Vārda dienas : Maigurs, Mārica, Māris

 

Otrdiena, 2020. gada  22. septembris  23:24

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

DACVĢ direktore Dace Eglīte raksta “Divdesmit pirmo reizi uz Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļas un Goda diploma pasniegšanas ceremoniju Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā saviļņoti pulcējās Latvijas skolu izcilākie absolventi, kuri Latvijas vārdu nesuši pasaulē, izcīnot skaistas uzvaras starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs; skolotāji, kuri savus audzēkņus sagatavojuši augstiem sasniegumiem vai mērķtiecīgi virzījuši izglītības procesus; skolā un valstī; sabiedriski darbinieki, kuri ar savu ikdienas darbu uztur un vairo latviskumu; mecenāti, kuri nesavtīgi kā morāli, tā materiāli sniedz atbalstu izglītībai un mediji, kuri popularizē Draudzīgo Aicinājumu un pievērš sabiedrības uzmanību izglītībā risināmām problēmām.

Zālē virmoja sirsnīga atmosfēra, skanēja nesamākslotas runas un apbalvoto neviltoti pateicības vārdi par cieņas un uzmanības apliecinājumiem. Svētku dalībnieki un apbalvotie pārstāvēja visus Latvijas vēsturiskos novadus un Rīgu, simbolizējot Latvijas vienotību.
Svētku viesis – Atjaunotās Latvijas Republikas pirmais prezidents Guntis Ulmanis dalījās pārdomās, cik nozīmīgs viņam ir Draudzīgais Aicinājums un kāpēc viņš šajā dienā uzskata par nepieciešamu būt Cēsīs. G.Ulmanis diviem DACVĢ ģimnāzistiem – Lindai Prokofjevai un Matīsam Platacim -, kā arī skolas bibliotēkai ar personīgu ierakstu dāvināja Latvijas nacionālo enciklopēdiju un J.N.Harari darbu ”Sapiensi”. Cilvēces īsā vēsture.           

w w DR aic19 4
Apbalvojumu pasniegšanā piedalījās Agra Bērziņa,Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore; Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs, Jānis Endele, Draudzīgā Aicinājuma fonda priekšsēdētājs, Aivija Zerne – Cēsu novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja; Lolita Kokina – Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja.

Šogad Draudzīgā Aicinājuma fonds, piešķirot apbalvojumu, bija pagodinājis tādus sabiedrībā pazīstamas savas jomas izcilības kā literātu Viktoru Kalniņu (Viks), latviešu animācijas filmu režisorus un animācijas studijas “Dauka” dibinātājus Rozi Stiebru un Ansi Bērziņu, mūzikas izdevniecības “Upe tuviem un tāliem” direktori Ivetu Mielavu; latviešu dokumentālo un mākslas filmu režisori Ināru Kolmani, biedrības “Pēdas LV” valdes priekšsēdētāju Vitu Jaunzemi.

Savu ieguldījumu Draudzīgā Aicinājuma sarīkojuma pozitīvi emocionālajā noskaņā deva Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi, kuru sniegums gandarīja un sajūsmināja klausītājus, jauno mākslinieku uzstāšanos apveltot skaļiem, ilgstošiem aplausiem un sajūsmu. Tāpat klātesošos aizkustināja DACVĢ jauktā kora, vokāli instrumentālā ansambļa un teātra pulciņa dalībnieku uzstāšanās.”

Katru gadu apbalvojamo vidū ir arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi. Šogad Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā “Pedagogs” saņēma Ingrīda Pilskalne par skolēnu sagatavošanu augstiem sasniegumiem mūzikā un kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanu un nominācijā “Sabiedriskais darbinieks” direktores vietniece audzināšanas darbā Lolita Vanaga par nozīmīgu darbu jauniešu patriotisma jūtu audzināšanā. Sveicam!