Vārda dienas : Romāns, Romualda, Romualds

 

Otrdiena, 2020. gada  4. augusts  17:42

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Izmantotās literatūras saraksts 2017./2018.m.g.


Nr. Priekšmets Grāmatas nosaukums Darba burtnīca Klase/s
1 Angļu valoda Tim Falla,Paul A.Davies Solutions Upper-Intermediate the third edition, OUP, 2017 Tim Falla,Paul A.Davies Solutions Upper-Intermediate the third edition, OUP, 2017 10a;10b;10c
2 Angļu valoda T.Falla, P.A.Davies Solutions, Upper – Intermediate the thidl edition, OUP, 2017 T.Falla, P.A.Davies Solutions, Upper – Intermediate the thidl edition, OUP, 2017 11a;11b;11c
3 Angļu valoda T.Falla, P.A.Davies Solutions, Intermediate, OUP, 2017 12a
4 Angļu valoda "Exam accelerator" B2, "Person", 2011. 12a;12b;12c
5 Angļu valoda T.Falla, P.A.Davies `Solutions The Thirol Edition Advanced, OUP, 2018 12b
6 Angļu valoda Paul A Davies, Tim Falla ''Solutions'' Third Edition Pre-Intermediate,Oxford University Press, 2017 Paul A Davies, Tim Falla ''Solutions'' Third Edition Pre-Intermediate,Oxford University Press, 2017 7a;7b;7c
7 Angļu valoda Paul A Davies, Tim Falla ''Solutions'' Third Edition Pre-Intermediate,Oxford University Press, 2017 Paul A Davies, Tim Falla ''Solutions'' Third Edition Pre-Intermediate,Oxford University Press, 2017 8a;8b;8c
8 Angļu valoda T.Falla, P.A.Davies `Solutions Third Edition Intermediate, OUP, 2017 9a;9b;9c
9 Bioloģija L.Sausiņa Bioloģija vidusskolai 2.daļa, Zvaigzne ABC 2008 10a;10c;10b
10 Bioloģija L.Sausiņa Bioloģija vidusskolai 1. daļa. Zvaigzne ABC,2008 10a;10c;11b
11 Bioloģija L.Sausiņa Bioloģija vidusskolai 3.daļa, Zvaigzne ABC, 2009 11a;11c
12 Bioloģija L.Sausiņa Bioloģija vidusskolai 4.daļa. Zvaigzne ABC 2010 12a;12c
13 Bioloģija E.Nagle, R.Gribuste „Bioloģija 7.klasei.” Lielvārds, 2011. 7a;7b;7c
14 Bioloģija R.Gribuste, D.Brante Bioloģija 8.klasei. Lielvārds, 2012. 8a;8b;8c
15 Bioloģija R.Gribuste, D.Brante "Bioloģija 9.klasei.” Lielvārds, 2013. 9a;9b;9c
16 Dabaszinības I.Jansone-Henkuzene, L.Jonāne u.c. Dabaszinības 11. klasei. Lielvārds, 2011. 11b
17 Dabaszinības I.Jansone - Henkuzene, L.Jonāne, I.Vilks Dabaszinības 12. klasei. Lielvārds, 2012. 12b
18 Ekonomika A.Kumerdanka Biznesa ekonomiskie pamati Turība,2007 10a;10b;10c;11a;11b;11c
19 Ekonomika D.Vilne, J.Birzniece Ekonomika, JAL 2004 10a;10b;10c;11a;11b;11c
20 Ekonomika J.Birzniece Ekonomika vidusskolai, Turība, 2011 10a;10b;10c;11a;11b;11c
21 Fizika P.Puķītis Fizika 10. klasei, Zvaigzne ABC, 2010. 10b;10a;10c
22 Fizika P.Puķītis Fizika 12.klasei Zvaigzne ABC, 2013. 12a;12c
23 Fizika I.Vilks Fizika 8.klasei Zvaigzne ABC 2015. 8a;8b;8c
24 Fizika I.Vilks Fizika 9.klasei Zvaigzne ABC 2015. 9a;9b;9c
25 Fizika P.Puķītis Fizika 11.klasei, Zvaigzne ABC, 2011. ;11a;11c
26 Ģeogrāfija Z.Melbārde u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1., 2. daļa, Zvaigzne ABC 2009 10a;10b;10c
27 Ģeogrāfija J.Jankevics, Z.Melbārde Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, Zvaigzne ABC 2001 10a;10b;10c
28 Ģeogrāfija Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants, SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2013. 10a;10b;10c
29 Ģeogrāfija A.Lipsberga Ģeogrāfija 7. Klasei, Lielvārds, 2010 7a;7b;7c
30 Ģeogrāfija A.Lipsberga Ģeogrāfija 8.klasei. Lielvārds, 2010. 8a;8b;8c
31 Ģeogrāfija G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Zvaigzne ABC,2011. 9a;9b;9c
32 Ķīmija Ā.Kaksis Ķīmija 10.klasei, Lielvārds 2009 10b;10a;10c
33 Ķīmija D.Namsone „ Organiskā ķīmija vidusskolai” 1998.gads Izdevniecība „Zvaigzne ABC” 12a;12c
34 Ķīmija Ā.Kakis Ķīmija 12.klasei, Lielvārds, 2011 12a;12c
35 Ķīmija M.Drille, V.Kakse Ķīmija 8.klasei. Zvaigzne ABC, 2013. 8a;8b;8c
36 Ķīmija M.Drille, V.Kakse Ķīmija 9.klasei. Zvaigzne ABC, 2014.g. 9a;9b;9c
37 Ķīmija Ā.Kaksis, U. Bergmanis, V. Kakse Ķīmija 11.klasei, Lielvārds, 2010 ;11a;11c
38 Krievu valoda M.Puzaite, L.Šerniene "Шаг за шагом" - 1, Raka 200... 10a
39 Krievu valoda Е.Марченко, З.Савельева Путь - 2, Zvaigzne, ABC, 2009 11a;11b;11c
40 Krievu valoda Е.Марченко, З.Савельева "Путь – 3" Zvaigzne ABC 2009. 12a;12b;12c
41 Krievu valoda M.Puzaite, L.Šerniene "Шаг за шагом" - 1, Raka 2009 7a;7b;7c
42 Krievu valoda M.Puzaite, L.Šerniene "Шаг за шагом" - 2, Raka 2009 8a;8b;8c
43 Krievu valoda M.Puzaite, L.Šerniene "Шаг за шагом" - 3, Raka 2009 9a;9b;9c
44 Latviešu valoda I.Dalbiņa, I.Lāčauniece ,,Latviešu valoda” 1. daļa, Raka 2009 10a;10b;10c
45 Latviešu valoda I.Dalbiņa, I.Lāčauniece ,,Latviešu valoda” 2. daļa, Raka 2009 11a;11b;11c
46 Latviešu valoda I.Dalbiņa, I.Lāčauniece Latviešu valoda” 3. daļa, Raka 2011 12a;12b;12c
47 Latviešu valoda S.Grigus, B.Zeiļaka “Valodas labirinti” 7.klasei Zvaigzne ABC 2007. 7a;7b;7c
48 Latviešu valoda I.Vīduša "Valodas labirinti" 8. klasei, Zvaigzne ABC 2008 8a;8b;8c
49 Latviešu valoda A.Vanaga, J.Babrāne "Valodas labirinti" 9. klasei, Zvaigzne ABC 2006 9a;9b;9c
50 Latvijas un pasaules vēsture G.Kurlovičš, A.Tomašūns Latvijas vēsture vidusskolai I daļa Zvaigzne ABC 1999.g. 11a;11b;11c
51 Latvijas un pasaules vēsture I.Butulis, V.Daukste Pasaules vēsture vidusskolai II daļa Zvaigzne ABC 2001.g. 11a;11b;11c
52 Latvijas un pasaules vēsture V.Klišāns „Vēsture vidusskolai” III daļa Zvaigzne ABC 2005.g. 12a;12b;12c
53 Latvijas un pasaules vēsture V.Klišāns „Vēsture vidusskolai” IV daļa Zvaigzne ABC 2005.g. 12a;12b;12c
54 Latvijas un pasaules vēsture G.Kurlovičš, A.Tomašūns Latvijas vēsture vidusskolai II daļa Zvaigzne ABC 2000.g. 12a;12c
55 Latvijas un pasaules vēsture D.Bleiere, I.Butulis u.c. Pasaules vēsture vidusskolai III daļa Zvaigzne ABC 2002.g. 12b;12c
56 Latvijas un pasaules vēsture V.Klišāns „Vēsture vidusskolai” I daļa Zvaigzne ABC 2002.g. ;10a;10b;10c
57 Latvijas un pasaules vēsture V.Klišāns „Vēsture vidusskolai” II daļa Zvaigzne ABC 2003.g. ;11a;11b;11c
58 Latvijas vēsture 7.klasei V.Purēns "Latvijas vēsture pamatskolai" I daļa. Senie laiki. Viduslaiki. RAKA, 2007 7a;7b;7c
59 Latvijas vēsture 8.klasei V.Purēns Latvijas vēsture pamatskolai 2.daļa. Jaunie laiki. Raka 2007 8a;8b;8c
60 Latvijas vēsture 9.klasei G.Kurlovičs, A.Tomašūns "Latvijas vēsture pamatskolai", Zvaigzne ABC 2000 9a;9b;9c
61 Literatūra L.Silova, A.Vēvers u.c. ,,Literatūra 10.klasei 1.daļa” Zvaigzne ABC 2003 10a;10b;10c
62 Literatūra L.Silova, I.Dubiņa u.c. ,,Literatūra 10.klasei 2.daļa” Zvaigzne ABC 2003 10a;10b;10c
63 Literatūra D.Auzāne, D.Lūse u.c. ,,Literatūra 11. Klasei” Zvaigzne ABC 2002 11a;11b;11c
64 Literatūra I.Auziņa, D.Dalbiņa ,,Literatūra 12.klasei” Zvaigzne ABC 2003 12a;12b;12c
65 Literatūra D.Štokmane, I.Vīduša Literatūra 7.klasei 1.daļa Zvaigzne ABC, 2014. 7a;7b;7c
66 Literatūra D.Štokmane, I.Vīduša Literatūra 7.klasei 2.daļa Zvaigzne ABC, 2014. 7a;7b;7c
67 Literatūra I.Karpenko, M.Milzere Literatūra 8. klasei 1.daļa Zvaigzne ABC 2013. 8a;8b;8c
68 Literatūra I.Karpenko, M.Milzere Literatūra 8. klasei 2.daļa Zvaigzne ABC 2013. 8a;8b;8c
69 Literatūra L.Silova, A.Vanaga "Literatūra 9.klasei" 1. un 2. daļa, "Zvaigzne ABC", 2014. 9a;9b;9c
70 Mājturība M. Kulakova u.c. Mājturības un tehnoloģijas ZVAIGZNE ABC 2006. GADS 7a;7b;7c
71 Mājturība M. Kulakova u.c. Mājturības un tehnoloģijas ZVAIGZNE ABC 2008. GADS 8a;8b;8c
72 Mājturība M.Kulakova u.c. Mājturībaun tehnoloģijas Zvaigzne ABC 2010.gads 9a;9b;9c
73 Matemātika B.Āboltiņa, D.Kriķis Matemātika 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2011 10a;10b;10c
74 Matemātika D.Kriķis, P.Zariņš, V.Ziobrovskis Diferencēti uzdevumi matemātikā, 1., 2. daļa, Zvaigzne ABC, 1994. 10a;10b;10c;11a;11b;11c;12a;12b;12c
75 Matemātika B.Āboliņa, D.Kriķis Matemātika 11.klasei, Zvaigzne ABC, 2012 11a;11b;11c
76 Matemātika B.Āboliņa, D.Kriķis Matemātika 12.klasei, Zvaigzne ABC, 2013 12a;12b;12c
77 Matemātika B.Āboltiņa, S.Januma Matemātika 7.klasei 1., 2.daļa, Zvaigzne ABC, 2015. 7a;7b;7c
78 Matemātika B.Āboltiņa, S.Januma Matemātika 8.klasei 1., 2. daļa, Zvaigzne ABC 2014. 8a;8b;8c
79 Matemātika B.Āboltiņa. S.Januma Matemātika 9.klasei, 1., 2. daļa, 2013., Zvaigzne ABC 9a;9b;9c
80 Mūzika I.Grauzdiņa, I.Vasmanis Mūzika 7.klasei, 2005. Zvaigzne ABC 7a;7b;7c
81 Mūzika Mūzika 8.klasei I.Grauzdiņa, I.Vasmanis 2006. Zvaigzne ABC 8a;8b;8c
82 Mūzika Mūzika 9. klasei I.Grauzdiņa, I.Vasmane, I.Vasmanis 2008. Zvaigzne ABC 9a;9b;9c
83 Pasaules vēsture 7.klasei V.Purēns "Pasaules vēsture pamatskolai" 2 daļa. Viduslaiki. RAKA 2003 7a;7b;7c
84 Pasaules vēsture 8.klasei V.Purēns "Pasaules vēsture pamatskolai" 3 daļa. "Jaunie laiki" RAKA 2006 8a;8b;8c
85 Pasaules vēsture 9.klasei V.Purēns "Pasaules vēsture pamatskolai" 4 daļa. Mūsu laikmets. RAKA 2005 9a;9b;9c
86 Politika V.Purēns Politika un tiesības RAKA, 2009 11b;12b
87 Sociālās zinības R.Alhimionoks, S.Falka u.c. Sociālās zinības 7.klasei, RAKA ,2006. 7a;7b;7c
88 Sociālās zinības R.Alhimionoks, E.Kuprišs u.c. Sociālās zinības 8. klasei, RAKA, 2007. 8a;8b;8c
89 Sociālās zinības R.Alhimionoks, S.Falka u.c. Sociālās zinības 9.klasei, RAKA ,2007 9a;9b;9c
90 Vācu valoda 2. svešvaloda Schritte Plus 2 Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag 11b;11a;11c
91 Vācu valoda 2. svešvaloda D.Nibisch Schritte Plus 3, Kursbuch+Arbeitsbuch Heuber Verlag, 2006 12a
92 Vācu valoda 3. svešvaloda A.Breitsameter, K. Lill, C. Seuthe Mit Uns, Kursbuch, Hueber Verlag 2017 Breitsameter, K. Lill, C. Seuthe Mit Uns, Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2017 10a;10b;10c
93 Vācu valoda 3. svešvaloda D.Nibisch Schritte Plus 1 Neu Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag 10a;10b;10c
94 Vācu valoda 3. svešvaloda M. Perlmann- Balme, S. Scgwalb, Sicher B2+Kursbuch, Hueber Verlag, 2012 Sicher B2+Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2012 11a;11b;11c
95 Vācu valoda 3. svešvaloda D.Nibisch Schritte Plus 3,Kursbuch+Arbeitsbuch, Heuber Verlag 12b
96 Vācu valoda 3. svešvaloda G.Kopp, J.Alberti, S.Buttner Planet Plus A 1.2 Kursbuch Deutsch fur Jugendliche, Hueber Verlag 2015 G.Kopp, J.Alberti, S.Buttner Planet Plus A 1.2 Arbeitsbuch Deutsch fur Jugendliche, Hueber Verlag 2015 7a
97 Vācu valoda 3. svešvaloda G.Kopp, J.Alberti, S.Buttner Planet Plus A 1.1 Kursbuch Deutsch fur Jugendliche, Hueber Verlag 2015 G.Kopp, J.Alberti, S.Buttner Planet Plus A 1.1 Arbeitsbuch Deutsch fur Jugendliche, Hueber Verlag 2015 7a
98 Vācu valoda 3. svešvaloda M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 2.2. Kursbuch, Hueber Verlag 2010 M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 2.2. Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2010 8a
99 Vācu valoda 3. svešvaloda M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 2.1. Kursbuch, Hueber Verlag 2010 M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 2.1. Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2010 8a
100 Vācu valoda 3. svešvaloda M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 3.1. Kursbuch, Hueber Verlag 2010 M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 3.1. Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2010 9a
101 Vācu valoda 3. svešvaloda M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 3.2. Kursbuch, Hueber Verlag 2010 M. Georgiskaki, C. Seuthe Beste Freunde 3.2. Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2010 9a