Vārda dienas : Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

 

Trešdiena, 2019. gada  26. jūnijs  00:45

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Kamera

Lietotājiem

 

comen

 

Bibliotēka

                  

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka ( turpmāk – AVĢ bibliotēka) ir E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas struktūrvienība.

AVĢ bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, kā arī AVĢ direktora apstiprināts AVĢ bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas paraugnolikumu.

AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

AVĢ bibliotēkas galvenie uzdevumi

 • Iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana
 • Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana
 • Informācijas pieejamības nodrošināšana
 • Informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana
 • Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.


AVĢ bibliotēkas struktūra

 • Mācību grāmatu abonements
 • Daiļliteratūras un nozaru abonements
 • Lasītava


Lasītavā ir pieejama uzziņu literatūra, vārdnīcas, jaunākās grāmatas un periodika. Mācību darba vajadzībām ir izvietoti 4 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā notiek pārejas process no informācijas sistāmas LIIS uz BJS Skolu ALISE

Bibliotēka ir atvērta darba dienās no 08. 00 – 16. 00

Bibliotēka atrodas – Alūksnē, E.Glika ielā 10 ( 2. stāvā)

Bibliotekāres – Maija Bērzabinde, Agita Musta

Tālrunis - 64307113

w Biblio22APR19

No 2019. gada 20. marta Ernsta Glika AVĢ izstāžu zālē Jūsu uzmanībai piedāvājam Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa ”Jad Vašem ” {Izraēla} izglītojošu ceļojošo izstādi Vairāk nekā bērnu spēles(bērni holokaustā: jaunrade un spēles).

Izstādes organizētāji ir Holokausta upuru un varoņu memoriālais komplekss "Jad Vashem", biedrība "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija", kā arī Izraēlas Valsts vēstniecība Latvijā.

Sadarbības partneri  - Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Vēstures skolotāju biedrība, Ernsta Glika AVĢ bibliotēka

Apskatīt izstādes ekspozīciju izglītojamie aicināti AVĢ Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, ētikas skolotājas

Ivetas Mikijanskas un AVĢ Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotājas Lāsmas Jaunozoliņas vadībā. Aicināti arī visi citi interesenti!

Veidosim nākotni, atceroties pagātni!

Skolotāja Maija Bērzabinde

w SK brt bib

Aicinām uz izstādi.
Ģimnāzijas muzejs sadarbībā ar bibliotēku valsts pastāvēšanas simtgades kontekstā aicina ģimnāzijas sabiedrību palūkoties retrospektīvi arī uz savu darbības lauku, proti, skolu. Piedāvājam apskatīt interesantu kolekciju- pagājušā gadsimta
30. gadu skolas burtnīcas, ko AVĢ muzejam/bibliotēkai dāvinājis
god. Varis Ozola kungs.
AVĢ bibliotēkā, kur izstādīta kolekcija, burtnīcas iespējams ne tikai aplūkot, bet arī pašķirstīt un palasīt ierakstus. Mazliet iztēles, un uz īsu mirkli aizceļosiet laikā pirms 80 gadiem uz tādu skolu, kādā mācījušās iepriekšējās paaudzes.
Interesenti varēs izmēģināt roku glītrakstīšanā vai atrisināt matemātikas uzdevumu, kā arī vizualizēt savus iespaidus par redzēto.
Apskatāma arī vecu pastkaršu kolekcija ar Alūksnes attēliem.
Visi laipni aicināti bibliotēkā!

Elektroniskā anketa atrodama saitē:

http://anketa.bernuzurija.lv

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas piekļuves kods BŽ2016 anketai: JEZJR

Ernsta Glika AVĢ bibliotēkā pieejamās Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas grāmatas:

 1.  Dž.Grejs  Zvērači. Kraukļu vārdotājs (11+)
 2.  M.Rungulis  Sāļās pankūkas (11+)
 3.  P.Brūveris  Grāmata Gundegai (11+)
 4.  E.Eglīte  Tikšanās laikā (15+)
 5.  E.Lokhārta  Mēs bijām meļi (15+)
 6.  R.Rouela  Eleonora un Pārks (15+)
 7.  P.Ness  Septiņas minūtes pēc pusnakts (15+)
 8.  J.Jaunpaule  Tālsaruna (15+)
 9.  H.Murakami  Par ko es runāju, runādams par skriešanu (Vecāku žūrija)
 10. K.Vērdiņš  Pieaugušie (Vecāku žūrija)
 11. N.Ikstena  Mātes piens (Vecāku žūrija)

P.s. Anketu ieteicams aizpildīt, kad izlasītas vismaz 3 viena vecuma grupas grāmatas, jo tām ir jāpiešķir 1.vieta, 2.vieta un 3.vieta

Lai veicas!

Bibliotekāres – Agita un Maija

Lai uzzinātu, vai kādu grāmatu ir vērts lasīt, tā vispirms jāizlasa.

J. Laganovskis.

Par jēdzienu  “bibliotēka” skaidrojošā  vārdnīcā teikts: kultūras un izglītības iestāde, kādas organizācijas, iestādes daļa, kas krāj, apstrādā, glabā iespieddarbus un tos izsniedz lasītājiem. Otro funkciju veic bibliotekārs viens pats. Bet , lai uzturētu spēkā pirmo, proti, būtu kultūras un izglītības iestāde skolā, kas jau tāpat ir izglītības iestāde, tad te savu  “maisu ar gaismu” – savu  interesi, atbalstu, piedalīšanos - lai jūtas aicināts ienest katrs no mums – skolēni, skolotāji, arī absolventi un skolēnu  vecāki .

Šādā nolūkā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas  bibliotēka katru gadu, jaunajam  mācību cēlienam sākoties, sadarbībā ar klašu audzinātājiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem  aicina jaunos  7. un 10. klašu audzēkņus  uz bibliotēkas  stundu – iepazīties un iepazīstināt ar sevi.       

Un tā šogad jau septembra pirmajā pusē bibliotēkā pabija 7.a,b klases (audzinātājas Dace Bībere un Lāsma Jaunozoliņa) un  10.a,b klases (audzinātājas Inguna Vilemsone un Sanita Medne).

Jaunieši iepazinās ar bibliotēkas krājumiem,  literatūras izkārtojumu plauktos un pieejamību, tika informēti par bibliotēkas fonda  formēšanu Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, kas ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, jaunumu plauktā apskatīja jaunās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas, no kurām dažas  ieinteresētākie lasītāji  jau  paņēma  vērtēšanai.

Bez  šīm grāmatām ģimnāzisti apskatīja   vēl  citus bibliotēkas fondā nesen  “ienākušus” jaunumus, proti, vērtīgas latviešu un ārzemju autoru grāmatas no Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta  “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra”,  kā arī priecājās par ģimnāzijas skolēnu  un skolēnu bibliotēkai uzdāvinātajām grāmatām ar dāvinātāju novēlējumu un parakstiem.

Par godu UNESCO  Starptautiskajai Lasītprasmes un rakstpratības dienai  8. septembrī savas teicamās Alūksnes pilsētas sākumskolā iegūtās  lasītprasmes apliecināja 7.b klases  skolēni, bibliotēkas atpūtas stūrītī

 izteiksmīgi un emocionāli kopā izlasot I. Ziedoņa  “Zaļo pasaku”.

Jaunieši atzinīgi novērtēja  skolas bibliotēkā  abonētās preses piedāvājumu.  Blakus žurnāliem  “Ilustrētā Pasaules Vēsture” ,  “Ilustrētā zinātne ” un “Sporta Avīze”  pie mums pieejami arī varbūt mazāk pazīstami  izglītojoši žurnāli - ”Domuzīme”,  ”Veto Magazine”  un citi, pavisam 10 preses izdevumi.

Visi atkal no jauna izbaudījām  lepnumu par savu dzimto pilsētu un tās cilvēkiem, aktualitāšu stendā apskatot  izstādi par mūsu absolventiem Raimondu Celmu un Kristiānu Zelču.

Noslēdzot tikšanās, informējām jauniešus  par  iespēju iesaistīties Eiropas Valodu dienas aktivitātēs š.g. 26. septembrī .

Bibliotekāres Maija Bērzabinde un Agita Musta

7.04. 2014. ģimnāzijas bibliotēkas atpūtas stūrītī lietderīgo ar patīkamo apvienoja 10. B, 12. B un 12. C klašu jaunieši. Politikas un tiesību apguves procesā viņi tikās ar Salvi Skladovu, ģimnāzijas kādreizējo audzēkni, kurš pēc studijām Rīgas Stradiņa universitātē strādājis Latvijas Republikas Finanšu ministrijā.

Jauniešiem bija iespēja noskatīties prezentāciju par eiro ieviešanu un uzklausīt par šo procesu kompetenta cilvēka komentārus, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus par studijām un karjeras veidošanu.

Bibliotekāre Maija Bērzabinde