ja izglītības iestādē  šādi  gadījumi  tiks  atklāti  dažādās  klasēs, ir  iespējama  pāreja  uz  attālinātu  mācību  procesu  visām  klasēm. Par  šādiem  lēmumiem  vecāki  informāciju  varēs  gūt  e-klasē, kā  arī  informāciju  sniegs  klašu audzinātāji  individuāli  vai  telefoniski.

 Detalizētāku informāciju  par  mācību  procesu  no  2020.gada  1.septembra var  atrast  izglītības iestādes mājas lapā.

Tikai  mūsu  kopīgu  pūliņu  rezultātā  mēs  spēsim  nodrošināt  klātienes  mācību  procesu  visa  mācību  gada  laikā.

Lai  mums  visiem  kopā  izdodas! Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore un administrācija.