Vārda dienas : Eduards, Edvards, Varis

 

Svētdiena, 2019. gada  26. maijs  01:07

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

1

SIRSNĪGS PALDIES PAR SVĒTKU KONCERTU “LATVIJA. SAMĪĻOTĀ”!

Paldies apvienotā sākumskolas un ģimnāzijas 1.-12.klašu korim un diriģentei Inai Perevertailo, 7.-9.klašu kora pedagogam Ingrīdai Pilskalnei, vokāli instrumentālajam ansamblim un vadītājam Zigmāram Krūmiņam, tautas deju kolektīvam “Pastalnieki, vadītājai Ingai Meirānei un Alūksnes bērnu un jauniešu centra kolektīvam “Enku drenku”- vadītājai Daigai Ozoliņai, vijolnieku ansambļa dalībniekiem un skolotājai Inesei Petrikalnei, koncertmeistariem Ritai Bogdanovai un Arnim Rappam, ritma pedagogam Mārcim Kalniņam, kora pedagogam Lindai Berkulei, video veidotājam Armīnam Rēdelim, projekciju autoram Ivaram Vīksnam, skaņu operatoram Jurim Marinovam, pasākuma vadītājiem: Keitai Rutkovskai, Kristiānai Gailānei, Deividam Miķelsonam! Paldies par krāšņajiem rudens ziediem noformējumā pašvaldības aģentūrai “Spodra”, par gaismas dekoriem – skolotājai Ingai Delperei!

Pateicamies Alūksnes Kultūras centra darbiniekiem un skolu direktorēm Dainai Dubrei – Dobrei un Uvai Grencionei – Lapsenietei! Paldies kolēģiem par atbalstu un padomu!

Bija lieliska kopības izjūta! Ir patiess prieks un lepnums par ikviena ieguldījumu un visu kopā radīto skaisto, Latvijas simtgadei veltīto, koncertu!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU GUDRĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU!

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU! 

ES UN TU - MĒS ESAM LATVIJA!

Ar mīlestību,

skolotājas: Lolita Vanaga, Agita Līdumniece un Ina Perevertailo.