Vārda dienas : Ariadne, Eleonora

 

Piektdiena, 2020. gada  21. februāris  07:55

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Bibliotēka

                  

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka ( turpmāk – AVĢ bibliotēka) ir E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas struktūrvienība.

AVĢ bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, kā arī AVĢ direktora apstiprināts AVĢ bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas paraugnolikumu.

AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

AVĢ bibliotēkas galvenie uzdevumi

 • Iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana
 • Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana
 • Informācijas pieejamības nodrošināšana
 • Informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana
 • Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.


AVĢ bibliotēkas struktūra

 • Mācību grāmatu abonements
 • Daiļliteratūras un nozaru abonements
 • Lasītava


Lasītavā ir pieejama uzziņu literatūra, vārdnīcas, jaunākās grāmatas un periodika. Mācību darba vajadzībām ir izvietoti 4 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā notiek pārejas process no informācijas sistāmas LIIS uz BJS Skolu ALISE

Bibliotēka ir atvērta darba dienās no 08. 00 – 16. 00

Bibliotēka atrodas – Alūksnē, E.Glika ielā 10 ( 2. stāvā)

Bibliotekāres – Maija Bērzabinde, Agita Musta

Tālrunis - 64307113

Test

PASĀKUMI

IZSTĀDES

SADARBĪBA

Bibliotēkas integrācija mācību procesā

Sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku projekta ”Galvenajā lomā rakstnieks” ietvaros         9. janvārī notika 9.c klases skolēnu tikšanās ar pasaules apceļotāju Pēteri Strubergu un

 1. janvārī – ar valodnieci un politiķi Janīnu Kursīti-Pakuli. Autores grāmatas mūsu bibliotēkā: Latvieša māja un Latviešu folklora mītu spogulī.
 2. janvārī literatūras stundā 8.b klases izglītojamie (skolotāja Iveta Salmiņa) Alūksnes pilsētas bibliotēkā noklausījās bibliotēkas darbinieces Sandras Avotiņas sagatavoto pārskatu par detektīvžanra literatūru. Pašreiz katrs 8.b klases skolēns literatūras programmas ietvaros lasa kādu paša izvēlētu detektīvžanra romānu.

w Biblio22APR19

No 2019. gada 20. marta Ernsta Glika AVĢ izstāžu zālē Jūsu uzmanībai piedāvājam Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa ”Jad Vašem ” {Izraēla} izglītojošu ceļojošo izstādi Vairāk nekā bērnu spēles(bērni holokaustā: jaunrade un spēles).

Izstādes organizētāji ir Holokausta upuru un varoņu memoriālais komplekss "Jad Vashem", biedrība "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija", kā arī Izraēlas Valsts vēstniecība Latvijā.

Sadarbības partneri  - Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Vēstures skolotāju biedrība, Ernsta Glika AVĢ bibliotēka

Apskatīt izstādes ekspozīciju izglītojamie aicināti AVĢ Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, ētikas skolotājas

Ivetas Mikijanskas un AVĢ Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotājas Lāsmas Jaunozoliņas vadībā. Aicināti arī visi citi interesenti!

Veidosim nākotni, atceroties pagātni!

Skolotāja Maija Bērzabinde

w SK brt bib

Aicinām uz izstādi.
Ģimnāzijas muzejs sadarbībā ar bibliotēku valsts pastāvēšanas simtgades kontekstā aicina ģimnāzijas sabiedrību palūkoties retrospektīvi arī uz savu darbības lauku, proti, skolu. Piedāvājam apskatīt interesantu kolekciju- pagājušā gadsimta
30. gadu skolas burtnīcas, ko AVĢ muzejam/bibliotēkai dāvinājis
god. Varis Ozola kungs.
AVĢ bibliotēkā, kur izstādīta kolekcija, burtnīcas iespējams ne tikai aplūkot, bet arī pašķirstīt un palasīt ierakstus. Mazliet iztēles, un uz īsu mirkli aizceļosiet laikā pirms 80 gadiem uz tādu skolu, kādā mācījušās iepriekšējās paaudzes.
Interesenti varēs izmēģināt roku glītrakstīšanā vai atrisināt matemātikas uzdevumu, kā arī vizualizēt savus iespaidus par redzēto.
Apskatāma arī vecu pastkaršu kolekcija ar Alūksnes attēliem.
Visi laipni aicināti bibliotēkā!

Elektroniskā anketa atrodama saitē:

http://anketa.bernuzurija.lv

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas piekļuves kods BŽ2016 anketai: JEZJR

Ernsta Glika AVĢ bibliotēkā pieejamās Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas grāmatas:

 1.  Dž.Grejs  Zvērači. Kraukļu vārdotājs (11+)
 2.  M.Rungulis  Sāļās pankūkas (11+)
 3.  P.Brūveris  Grāmata Gundegai (11+)
 4.  E.Eglīte  Tikšanās laikā (15+)
 5.  E.Lokhārta  Mēs bijām meļi (15+)
 6.  R.Rouela  Eleonora un Pārks (15+)
 7.  P.Ness  Septiņas minūtes pēc pusnakts (15+)
 8.  J.Jaunpaule  Tālsaruna (15+)
 9.  H.Murakami  Par ko es runāju, runādams par skriešanu (Vecāku žūrija)
 10. K.Vērdiņš  Pieaugušie (Vecāku žūrija)
 11. N.Ikstena  Mātes piens (Vecāku žūrija)

P.s. Anketu ieteicams aizpildīt, kad izlasītas vismaz 3 viena vecuma grupas grāmatas, jo tām ir jāpiešķir 1.vieta, 2.vieta un 3.vieta

Lai veicas!

Bibliotekāres – Agita un Maija