Vārda dienas : Eiženija, Ženija

 

Otrdiena, 2019. gada  26. marts  08:22

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

w Izst10a27APR18Enerģētikas muzeja ceļojošās izstādes piedāvāto stāstu un filmu par Ķeguma HES celtniecību šodien, 27.04. vēroja 10.a klases ģimnāzisti kopā ar savu audzinātāju skolotāju Rasmu Gradovsku. Viņi bija ieinteresēti un ļoti atsaucīgi apmeklētāji, un uzrakstīja savus jautājumus par izstādē redzēto. Uz šiem jautājumiem lūgsim atbildēt visiem, kuri vēl turpmāk skatīsies izstādi. Pirmais no katras klases, kurš izstādes stendos atradīs atbildi uz šajā informācijas sadaļā (par Enerģētikas muzeja ceļojošo izstādi) ievietoto jautājumu, saņems nelielu pārsteiguma balvu. Katru dienu gaidiet citu dienas jautājumu.  

 
1. jautājums.
Kuras pilsētas Latvijā pirmās saņēma Ķeguma HES ražoto elektroenerģiju?

 2. jautājums.

Cik tonnu dzelzs un tērauda tika izmantots Ķeguma HES celtniecībā?

3. jautājums.
Kur tika izgatavotas Ķeguma HES turbīnas un ģeneratori?

4. jautājums.
Kā saistīts Eduarda Krauca vārds ar Ķeguma HES celtniecību?

5. jautājums.
Kurā gadā darbu sāka Ķeguma HES pirmais hidroagregāts?

6. jautājums.
Cik lielu daļu elektroenerģijas patēriņa valstī bija plānots nodrošināt ar Ķeguma spēkstacijas saražoto elektroenerģiju?

7. jautājums.
Cik ha liela bija Ķeguma HES būvlaukuma kopplatība Daugavas gultnē?

8. jautājums.
Cik ha lielu platību aizņem Ķeguma HES ūdenskrātuve?

 18.05. izstādi apmeklē 7.b klase kopā ar audzinātāju, w HES 7b 18MAI18 2

ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju Inesi Marķitāni.

Pirmais uz dienas jautājumu atbild un
pārsteiguma balvu saņem Timo Trimalnieks.

 

 

w 8cHES17MAi18
17.05. Izstādi apmeklē arī ģimnāzijas 8.c klase.

Uz dienas jautājumu 8.c klasē pirmais pareizi atbildēja Reinārs Vanuška.

 

 

 

17. 05. 2018. izstādi aplūko 7.c klases ģimnāzisti. w 7cHES17MAI18

Visātrāk atbildi uz dienas jautājumu atrod Daniela Šumakova.

 

 

 w 8bizstHEs16MAI18

16. maijā izstādi "Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums" apmeklēja 8.a un 8.b klase kopā ar ģimnāzijas vēstures skolotāju un 8.a klases audzinātāju Lāsmu Jaunozoliņu. 
Enerģētikas muzeja pārsteiguma balvas par ātrāko atbildi uz dienas jautājumiem saņēma Norberts Helmess (8.b) un Dans Dinārs Aleksejevs (8.a)w 8aHES16MAI18

 

15.05.2018. Izstādi skatās 7.a klase kopā ar audzinātāju, skolotāju Ingrīdu Pilskalni.w 17MAI18 hes

Atbildi uz dienas jautājumu visātrāk sameklēja Agnese Puriņa.

 

 

 

 

w Izst Hes11MAI18
11.05. skatās filmu par Ķeguma HES celtniecību un izstādi apmeklē 11.b klase kopā ar ģimnāzijas ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju Sintiju Auseju.

Kristīne Egle izstādes stendos pirmā atrada atbildi uz dienas jautājumu un saņēma Enerģētikas muzeja pārsteiguma balvu.w HES11MAI18 dcfil

 

 

 

 

 

 

10.b klase un skolotāja Iveta Mikijanska apmeklē izstādi par Ķeguma HES celtniecību.w 10b3MAI18

Pārsteiguma balva par visātrāko atbildi uz dienas jautājumu - Kristīnei Krastiņai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


w Izst16APR18
Bibliotēku nedēļas ietvaros - sadarbojoties ģimnāzijas bibliotēkai un Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejam, 23. aprīlī ģimnāzijas izstāžu zālē atklāta Enerģētikas muzeja ceļojošā izstāde 

"Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums".
Izstāde stāsta par UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940." Tas ir vēstījums par 20.gadsimta pirmajā pusē Baltijā vērienīgākā industriālā objekta celtniecību, vedot skatītāju savdabīgā ceļojumā pagātnē, kad Eiropas enerģētikā sevi pieteica Latvijas flagmanis - Ķeguma spēkstacija.

Izstādi atklāja Enerģētikas muzeja speciāliste Helēna Blumberga, piedaloties 11.a klasei. Muzeja pārstāvi w Izst116APR18
mūsu skolā sveica ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre. 

Izstādes organizatori saka lielu paldies par atbalstu skolotājai Irēnai Bērziņai, kā arī pateicas Edgaram Bērziņam par palīdzību izstādes iekārtošanā.

Visi laipni aicināti!

w IzstHES af