Vārda dienas : Ariadne, Eleonora

 

Piektdiena, 2020. gada  21. februāris  08:21

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Vecākiem

Izvēlies vienu no pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām!      

Mēs lepojamies ar kuplo skolēnu skaitu, kuri katru gadu sasniedz labus un teicamus mācību rezultātus, iegūst augstas vietas novada, valsts olimpiādēs un konkursos, kā arī ar tiem mūsu absolventiem, kuri dod lielu ieguldījumu valsts izaugsmē un kuriem ir veiksmīga profesionālā karjera.

Kļūsti par ģimnāzistu un aktīvi iesaisties vienā no Latvijas labākajiem skolēnu pūtēju orķestriem, kā arī ģimnāzijas korī, ansambļos, skolēnu pašpārvaldē, jaunsargu kustībā, jūrniecības pulciņā “Enkurs” un piedalies ģimnāzijas sabiedriskajā dzīvē.

Ģimnāzija piedāvā modernu, labiekārtotu jauniešu internātu, kurā varēsi izmantot mājīgu atpūtas telpu, izbaudīt draudzīgu vienaudžu atmosfēru.

           2018./2019.mācību gadā 7. un 10.klasē skolēni tiks uzņemti:

 • VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmā,
 • VVI vispārizglītojošajā programmā,
 • VVI humanitārajā programmā

Stājoties ģimnāzijā, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai pase un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums (aizpildām ģimnāzijā);
 • klases liecības oriģināls vai 9.klases apliecība par pamatizglītību;
 • ja bērnam ir aizbildnība, aizbildniecību apliecinošs dokuments;
 • fotogrāfija e-talonam;
 • medicīnas karte( veidlapa Nr.026/u )

10.klasē tiek uzņemti skolēni konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma testa, kurā ietverti jautājumi matemātikā, latviešu un angļu valodās, rezultātiem, ja 9.klases apliecībā par pamatizglītību neviens vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.

Ārpus konkursa 10.klasē tiek uzņemti skolēni, kuriem 9.klases apliecībā par pamatizglītību vispārējās programmās nav zemāka vērtējuma par 6 ballēm.

 

7.klasē tiek uzņemti skolēni konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma matemātikā un latviešu valodā iegūtajiem rezultātiem, ja 6.klases liecībā:

1.1. neviens vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;

1.2. nav ieraksta par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

Ārpus konkursa 7.klasē tiek uzņemti skolēni:

2.1. ja vērtējumi 6.klases liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 balles un augstāk;

2.2. ja iepriekšējos divos mācību gados iegūtas godalgotas vietas novada, reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un 6.klases liecībā nav neviena nepietiekama vērtējuma.

Klašu skolēnu saraksti, informācija par audzinātājām un telpām būs izvietota ģimnāzijas jaunās ēkas vestibilā.

Kontaktinformācija: Ida Zelča 26669126

20180927 144131

w Darb pl18 19

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais "Es mācos!" ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 7. klasēs uzņem audzēkņus 3 programmās:

 • matemātikas;
 • valodu;
 • vispārizglītojošā.

Valodu programmā tiek piedāvāta iespēja mācīties trešo svešvalodu – vācu valodu.

Stājoties ģimnāzijā, lūgums uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai pasi un

iesniegt šādus dokumentus:

*iesniegums (aizpildām ģimnāzijā);

*6.klases liecības oriģināls;

*ja bērnam ir aizbildnība,-aizbildnību apliecinošs dokuments;

*fotogrāfija e-talonam;

*medicīnas karte;

*personas lieta.

Sīkākai informācijai: 26669126